Friday, March 31, 2017

Paula Cazorla, Marta Expósito, Judit Benabarre i Diana Ruano

Presentació
Aquest treball consisteix en la confecció d’una revista de mediació. L’objectiu principal és que el grup sigui capaç d’extreure diferents àmbits de mediació del guió d’una pel·lícula en concret. La nostra editorial ha escollit “Inside Out”, una pel·lícula d’animació relativament nova.  La nostra intenció es relacionar els continguts de la NF4 amb els conflictes de la pel·lícula. El nucli formatiu tracta sobre els diferents àmbits de mediació: la ciutadana, la intercultural, la familiar i la escolar. Nosaltres ens centrarem en tres tipus de mediació, analitzarem el conflicte, el relacionarem amb la teoria e intentarem trobar una via de resolució efectiva.
Amb la realització d’aquesta revista de mediació volem donar a conèixer el servei i que la gent sigui conscient de la importància de prevenir la conflictivitat en tots els àmbits i de com aquesta via de resolució de conflictes pot millorar les relacions d’una comunitat utilitzant la comunicació com a principal eina.

Editorial: Maripilis SA
En la primera edició de la revista “Very Funny” s’analitzen els conflictes existents en la pel·lícula “Inside Out”. Aquesta tracta sobre la Riley Anderson, una nena d’onze anys que ha de deixar enrere la seva vida per mudar-se a Sant Francisco. Com tothom, la vida de Riley es guia per les seves emocions: alegria, por, enuig, fàstic i tristesa. Totes elles viuen en el quartell general, el centre de control dins del seu cap des d’on ajuden i dirigeixen el seu comportament al dia a dia.  


Àmbits de mediació

  • Àmbit familiar: A causa dels problemes laborals del pare de la Riley l’ambient a casa seva s’ha tornat hostil. El pare es porta els seus problemes a casa i no acaba de prestar l’atenció suficient a la seva filla. A més a més, aquest canvi de comportament també ha suposat un motiu per a discutir entre els pares de la Riley. Quan ella se’n comença a donar compte apareixen diversos conflictes entre la Riley i els seus pares. El motiu d’aquests desacords és que la Riley no accepta que s’hagin hagut de canviar de ciutat. D’altra banda, els pares volen que ella entengui que ha estat per motius de feina, que no han pogut fer-hi res i que gracies a això podran tenir unes millors condicions de vida. L’estrategia d’intervenció que utilitzariem per a solucionar el problema és la mediació familiar. Cada part expressaría amb calma i claredat el seu malestar i així podríen arribar entre tots a una solució.

  • Àmbit educatiu: La Riley no es troba a gust a la nova ciutat i la seva situació familiar tampoc li serveix de ajuda per afrontar tots els canvis que això ha suposat. Per aquesta raó no s’acaba d’adaptar a la nova escola. L’estrategia d’intervenció que utlitzariem per a solucionar aquest malestar de la Riley es la mediació escolar. Conjuntament amb la profesora es podríen proposar solucions al respecte per a la millora de la integració en l’escola.

  • Àmbit laboral: Al principi de la pel·lícula el pare de la Riley està molt preocupat a causa de diversos conflictes a la seva feina. L’empresa en la que treballa no rep les subvencions suficients per continuar endavant i els seus socis comencen a no voler formar part del negoci. Això angoixa tant al pare de la Riley que acaba afectant-li en la seva vida personal. L’estrategia d’intervenció  que és pot utilitzar per a solucionar aquest conflicte és la  mediació laboral. Cada part expresaría les seves necessitats i podríen arribar entre tots a una solució al problema que viuen actualment en l’empresa.

REVISTA BIG BANG THEORY: AYOUB CHMARKH: 2NB INSO

LA REVISTA DE AYOUB CHMARKH DE 2N B INSO
EL BIG BANG DE LA MEDIACIÓ. 

Número 126 – 28, Març, 2017
La revista oficial de la mediació a Terrassa.
EL BIG BANG DE LA...MEDIACIÓ...
(THE BIG BANG THEORY TRANSCRIPTS)
THE FIRST MAGAZINE THAT MAKES YOU LIVE..
LA MEDIACIÓ. T’ATREVEIXES?Redactor: AYOUB Chmarkh
Editorial: 2n B INSO
El BIG BANG DE LA MEDIACIÓ
Revista pública i gratuïta per aficionats a la mediació.
Núm 126 – 28, Març, 2017
Editorial: 2n B INSO.
Ayoub Chmarkh: Redactor i editor de la revista de medicació,
Integrador social, i voluntari en àmbits conflictius.
Hollywood: Guió de Big bang theory.
Portada: Chmarkh Ayoub
Contraportada: Ayoub Chmarkh
Idea i revista: Mòdul 8, mediació comunitària.
Contacte’ns: Mediaciobigbang@yahoo.com
Web: www.mediaciobigbang.com
Adreça editorial: C/ Integració social, 2n B, 08324,
Tel: 902 327 182

