Sunday, November 19, 2017

GUISADO MUÑOZ, JOSÉ - 516


DADES DE L'ENTITAT PRESTATÀRIA

DADES DE LA PERSONA USUÀRIA                                      Núm. d'expedient:3536463

Cognoms: Guisado Muñoz                      Nom: José                         NIF: 46353816Z

Adreça: C/Ample, edifi. 323, piso2n, puerta1rA            Localitat: Terrassa       CP:08226

Telèfon: 937316609             Tel. mòbil: 600058456           e-mail:  X

MODALITAT DEL SERVEI  I   EQUIPAMENT

Teleassistència domiciliària:                                         Teleassistència mòbil: X
Dispositius
Model
Propietat
Observacions
Terminal
Televida
Personal titular del servei
X
UCR
Penjoll
Personal titular del servei
X
Altres
X
X
X

QUOTES DEL SERVEI
Pagaments
Observacions
Alta
16/08/2003
Quoata mensual
80
Altres
X

PRESTACIONS CONTRACTADES

Prestació
SÍ/NO
Condicions i observacions
Agendes de seguiment des del CA
X
Visites de seguiment al domicilio
X
Informació de campanyes preventives
X
Manteniment tècnic d’equips
X
Unitat mòbil d’assistència
X
Custòdia de claus
X
Complements tecnològics
X
Sistema de telelocalització
X
Altres
X

Signatura: José Muñoz                                                                           Signatura: Televida

SIERRA PEREZ, Pol (571)ALTA EN EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIADADES DE LA PERSONA USUÀRIA:                                                   Núm. d’expedient:487
Cognoms:  Sierra Perez                      Nom:  Pol                                                NIF: 45987652-R
Adreça: C/ Sant Pol 24                          Localitat: Terrassa                        C.P: 08221
Telèfon: 934563342              Tel. mòbil: 656782197   


MODALITAT DEL SERVEI I EQUIPAMENT:
Teleassistència domiciliària                          Teleassistència mòbil
Dispositiu
Model
Propietat
Observacions
Terminal: TAM
-
Pol
No
UCR: Penjoll
322
Pol
No
Altres
No
No
No                                                                                         


QUOTES DEL SERVEI:
Pagaments
Observacions
Alta
11 de Febrer del 2017
Quota mensual
50 euros
Altres
No


s                 

PRESTACIONS CONTRACTADES:
Prestació
SÍ/NO
Condicions i observacions
Agendes de seguiment des del CA
NO

Visites de seguiment al domicili
NO

Informació de campanyes preventives
NO

Manteniment tècnic d’equips
NO

Unitat mòbil d’assistència
NO

Custòdia de claus
NO

Complements tecnològics
NO

Sistema de telelocalització
NO

Altres
NO


Pons Garcia, Josep (867)

ALTA EN EL SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

DADES DE L’ENTITAT PRESTATÀRIA:DADES DE LA PERSONA USUARIA:
Cognoms: Pons Garcia Nom: Josep                          NIF: 49343298 F
Adreça: c/Xaloc nº10     Localitat: Sabadell              CP: 08203
Telèfon: 937463926      Telèfon mòbil: 633542254  e-mail:

MODALITAT DEL SERVEI I EQUIPAMENT:
Teleassistència domiciliària □X Teleassistència mòbil:□

Dispositiu
Model
Propietat
Observacions
Terminal

Josep

UCR

Josep

Altres
QUOTES DEL SERVEI:

Pagaments
Observacions
Alta
31/6/2015
Quota mensual
92€
Altres


PRESTACIONS CONTRACTADES:
Prestació
SÍ/NO
Condicions i observacions
Agendes de seguiment des del CA
si

Visites de seguiment al domicili
si
Un cop per setmana
Informació de campanyes preventives
si

Manteniment tècnic d’equips
si

Unitat mòbil d’assistència
si

Custòdia de claus
no
És amic de tota la vida amb el seu vei
Complements tecnològics
si
Sensors antacaigudes, o d’inactivitat
Sistema de telelocalització
no

AltresSignatura: (persona usuària)                           Signatura (entitat prestatària)