Wednesday, December 13, 2017

PAI-Garcia,lopez Josep                                       PAI – PLA D’ATENCIÓ INDIVIDUALITZAT
Nom i cognoms: Josep Lopez Garcia
Núm. Expedient: 73
Professional de referència : Sergio León Morales
Data d’ingrés : 11/12/2017
Data d’elaboració: 6/12/2017
Data d’avaluació: 21/12/2018
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
objectius
Activitats i professionals
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la possible desprotecció de la persona usuària i defensa de drets


Hàbits d’oci
Hàbits d’oci detectats i que hagin de ser promoguts i/o facilitats per part del centre


Creences i  valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos i/o de creences personals


Gestions administtratives
Necessitats sobre gestions administratives diverses que la persona o els familiars no puguin realitzar sense ajuda externa


Interrelació social i familiar
Situacions detectades referents a les relacions personals que manté la persona usuària , que poden millorar-se,que hagin de corregir-se,etc.


Iniciativa i partipació
Nivell de participació en activitats i qualitat de les relacions personals amb altres persones del centre


PAI - López, Carrascosa, Maria del Carmen

Nom i Cognoms: Maria del Carmen Carrascosa López                    Num d’expedient  - 78932
Professional: Lara Pavón Ruiz                                                               Data d’elaboració: 7-12-2017
Data d’ingrés: 13-12-2017                                                                     Data d’avaluació: 13-12-2018
Num d’expedient  - 78932

AREA SOCIAL

Aspectes
Necessitats i potencialitats observades

Objectius
Activitats i professionals
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la possible desprotecció de la persona usuària i defensa de drets


Creences i valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos i/o de creences personals


Gestions administratives

Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos i/o de creences personalsInterrelació social familiar
Situacions detectades referents a les relacions personals que manté la persona usuària, que poden millorar-se, que hagin de corregir-se, etc.


Iniciativa i participació
Nivell de participació en activitats i qualitat de les relacions personals amb altres persones del centre


Criteris d’avaluació:Seguiment:

PAI - Garcia,Garcia Jose


Nom i cognoms: Jose Garcia Garcia                                                Núm. Expedient: 696
Professional de referencia:  Ayoub

Data d’ingrés: 11/12/2017  Data d’elaboració:  6/12/2017           Data d’avaluacio: 6/12/2018ÀREA SOCIAL

Aspectes
Necessitats i potencialitats  observades
Objectius
Activitats i professionals
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la possible desprotecció de la persona usuària i defensa de drets


Hàbits d’oci
Hàbits d’oci detectats i que hagin de ser promoguts i/o facilitats per part del centre


Creences i valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos i/o de creences personals


Gestions administratives
Necessitats sobre gestions administratives diverses que la persona o els familiars no puguin realitzar sense ajuda externa


Interrelació social i familiar
Situacions detectades referents a les relacions personals que manté la persona usuària que poden millorar-se, que hagin de corregir-se, etc.


Iniciativa i participació
Nivell de participació en activitats i qualitat de les relacions personals amb altres persones del centrePAI-Vazquez,Pérez DavidNom i cognoms: David Pérez Vazquez
Num. expedient:018
Professional de referència:Oriol Pérez Albariñas
Data d’ingrés: 13/12/2017
Data d’elaboració: 13/12/2017
Data d’avaluació:13/12/2018
Aspectes
Necessitats i potencialitats observades
Objectius
Activitats i professionals
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la possible desprotecció de la persona usuària i defensa de drets


Hàbits d’oci
Hàbits d’oci detectats i que hagin de ser promoguts i/o facilitats per part del centre


Creences i valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos i/o de creences personals


Gestions administratives
Necessitats sobre gestions administratives diverses que la persona o els familiars no puguin realitzar sense ajuda externa


Interrelació social i familiar
Situacions detectades referents a les relacions personals que manté la persona usuària,que poden millorar-se,que hagin de corregir-se,etc.


Iniciativa i participació
Nivell de participació en activitats i qualitat de les relacions personals amb altres persones del centre


PAI-García Romero,Loli

Nom i cognoms:  Loli Garcia Romero                                                   Núm. Expedient: 20171213
Professional:Sara Sánchez                                                                                       
Data díngrés: 13/12/2017                                                           Data d’elaboració:10/12/2017
Data d’avaluació:13/12/2018
              
ÀREA   SOCIAL


Aspectes
Necessitats i potencialitats observades

Objectius
   Activitats i professionals
Situació legal i de desprotecció
Necessitats identificades referents a la possible desprotecció de la persona usuària i defensa de drets


Hàbits d’oci
Detectats i que hagin de ser promoguts per part del centre


Creences i valors
Actuacions facilitadores sobre aspectes religiosos


Gestions administratives
Necessitats diverses que la persona o la família puguin realitzar sense ajuda externa


Interrelació social i familiar
Situacions detectades a les relacions personals que manté la persona usuària, que poden millorar-se o corregir-se


Iniciativa i participació
Nivell de participació en activitats i qualititat de les relacions personals amb altres persones del centre


Criteris d’avaluacióSeguiment