Monday, November 28, 2016

CONFLICTE:

La Sílvia i la seva parella Tania viuen juntes des de fa molts anys compartin pis, arrel de la convivència van acabar sent parella, tot el cercle d'amics i familia de la Tania accepta totalment la relació que té amb la seva compaña de pis Sílvia, el conflicte està que per part del cercle més intim de la Sílvia que són la familia i algún que altre amic i amiga, no accepten ni entenen la relació ja que, fins la notícia de relació sentimental per part de les dues, desconeixien  la veritable orientació sexual de la Sílvia (temps enrrere havia tingut relacions heterogènies, osigui amb nois).
 PARTS:
-  La primera és la Sílvia junt amb la seva parella Tania, que a casa de la Sílvia no les fan sentir còmodes.
-  La segona part és el cercle més proper de la Sílvia que no veu  bé i tampoc comprén el que la Sílvia mantingui una relació sentimental amb la seva compaña de pis, les rebutjen una mica.

Marta V.T.

MR 1617 INSO MP8 DINÀMICA INTERCULTURALITAT 2n B - Ayoub Chmarkh, Oriol Tapia

Uri Tàpia, Ayoub Chmarkh, Oriol Tàpia,
2n B INSO
Mòdul 8: Mediació
Mingo Mendez

Taller d'endevinalla culinària multicultural.

Participants:
Totes les cultures que vulguin

Durada:
120 minuts

Lloc:
Centre cultural de l'ajuntament de Terrassa.

Recursos:
- Utensilis de cuina
- Verdura, fruita, carn, condiments
- Paper i bolígrafs
- Reproductor de musica
- CDS de musica multicultural

Objectius:
- Impulsar la interacció entre membres de diferents cultures
- Aconseguir major diversitat i cohesió cultural
- Donar a conèixer aspectes variants de cada cultura participant.

Metodologia:
Es començara per repartir propaganda en diversos districtes de terrassa on n'hi ha gi major agrupació de persones d'una mateixa cultura per tal d'impulsar la seva participació en el taller. També n'hi haurà un premi pel que aconsegueixi esbrinar majors aspectes de les altres cultures.

Després d'haver-los citat al centre cultural i tenir preparat tot el material necessari, les diverses persones de les moltes cultures que n'hi ha, s¡ajunten i una per una comença a fer una demostració de com preparar una recepta de cuina. Però amb una regla, no es pot parlar només fer gestos, i els altres han de endevinar el que els hi vol transmetre. I d'aquesta manera seguir fins a acabar de preparar la recepta, no obstant els altres membres de la mateixa cultura poden anar explicant aspectes oportuns de la seva cultura. Mentrestant, s'anirà posant música de les diverses cultures, per crear ambient relaxat i de diversitat cultural.

Finalment es repartira una fulla i bolígrafs, en la fulla consta quadrat amb etiqueta de cada cultura, en el qual cada persona de manera individual o en petits grups, van anant anotant tot allò del que es recorden d'una cultura. Una vegada hagin acabat se'ls demana que expliquin en públic, només als qui volen, allò del que es recorden de les altres cultures. El que més hagi recordat aspectes de les altres cultures guanya un premi.

Avaluació:
En aquest cas no tenim una avaluació inicial, no obstant si que es realitza una avaluació informal continua, amb una nota de camp en la qual es va anotant si n'hi h interacció entre les diferents cultures. I una avaluació final es la qual es fa un buidatge de les graelles repartides i s'anota de quan s'en van recordar de les altres cultures i determinat si es va assolir els objectiu proposats al principi del taller multicultural.

2N B INSO FITXA DINÀMICA INTERCULTURALITAT MARTA EXPÓSITO, JUDIT BENABARRE, PAULA CAZORLA I DIANA RUANO


DINÀMICA: Danses del món
EDAT: 10 a 12 anys
DURADA: 3 sessions de 1 hora

MIDA DEL GRUP: 30- 40 persones aproximadament

OBJECTIUS:
-       Treballar la diversitat cultural
-       Ampliar els coneixements d’altres cultures
-       Aprendre balls d’altres cultures

MATERIALS:
- Aula amb ordinadors
- Equip de música
- Folis
- BolígrafsANÀLISIS DE LA REALITAT:

Per tal de que aquesta dinàmica tingui una justificació concreta, cal destacar que està dissenyada per tal d’implementar-la en un col·legi d’educació primària, en concret a l’Escola Font de l’Alba, situada al barri de Can Tussell a Terrassa.
En aquest barri, i per tant en aquesta escola, la diversitat cultural és molt significativa, ja que és un barri creat per tal d’acollir a les persones immigrants a la ciutat, de tal manera que a l’escola trobem alumnes de totes les nacionalitats.