SUMARI:
Editorial-introducció
Un guió de la mediació
Guió en v.o de 3 episodis de Big bang theory.
Àmbits de la mediació en la serie.
Activitats sobre la mediació (fitxes d'anàlisi)
Fitxes d’anàlisi de conflictes (solució
d’activitats)
Participa amb nosaltres (Espai per lectors/es)
Concurs de la setmana i concurs anterior
Anuncis sobre mediació.
Aquesta revista és GRATUÏTA i es prohibeix la seva venta, ja que tothom sense tenir en compte els
seus recursos, hauria de tenir accés a la mediació. Per part de l’equip editor de la revista que ha reunit
tot el contingut volem agrair que ens llegiu i sigueu tant fidels a la nostra revista. Volem agrair qualsevol
intervenció per part dels professionals que han participat en aquesta revista i d’haver desenvolupat la
seva tasca professional, de redactar, buscar informació, imatges... Agrair els guionistes de Big bang
Theory, la seva representació dels conflictes mediables en la seva serie. Donar les gràcies a companys i
companyes que han ajudat en l’elaboració de la revista, a Eva Mollà per ser com és, a Mar Ortega per
la seva solidaritat i el seu caràcter, moltes gràcies. I per últim però no menys important, gràcies a tots
vosaltres que llegiu als nostres números de revistes i pels vostres comentaris i participació.
Des de l’editorial 2n B INSO, seguim formant futurs integradors socials amb aquesta mentalitat
relacionada amb la mediació. Per tal de millorar el nostra entorn, i poc a poc anar divulgant el nostra
missatge al món sencer. L’equip editorial és tota la classe de 2n B INSO, que participa d’altres revistes
relacionades amb la mediació. Que només es podia donar en l’entorn escolar de Montserrat Roig,
col·legi públic localitzat al carrer Cervantes de Terrassa. Un col·legi sense barreres arquitectòniques i
integrador de la diversitat. on es proporcionar la formació sobre integració social. Un del futurs
integradors és el redactor i editor principal d’aquesta revista sobre la mediació i arquitecte de la
perspectiva existencialista sobre el Big bang de la mediació.


EDITORIAL-INTRODUCCIÓ...
A tot arreu n’hi ha revistes. A qualsevol lloc es pot observar a gent llegint revistes i articles
interessants. De qualsevol cosa, i sobre qualsevol tema. Ja sigui en paper o de manera
virtual, la nostra societat sempre ha gaudit de lectures interessants. I jo em preguntava, per
què no n’hi havia una revista sobre Mediació. Sent la nostra societat un lloc, sent realistes,
de conflicte, per què no es tractava aquest tema. Un tema sorprenent, ja que analitza els
conflictes, sense intentar negar-los. No intenta esquivar-los, sinó que a més et diu que has
d’acceptar-los com a part de la nostra realitat. I comenta que el conflicte és inherent en
l’ésser humà. No obstant la manera habitual de resoldre’ls no ho és tant. Sent aquest una via
destructiva i violenta. La mediació tracta de mostrar una altre via de solució que es basa en
el diàleg, l’expressió de les emocions i intentar arribar a un acord satisfactori entre ambdues
parts. De manera que el conflicte esdevé una oportunitat de aprenentatge.
I em sorprenia que ni n’hi hagi una revista en relació a aquest tema. Es clar que n’hi ha
llibres tant de text com de lectura. Però qui llegeix aquests llibres, sinó es que està estudiant
en relació al tema. Però el nostra objectiu és arribar a major públic, gent que mai ha escoltat
parlar de la mediació. I que la raó per la qual no acudeixen a aquest servei és per què no ho
coneixen. I resolen els seus conflictes de manera inadequada. Gent que conviu i esdevé
focus del conflicte en els diversos àmbits de la seva vida diària. I és que la mediació engloba
tots els àmbits de la nostra vida, de la mateixa manera ho fa el conflicte. I no es tracta de
PREVENIR el conflicte, per què com hem dit al principi, no es pot prevenir el conflicte,
que és inherent en l’ésser humà. Però si que es pot PROVENIR de recursos, un dels quals
seria la mediació, per la seva adequada resolució. Aquest seria l’objectiu general de la nostra
revista sobre la mediació.
Per tal de confirmar la nostra afirmació, et mostrem en aquest número de la nostra revista,
com es poden donar conflictes en tots els àmbits de la vida diària. Focalitzant en diversos
àmbits que es donen i intentant analitzar el conflicte i els seus aspectes. Explicant tots els
àmbits que es donen dins dels conflictes representats de manera fictícia en la serie Big bang
theory, de la qual es presenta el guió de tres episodis, sencers. Llavors tot el contingut de la
nostra revista procedeix de la ment brillant i analítica de la societat, dels estudiants de 2n B
INSO. Agafant com a fins secundaria de informació, la teoria del mòdul 8 de mediació. I en
aquest número de manera més específica en el nucli formatiu nº4, Els àmbit de la
mediació. No obstant el que fa a les fitxes d’anàlisi de conflictes, seguim focalitzant en el
nucli formatiu nº3, presentat en el número anterior de la nostra revista.
I per aquest raó em vaig decantar per l’idea de crear una revista sobre la mediació. Sí, home,
per què crec que n’hi ha altres vies de solució de conflictes, no només, la violència, i
l’agressivitat, sinó que per la via pacifica, i el diàleg i la solució satisfactòria per tothom. Per
què crec que un món millor, en el qual no n’hi ha víctimes i agressors, sinó que n’hi ha
persones que es posen d’acord per treballar en equip i prosperar junts i juntes. Per construir
un món d’igualtat, un món de justícia, un món en el qual la via de solució de conflictes és la
mediació. Un món que deixara clar que el Big bang de la mediació i la seva influència, de la
mateixa manera que l’univers, pot ser infinita.
Pàg 01

