Monday, July 16, 2018

GEMA - MUSICOTERAPIA - BAÑO DE BOLS TIBETANOSBenvolgudes/ts,

Com sabeu, l'ús de la música i  MUSICOTERAPIA es traballa des dels mòduls professionals de Suport Psicosocial (MP4) del CFGM d'Atencio a Persones en situació de dependència, d'Oci i Temps Lliure (MP4) del CFGS d'Animació Sociocultural, Didàctica de l'educació (MP02) i Desenvolupament Socioafectiu (MP7) del CFGS d'Educació infantil, aixi com a dinamica de grup en Habilitats i Destreses Socials (MP8 i MP9); en aquest sentit, voldriem ofertar el concert i/o taller de bols tibetans a l'equip docent del vostre centre i/o als estudiants com a formació i dinàmica de cohesió de grup.

De la mateixa forma que els ultrasons trituren els càlculs renals, les vibracions emeses per bols i gongs relaxen la ment i armonitzen els organs interns. Alhora, treballant amb frequències específiques, els participants poden arribar a una relaxació profunda d'ones alfa però, gràcies als instruments, mantenint-se prou desperts com per establir un cert diàleg amb el nostre inconscient -el qual es pot compartir o no desprès de la sessió. Recomanem menjar lleuger el dia del concert aixi com abstenir-se de carn, dolços, alcohol i sexe. 

Salutacions cordials,

Wednesday, June 27, 2018

MR 1718 dinar de final de curs
TITOL DE L'ACTIVITAT: Dinamica de cloenda de curs

Dinamitzadors: Anna i Jorge

Destinataris: companys -23 de 26 presents.

Objectius: 

- agrair-nos mútuament -de manera explícita o tàcita- la paciència que ens hem  tingut al llarg del curs escolar, atenent reunions, fent-nos guàrdies, escoltant les anècdotes que ens han passat divertides i desagradables, acceptant crítiques, etc...
- compartir un dinar que d'alguna manera implica l'acceptació de tothom tal com és i, per tant, la cohesió de grup,
- estimular la creativitat,
- fer màgia blanca,

Desenvolupament:

- Dues setmanes abans de la trobada, un dels dinamitzadors assaltava als destinataris amb aquesta pregunta sense sentit aparent:  Digues la primera paraula que et passi pel cap. i prenia nota.

al llarg del dinar i:

- Abans dels postres, un dels dinamitzadors, fa grups de tres components i ens passa un sobre amb un seguit de paraules, quatre o cinc, obviament les que li havien dit setmanes enrera, cada grup ha d'escriure un poema o haiku amb aquelles paraules,
- Una de les components s'aixeca i expressa publicament el seu agraiment per la participació i l'esforç posat per tothom al llarg del curs,
- desprès d'una estona, 10 minuts o aixi,  un portaveu del grup s'aixeca i el llegeix en veu alta,
- a continuació, els dos dinamitzadors llegeixen un conte a partir de les paraules de tothom i conclouen amb la pregunta: Quina paraula hem triat cadascú de nosaltres dos -dinamitzadors. Una pista: "Salta a la vista".

- finalment: els dinamitzadors ens reparteixen una còpia del conte i un sobre individual amb el nostre nom, dins del sobre hi ha una tarja amb la nostra fotografia i una imatge de la paraula que vam triar.

Conclusions:

Els objectius s'han complert, ens hem agraït la paciència de forma explícitat o tàcita, igualment ens hem demanat perdó per possibles malentessos, i hem posat les bases per una bona convivènica i companyerisme en el possible cas que per aquelles circumstàncies de la vida, coincidim o no el proper any.

Sociabilitzar estimula la creativitat, la recerca de temes comuns o de temes d'interès per cadascú, i per suposat rimar un poema o crear un haiku requereix un cert esforç d'imaginació, o sigui que aquest objectiu també s'ha assolit,

Per últim, regalar-nos dues fotografies, una de tot el departament, i l'altra amb la nostra cara i una representació gràfica del que vam expressar, allò que primer ens va passar pel cap, és, si més no, un bon desig per a què els nostres desitjos es facin realitat, com si fos un encanteri possitiu.