D’aquesta manera, la dinàmica és molt adient per aquest col·lectiu en concret, ja que és en aquestes edats quan es poden donar burles o actituds racistes envers els companys, o es pot començar a crear un sentiment de pertinença cap a les persones de la mateixa cultura i per tant una actitud d’aïllament. Precisament per aquests fets, la dinàmica proposada a continuació és molt correcta per tal d’integrar totes les cultures i crear un sentiment de respecte, vincle i curiositat envers aquestes.

Finalment, destacar que aquesta dinàmica pot ser implantada en tots els àmbits en els quals trobem diversitat cultural, ja sigui escoles, instituts, veïnatge o en l’àmbit laboral. Tot i això, s’hauria d’adaptar al col·lectiu específic.
Per tant la proposada a continuació està dissenyada especialment per nens d’aquesta Escola Integradora de diversitat cultural.DESENVOLUPAMENT-METODOLOGIA:

1.Fase de preparació – Escalfament
Abans de començar la sessió, es parlarà als alumnes sobre el concepte d’interculturalitat. Seguidament, es faran una sèrie de preguntes per saber quins coneixements tenen sobre aquest fenomen i que opinen al respecte (Avaluació Inicial). A continuació es dividirà al grup en cinc equips i a cada equip se li assignarà un continent de manera aleatòria: Amèrica, Europa, Àsia, Oceania o Àfrica. S’explicarà al grup en que consisteix la primera part de l’activitat. Primer, tindran una hora per triar un país del continent i fer una recerca d’informació sobre la seva cultura. Un cop hagin fet la recerca, el grup haurà d’explicar als seus companys allò que més els hi ha cridat l’atenció del país que han escollit.

2.Fase de desenvolupament
A continuació, s’explicarà als equips que han de buscar un dels balls típics del país que han triat. Hauran de buscar vídeos i aprendre alguns dels passos. Tindran aproximadament una hora per a preparar-se el ball. Després hauran d’explicar a tots els companys quin significat té el ball per a aquella cultura i els hi hauran d’ensenyar els passos que hagin aprés. (Avaluació continua).

3. Fase de cloenda
Per finalitzar la sessió cada alumne explicarà que li ha semblat la dinàmica i com s’ha sentit alhora de realitzar-la. Es tornarà a parlar sobre la interculturalitat i, aquest cop, es demanarà que parlin sobre si han canviat el concepte que tenien d’algunes cultures coneixent-les millor. També es realitzaran una sèrie de preguntes per saber si s’han assolit els objectius i en quin grau. Aquesta fase tindrà la durada de 1 hora. (Avaluació Final).AVALUACIÓ:

L’avaluació de l’activitat es farà en tres fases: a l'inici, durant i al final de l'activitat.
                                                          
A l'inici es faran preguntes obertes a tots els companys sobre el tema a tractar, que en aquest cas estaran relacionades amb les danses del món, per tal d’anar introduint el tema i veure quin és el nivell del grup classe sobre aquestes cultures diferents.
                                                          
Durant l'activitat s’avaluarà tot el procés d'aprenentatge/automatització dels companys en relació a l’activitat que portarem a terme, a través d’un instrument d’avaluació com ara la taula d’observació per tal d’avaluar als usuaris.
                                                          
Al final passarem un petit qüestionari per tal de veure l’aprenentatge consolidat i per veure opinions, dubtes, expressions de emocions, aspectes a millorar,etc.

Avaluació Inicial: Escalfament

PREGUNTES ORALS

 • Que enteneu per el concepte interculturalitat?
 • Quines cultures coneixeu en la societat en la que viviu? Característiques, costums...
 • Heu viscut durant un termini de temps amb una altra cultura diferent a la vostra? Quina? Expliqueu experiències, aspectes a destacar, opinions...


Avaluació continua: Aprenentatge

PAUTA D’OBSERVACIÓ

Indicador
Bastant freqüent
Poc freqüent
Observacions
· Escolten de
forma activa als professionals i als companys
· Participen a les diferents activitats
· Mostren interès
· Respecten els torns de paraula
· Coneixen diferents tipus de cultures, costums, vivències...
· Fan una recerca profunda d’informació sobre les diferents cultures
· S’impliquen en el ball i s’esforcen per aprendre’l
· Expressen les seves opinions personals i sentiments cap els companys
· Argumenten i mostren un tipus d’opinió i visió diferent a la del principi envers la interculturalitatAvaluació final: Consolidació
                       
QÜESTIONARI I PREGUNTES SOBRE ELS TEMES TRACTATS


 1. Digues si són veritables o falses:

 • Entenem per interculturalitat la interacció entre dos o més cultures d'una manera que cap dels conjunts es troba per sobre d'un altre, una condició que afavoreix la integració i la convivència harmònica de tots els individus.