UN GUIÓ DE LA MEDIACIÓ...
Ja hem comentat diverses vegades i en la introducció que la nostra intenció no és mostrar un
contingut teòric acadèmic sobre la mediació. Això seria com intentar agafar un nen que
encara està aprenent sumes i restes i posar-lo en una classe de matemàtiques universitària.
No agrada...no motiva....avorreix....i en fi que ningú passa de la primera formula..o línia.
El que hem pensat per tal d’ensenyar el que seria la mediació, però de manera pràctica,
mostrant com el conflicte es pot donar en tots els àmbits de la nostra vida. Per tal
d’aconseguir que els nostres lectors i lectores familiaritzar-se amb la mediació. Però en el
seu context personal. I que millor manera que mitjançant l’humor i el riure.
Coneixes la teoria del Big bang?, es clar que sí, aquella que diu, que l’univers es va originar
amb l’explosió d’una estrella supernova, fa milions d’anys, provocant l’expansió de
l’univers i... no la coneixes? Tinc bones noticies per a tu, no fa falta per tal de gaudir del
nostra número i la nostra revista si és la primera vegada que ens llegeixes. Ja que el Big
bang del que et parlo no és la teoria científica sinó de la serie de televisió...ara saps del que
et parlo, oi que si? Els protagonistes super intel·ligents que protagonitzen les aventures
divertides que tant ens han fet riure.
Oi que t’agradaria llegir un guió en angles d’aquesta serie. Ja que esdevé una font de
l’autentic angles amb el qual es comuniquen els americans, i a més una font de com és un
guió i sobretot font de conflictes super divertits. Els mateixos seran analitzats i des del quals
et mostrem com el conflicte pot presentar en diversos àmbits de la vida. Comences a
interessar-te? Ja t’he dit que no et fotre una explicació teòrica sobre la mediació. t’hi
imagines que comenci deien amb veu de robot,
La mediació és un sistema de resolució de conflictes en el qual intervé un mediador
facilitant el diàleg entre dues parts que es troben en una situació conflictiva per tal de
solucionar de manera pacifica i aconseguir el interès de les dues parts, 4$!?G$!!! Error del
sistema, error del sistema.
Però si digues...
La mediació serveix per solucionar conflictes sense recórrer a la violència. Per tal de mantenir
la teva amistat i bones relacions. Ja que la majoria de conflictes es donen entre amics i
familiars. I que et pot ajudar a conviure de manera eficient sense renunciar els teus drets i
sense danyar les teves relacions amb els altres.
A que sona millor...creus que no és possible?...jo et dic que sí, tu dius que no, i jo que sí,
veus ja tenim un conflicte, però no per això renuncies a llegir la nostra revista, ja que en les
següents pagines descobriràs com els protagonistes de Big bang theory, ho aconsegueixen
en cada episodi, conflicte, solució, i segueixen sent amics. Segueix llegint i en les pagines
següents et prometo que gaudiràs d’una experiència en relació a la mediació i la solució dels
conflictes. I des de la nostra editorial si n’hi ha qualsevol, comentari que vulgui fer arribar,
aquí t’esperem, i per posar-te exemples de les teves series o pel·lícules favorites, per tal
d’aconseguir fer que sigui un fan i un aliat nostra en el viatge de la resolució adequada dels
conflictes amb la mediació. Esperem que ho gaudeixis...
Ayoub Chmarkh
Integrador social i redactor de la revista.
Pàg 02
THE BIG BANG THEORY
Series 01 Episode 12 – The Jerusalem Duality

Scene: The University cafeteria.
Sheldon: Here’s the problem with teleportation.
Leonard: Lay it on me.
Sheldon: Assuming the device could be invented which would identify the quantum state of matter
of an individual in one location, and transmit that pattern to a distant location for reassembly, you
would not have actually transported the individual. You would have destroyed him in one location,
and recreated him in another.
Leonard: How about that.
Sheldon: Personally, I would never use a transporter. Because the original Sheldon would have to be
disintegrated in order to create a new Sheldon.
Leonard: Would the new Sheldon be in any way an improvement on the old Sheldon?
Sheldon: No, he would be exactly the same.
Leonard: That is a problem.
Sheldon: So, you see it too.
Dr Gablehouser (arriving): Dr Hofstadter, Dr Cooper.
Together: Dr Gablehouser.
Gablehouser: Gentlemen, I’d like you to meet Dennis Kim. Dennis is a highly sought after
Doctorial candidate and we’re hoping to have him do his graduate work here.
Leonard: Graduate work, very impressive.
Gablehouser: And he’s only fifteen years old.
Sheldon: Not bad, I myself started graduate school at fourteen.
Dennis: Well, I lost a year while my family was tunnelling out of North Korea.
Leonard: Advantage Kim.
Gablehouser: I thought maybe you boys could show Dennis around, let him see why we’re the best
physics research facility in the country.
Dennis: I already know you’re not. You don’t have an open science grid computer, or a free electron
laser, and the string theory research being done here is nothing but a dead end.
Sheldon: Excuse me, that is my research, and it is by no means a dead end.
Dennis: Well, obviously you don’t see it yet, but trust me, you will.
Pàg 03
Gablehouser: Dennis, we discussed this, we’re in the process of updating our equipment, and we
welcome your input on our research goals, and we’ve agreed to look the other way if you want to
use up to 20% of the grant money you attract to smuggle your grandfather out of Pyongyang. We
want him here boys, make it happen.
Leonard: Yes sir.
Sheldon: You can count on us, we’re on it. What the hell do you mean, dead end.
Dennis: I mean, the whole landscape of false vacuums in string theory could be as large as ten to the
five-hundredth power. In addition… ooh, look, chocolate milk.
Sheldon: I sense a disturbance in the force.
Leonard (in a Yoda voice): A bad feeling I have about this, mmm-hmmm.
Credits sequence
Scene: A corridor.
Leonard: So, Dennis, how long have you been in America.
Dennis: A year and a half.
Leonard: No kidding, you speak English really well.
Dennis: So do you. Except for your tendency to end sentences with prepositions.
Leonard: What are you talking about?
Dennis: That.
Sheldon: He’s not wrong. Alright, and this is my office.
Dennis: Is this part of the tour?
Sheldon: Nope. Goodbye.
Leonard: Come on, Sheldon, we’ve hardly shown him anything.
Sheldon: Oh, alright, this is my desk, these are my books, this is my door, please close it behind
you. Goodbye.
Dennis: Looks like you’re doing work in quantum loop corrections.
Sheldon: Keen observation, goodbye.
Dennis: You see where you went wrong, don’t you?
Sheldon: Leonard.
Leonard: Huh, yeah?
Sheldon: Get him out.
Leonard: Come on, Dennis, I’ll show you the rec centre, they’ve got nautilus equipment.
Dennis: Do I look like I lift weights.
Pàg 04
Leonard: Not heavy ones.
Dennis: It’s startling to me you haven’t considered a Lorentz invariant field theory approach.
Sheldon: You think I haven’t considered it? You really think I haven’t considered it?
Dennis: Have you considered it?
Sheldon: Get him out Leonard.
Leonard: Come on, Dennis, I’ll show you the radiation lab.
Dennis: Wow, you won the Stephenson award.
Sheldon: Yes, in fact I am the youngest person ever to win it.
Dennis: Really, how old?
Sheldon: Fourteen and a half.
Dennis: You were the youngest person ever to win it.
Leonard: It’s like looking into an obnoxious little mirror, isn’t it?
Scene: The living room of the apartment.
Penny (to Raj): Mmm, this is really delicious, isn’t it? (Raj looks uncomfortable, then nods.) Still
can’t talk to me unless you’re drunk, huh? (Shakes head) Oh, sweetie, you are so damaged.
Howard: Hey, I’m damaged too. How about a hug for Howie?
Penny: Sure. Raj, hug Howard.
Sheldon (dramatically): Uh-uh-uh.