 • Entenem per interculturalitat el conjunt de coneixements o idees no especialitzats adquirits gràcies al desenvolupament de les facultats intel·lectuals, mitjançant la lectura, el estudi i el treball.

 • Cada país només té un tipus de cultura d’origen.

 • Els balls culturals són una expressió de les diferents cultures, i poden portar-se a terme per diferents motius i no solament per ballar en festes com a tradició.

2- T’has sentit bé/còmode durant tota l’activitat?  SI     NO

3- Creus que hem utilitzat unes bones activitats per treballar la interculturalitat?  SI     NO

4- Hem aclarit alguns dubtes que tenies, sobre altres cultures?
SI    NO

5- Aspectes a millorar:

MP8 INSO B Fitxa Interculturalitat

Fitxa Activitat 

Nom Activitat: Gastronomia  del món                                                           Data: 11/4/2017


Horari: 11:00- 16:00

Ubicació: Recinte firal de terrassa

Objectius:

 1. Conèixer les cultures de Terrassa
 2. Potenciar la convivència entre cultures 
Preparació

Prèviament es farà una difusió en tots els barris de la ciutat  de Terrassa perquè arribi al màxim de gent possible. Podrà participar qualsevol persona de qualsevol edat que s'hauraà d'inscriure a l'activitat amb 10 dies d'antelació si vol participar ensenyant el seu plat.
El material necessari correrà a càrrec de l'organització

Metodologia.

Primerament abans de començar a gaudir amb els plats de cada cultura, un representant de l'ajuntament farà un discurs per inaugura l'activitat.
Seguidament començarem amb l'activitat, que consisteix en
posar racons amb els participants de cada cultura on exposarà el seu plat i podrà ambientar el seu racó amb decoració típica a la cultura que mostrà. 
Tots els racons han d'estar oberts al públic i han de mostrà els ingredients per tal d'evitar incidents amb al·lèrgies.

Conclusió

L'activitat conclourà  fent un ball lliure, entre tots els participants amb música de totes les cultures. 

Material necessari
Plats per persona
Taules per racó
Equip de so
Representant de l'ajuntament
Paper de difusió i inscripció 


Sunday, November 27, 2016

MR 1617 INSO MP8 DINÀMICA INTERCULTURALITAT 2n. B (Mar Ortega)

Anàlisi:
Catalunya sempre ha estat una zona d’intercanvi cultural, des de l’Edat Mitjana, amb l’arribada dels jueus i moriscos; passant per la dècada dels 50 i 60 del segle XX amb l’arribada, sobretot, d’andalusos; fins a l’actualitat, en plena globalització, en la qual es contemplen més de 40 nacionalitats al nostre territori (Marroc, Romania, Xina, Itàlia, Pakistan, França, Bolívia, etc.) (Generalitat de Catalunya. 2016). 
L’assentament de la població immigrada a Catalunya s’ha concentrat en zones concretes. En el cas de Terrassa, els principals enclavaments ètnic es troben al Districte 2, concretament al barri de Ca n’Anglada. En aquesta zona es concentra el 33% de població nouvinguda empadronada a Terrassa, entre la qual destaca la procedent del Marroc (3.589), Senegal (250), Equador (224), Romania (108) i Xina (97) (Informe Població. 2014). 
La resposta social i política que s’ha donat a aquestes (i d’altres) minories ètniques, entre elles al poble gitano, sovint no ha estat (no és) l’adequada, optant per l’expulsió, la segregació i/o l’assimilació, esdevenint un increment de la xenofòbia i racisme, i una font de conflicte. Per aquest motiu, és important treballar per trencar amb els estereotips, i per aconseguir una convivència intercultural, basada en el respecte a la diversitat, afavorint el pluralisme cultural i l’equitat. 

FITXA: Dinàmica d’interculturalitat
Edat: a partir de 7 anys
Durada: 2 hores
Número participants: a partir de 8 persones (Si són grups molt nombrosos, més de 25, es poden organitzar en grups més petits). 
Material: 1 pissarra, guixos, papers, bolígrafs, 1 troca de llana. 
Objectius:
- Observar la pròpia historia personal.
- Conèixer altres costums i valorar-les positivament.  
- Desvelar estereotips d’origen cultural i ètnic. 
- Facilitar el procés de comprensió dels mecanismes que condueixen a la formació d’estereotips.
- Comprendre que les cultures són dinàmiques, canviants i desmitificar el xoc cultural i la pèrdua de la identitat de la societat d’acollida. 

Desenvolupament / Metodologia:
1. Fase d’escalfament (30 min.): “D’on vinc”
Prèviament a aquesta activitat, les participants hauran de recollir informació sobre la seva família i la seva pròpia història personal, preguntant pel lloc de procedència de la família, si van emigrar, les seves tradicions, costums, valors, festes i celebracions...
Per iniciar l’activitat, el grup de participants es situaran en cercle, i d’una en una, aniran dient les característiques personals de la seva família. La dinamitzadora anirà anotant a la pissarra les característiques diverses que vagin apareixent. Un cop acabada la ronda, s’analitzaran i es comentaran entre tot el grup les diferents costums, tradicions i característiques apuntades. 

2. Fase de Desenvolupament (60 min.): “Joc dels estereotips. Qui és qui?” 
Hi haurà 3 voluntaris, i la resta del grup seran els observadors. Els tres voluntaris surten fora de la sala, on se'ls hi diu: sou un grup d'amics i d'amigues que fa molt temps que no us veieu. Al llarg de la representació parlareu del vostre treball, dels estudis, dels antics amics i les antigues amigues comunes, dels vostres projectes de vida. L'escena ha de ser el més real possible. 
Al grup que roman a la sala, se'ls comentarà, que les tres persones que han sortit van a representar els següent papers: el d'homosexual, el de gitano o gitana i l’últim o l'última no tindrà un paper determinat. El grup que roman a la sala haurà d'anotar aquelles característiques, moviments, llenguatge i fets en general dels seus companys i companyes, que denotin els papers que representen. 
En finalitzar l'activitat hauran d'identificar qui representa els diferents papers. A continuació es realitza una posada en comú en la qual les persones observadores presenten les seves conclusions i argumentacions. Després de la posada en comú, s'explica que a cap dels tres actors se li ha indicat que representi rol determinat algun. S'extreuen i es realitza una llista de les idees preconcebudes que han influït en les deduccions realitzades pel grup.
Finalment, s'estableix un petit debat orientat a avaluar les idees preconcebudes que hagin sorgit i la manera en què aquestes influeixen en la nostra actitud cap a les persones i els grups.

3. Cloenda (30 min.): “Tela d’aranya”
Les participants s'asseuran en cercle. La primera persona que inicia el joc tira la troca de llana a una companya, sense deixar anar el fil, mentre nomena en veu alta un element importat d'altres cultures, per exemple: les cançons dels Beatles, les hamburgueses, etc. El cabdell va passant de mà en mà fins a arribar a l'última de les persones participants, de manera que s'haurà creat una tela d'aranya. Per desembolicar-la es realitzarà la mateixa operació però al contrari, esmentant elements de la cultura espanyola (o catalana) que s'han exportat a altres països, per exemple l'oli d'oliva o l'idioma. En finalitzar, s’obrirà un torn per a reflexionar sobre la importància del contacte cultural per a l'evolució i l'enriquiment de les societats. 

Avaluació:
1. Inicial
Taula d’observació per controlar si la participació és activa i generalitzada, quina és l’actitud (respectuosa, escolta activa, etc.).
2. Continua
Taula d’observació per controlar si la participació és activa i generalitzada, quina és l’actitud (respectuosa, escolta activa, etc.), i quins són els estereotips que apareixen i la valoració que se’ls hi atorga.
3. Final
Taula d’observació per controlar si la participació és activa i generalitzada, quina és l’actitud (respectuosa, escolta activa, etc.), i quins són els elements i la valoració que se’ls hi atorga. 

MR 1617 INSO MP8 DINÀMICA INTERCULTURALITAT 2-B SARA ROJAS


Anàlisi: A Espanya trobem gran diversitat de cultures, on podem destacar les nacionalitats del Marroc, Romania, Equador, Regne Unit o Colòmbia, entre d’altres. Dins de Terrassa trobem que 25.456 persones són de procedència estrangera.
Hi ha diferents barris on hi trobem més diversitat cultural com pot ser Can Anglada, i d’altres on aquest número es troba més reduït, com pot ser el barri de Sant Pere. *informació extreta de l’informe de població del 2014 de l’Ajuntament de Terrassa*


Per aquest motiu, les activitats dissenyades s’implementaran al barri de Sant Pere, concretament a la plaça del Triomf, ja que al ser una zona on hi ha menys persones immigrades a comparació d’altres barris de Terrassa, el treball principal es basarà en la sensibilització cap als habitants del barri per reduir estigmes i potenciar informació i una ment més oberta cap a les altres cultures que no són tan visibilitzades.


FITXA

Nom de la dinàmica: Visca la diversitat cultural
Edat: Sense edat
Durada: 3 hores
Mida del grup: sense límit
Material: -Carpes petites, taules, cadires, joguines de cada lloc, fulls, pamflets, cordes, cel·lo, equip de música, menjars típics, bústia i bolis.
Objectius:        
-Sensibilitzar sobre les altres cultures
-Trencar estereotips i prejudicis
-Obtenir informació sobre totes les altres cultures

Desenvolupament/Metodologia:

1-      Fase de preparació/escalfament
Primerament, es farà un petit discurs sobre la importància de la diversitat cultural, del respecte entre cultures i de quin és el propòsit d’aquestes activitats i en què consisteixen. Petites explicacions sobre les diferents cultures predominants dins de Terrassa

2-      Fase de desenvolupament
Es situarà 5 zones, on en cada una hi haurà una petita carpa i la bandera del lloc que representen, que són les diferents cultures predominants dins de Terrassa - Romania, Marroc, Senegal, Equador, Xina -. En cadascuna hi sonarà música pròpia de cada lloc. Les persones aniran a cada carpa i allà, per als més petits, trobarem joguines procedents d’aquella cultura per a que hi puguin jugar i veure altres jocs típics, com podria ser per a Xina el “Diabolo” o al Marroc el “Tabuaxrat”.
Per als més grans, es trobarà un pamflet amb informació del país y la seva cultura el qual podran llegir i mentre podran formar part d’ella podent degustar algun plat típic d’allà com el Ceebu jen del Senegal, el Ciorbă a Romania o Bolón de verde a l’Equador.
Després, cada carpa estarà connectada per un fil situat a l’altura dels ulls on hi penjaran diferents papers amb prejudicis i estereotips d’aquestes cultures i desmentits per a que puguin veure la realitat i trencar amb aquests estigmes.

3-      Cloenda
Com a cloenda, cada participant de manera voluntària escriurà en un paper el qual posarà dins d’una bústia dient quin plat li agradat més, quina joguina li ha agradat més, què l’ha sorprès i s’hi a aconseguir trencar amb algun estereotip/prejudici.


Avaluació
1-      Inicial:
Constarà en una taula d’observació per veure si les persones han estat atentes durant el discurs realitzat.
2-      Procés:
Constarà en una taula d’observació amb diferents ítems sobre cada carpa.
3-      Final:
Constarà en els papers i el que han escrit en ells.

Tuesday, November 22, 2016

Fitxa intercultural. Médiació. Sílvia Ortiz, Alba Aguilera, Nerea García, David Velasco, Gemma Peña. 2n B INSO

FITXA INTERCULTURAL (Sílvia Ortiz, Alba Aguilera, Nerea García, David Velasco, Gemma Peña)

DADES DE L'IMMIGRACIÓ DE TERRASSA DEL 2016 (Naciódigital.cat): 

Les nacionalitats més freqüents són el Marroc amb un 48,24%, Senegal 4,94%, Romania 4,57%. Els segueixen per aquest ordre, Equador, Xina, Itàlia, Paraguai, República Dominicana, Colòmbia i Bolívia. El districte VI té un total de 5.134 immigrants (12,60%).

NOM DINÀMICA: VIATGE PELS PAÏSOS DEL MÓN.
GRUP: Sense límit
EDAT: Per totes les edats.
LLOC: Plaça Immaculada (Barri Sant Pere Nord)
DURADA: Un cap de setmana

RECURSOS:

 • Humans: 5 integradors i voluntaris
 • Materials: aliments, materials tèxtils, artesanies, equip de música, indumentària, papers, papel pel mural, colors, adhesius, tisores, retoladors...

OBJECTIUS:


 • Fomentar la diversitat cultural.
 • Ampliar els coneixements que tenim de cada cultura.

INTRODUCCIÓ: 

Es repartirà l'espai de la plaça per comunitats culturals participants, distribuint els països per la plaça segons estan ubicats en el mapa. Cada comunitat cultural estarà dividida en tres zones: La zona de la cuina tradicional, la zona d'artesania i la zona de la dansa i cançó.


Volem que els participants iniciïn un viatge pel món passant per les diferents comunitats culturals que conviuen en el seu barri.

METODOLOGIA:

Inici: 

El viatge comença quan el participant ha d'anar a la porta d'embarcament per recollir el seu passaport i facturar el seu equipatge (jaqueta, bossa, etc.)
Se'ls donarà un follet amb els diferents països on poden viatjar i ells hauran d'escollir l'itinerari que volen fer passant per tots els recorreguts.

Desenvolupament: 


A la zona de la cuina tradicional es realitzaran els plats típics de cada país i a la vegada es realitzar una explicació de la preparació dels àpats. Més tard es farà el tastet dels menjars preparats.

A la zona d'artesania es realitzaran diferents manualitats de cada país (polseres, trenes, joguines típiques, instruments de música, telers, etc.)

I per últim, a la zona de dansa i cançons es realitzarà un ball tradicional amb la col·laboració de tots els participants que estiguin en aquell païs.

Cada cop que els participants passin per un païs diferent es posarà un segell al seu passaport.

Cloenda: 

Per finalitzar el viatge es realitzarà un mural amb tots els participants on explicaran la seva experiència i si han ampliat el seu coneixement sobre les diferents cultures que han visitat.
MR INSO 2016-2017 DINÀMICA INTERCULTURALITAT (Ivette, Maite, Marc i Rubèn)

FITXA DINÀMICA DE MEDIACIÓ

NOM DE LA SESSIÓ : El petit món
Durada: 9 a 19 hores                                                                         Edat: Totes les edats       
Participants: Ciutadans de Terrassa
Espai: Parc de Vallparadís
Dinamitzadors
 • Ivette Maqueda, Maite Lores, Marc López, Rubèn Gómez
Objectiu
 • Conèixer la cultura popular de totes les ètnies que conviuen a la ciutat de Terrassa
 • Compartir coneixements i visions del món
METODOLOGIA:
 • Preparació
Prèviament es faran diverses reunions amb els representants de cada ètnia per organitzar la programació, els espais, el material, la difusió, les adscripcions i totes les gestions necessàries per tenir-ho tot a punt.


 • Desenvolupament
A les 9h del matí ens trobarem al Parc Vallparadís i el representant de cada ètnia organitzarà el seu grup en cada zona assignada prèviament on cadascun festejarà la trobada segons la seva tradició.
Cada àrea/zona representarà la cultura tradicional amb música, balls i menjars típics de la seva terra, animant a compartir amb tothom que estigui interessat a conèixer les seves tradicions.
Per altra banda hi haurà un espai central on es durà a terme la programació de tot el dia, que consistirà en petites representacions en un escenari de cada cultura.
A les 11h del matí l´alcalde Jordi Ballart, inaugurarà la trobada amb un pregó de benvinguda.
El grup cultural tindrà l´oportunitat d´ensenyar a les altres cultures amb les que conviu a la ciutat, les tradicions més populars i característiques del seu país de procedència amb els seus balls, coreografies, música,  vestuaris típics, instruments musicals , costums, etc.
Durant tota la trobada els assistents podran passejar per tot el parc descobrint els petits països que tots junts formaran un petit món i a més a més podran viure l´experiència compartint menjars, música i balls.
 • Conclusió
         Al final haurem aconseguit que totes les cultures s’ajunten, es donin a conèixer  i convisquin  juntes promovent així el reconeixement entre cultures de la mateixa zona i la interculturalitat.
RECURSOS
 • Materials
Escenari, cadires, altaveus, equip de so, micròfon, programari, pregó d´inauguració i cloenda, valles divisòries, senyalitzacions, stand d´informació, programes i material publicitari.
 • Humans
L´alcalde i representants de la ciutat, representants de les comissions i dels diversos grups ètnics, organitzadors, coordinadors, presentadors, tècnics de so, montadors, servei de neteja, servei d´urgències sanitàries, serveis de seguretat, servei d´atenció i informació.
AVALUACIÓ:
 • Avaluació contínua: S’observarà als assistents tenint en compte la seva participació i si sorgeixen conflictes entre els mateixos o entre els repesentants de cada ètnia o cultura.
 • Avaluació final: Per valorar l’èxit de la trobada es tindran en compte el número d’assistents i la satisfacció de la gent, així com el ressò o impacte posterior en en els diversos mitjans de comunicació (xarxes socials, diaris…)