Leonard: Something you’d like to share? A tale of woe perhaps.
Sheldon: Fifteen years old. Dennis Kim is fifteen years old, and he’s already correcting my work.
Today I went from being Wolfgang Amadeus Mozart to… you know, that other guy.
Howard: Antonio Salieri?
Sheldon: Oh, God, now even you’re smarter than me.
Howard: You know, Sheldon, you don’t have so many friends that you can afford to start insulting
them.
Leonard: Just eat, Sheldon, you’ll feel better.
Sheldon: Why waste food. In Texas when a cow goes dry they don’t keep feeding it, they just take
her out and shoot her between the eyes.
Penny: I’m confused, did Sheldon stop giving milk?
Leonard: You can’t let this kid get to you. You always knew that someday someone would come
along who was younger and smarter.
Pàg 05
Sheldon: Yes, but I assumed I would have been dead hundreds of years, and that there would be an
asterisk by his name because he would be a cyborg.
Penny: So, you’ve got a bit of competition, I really don’t see what the big deal is.
Sheldon: Well of course you don’t, you’ve never excelled at anything.
Penny: I don’t understand, exactly how did he get any friends in the first place?
Howard: We liked Leonard.
Leonard: Well, what are you going to do, Sheldon, give up?
Sheldon: Yes. That’s what a rational person does when his entire life’s work is invalidated by a postpubescent
Asian wunderkind. He ceases his fruitless efforts, he donates his body to scientific
research, and he waits to die.
Penny: You know, I’m confused again, is he waiting, or do we get to shoot him between the eyes?
Scene: The same, later that night
Sheldon: Hey.
Leonard: Hey.
Sheldon: I’ve decided you’re right. My career is not over.
Leonard: Great.
Sheldon: But, since the arrival of Dennis Kim has rendered my research pointless, I just have to find
something else to focus on.
Leonard: Great.
Sheldon: So I’ve decided, I’m going to collaborate with you.
Leonard: Great.
Sheldon: What exactly is it you do? I know you chatter on about it all the time, but I’ve never really
paid attention.
Leonard: Okay, well, right now I’m designing an experiment to study the soft component of cosmic
radiation at sea-level, but I really don’t need any help.
Sheldon: Oh, sure you do. Now, see, what’s this here in the schematic, is that a laser array?
Leonard: Yes.
Sheldon: No. Hmmm. What happens if you use argon lasers instead of helium neon?
Leonard: It would blow up.
Sheldon: Are you sure?
Leonard: Pretty sure.
Pàg 06
Sheldon: Pretty sure’s not very scientific, is this how you normally work, just hunches and guesses
and stuff?
Leonard: Okay, Sheldon, I understand that you’re going through a bit of a career crisis, you’re
searching for some other area where you can feel valuable and productive but I need to tell you
something and I want you to listen carefully.
Sheldon: Alright.
Leonard: Go away.
Sheldon: If you’re concerned about sharing credit with me, you’re name can go first… I’m going.
Scene: Howard’s lab.
Howard (into phone): It’s a small brown paper bag, Ma, I’m looking at it right now. (Pause.) Why
would I make that up, there’s no ding-dong in it. (Pause.) How are two ding-dongs tomorrow going
to help me today?
Sheldon (entering): So, this is engineering, huh?
Howard (into phone): I’ll talk to you later.
Sheldon: Engineering. Where the noble semi-skilled labourers execute the vision of those who think
and dream. Hello, oompah-loompahs of science.
Howard: Sheldon, what are you doing here?
Sheldon: I just came by to say hello.
Howard: I’ve been at this lab for three years, you’ve never came by to say hello.
Sheldon: Well, up until now I’ve had better things to do. So, what are we making today?
Howard: A small payload support structure for a European science experimental package that’s
going up on the next space shuttle.
Sheldon: Really, how does it work?
Howard: When this is done, it will be attached to the payload bay, and the sensor apparatus will rest
on it.
Sheldon: Uh, huh. So it’s a shelf?
Howard: No, you don’t understand, during acceleration it needs to stay perfectly level and
provide… yeah, okay, it’s a shelf.
Sheldon: Now, I notice you’re using titanium, did you give any consideration to carbon nanotubes,
they’re lighter, cheaper and half twice the tensile strength.
Howard: Sheldon, there’s a diploma in my office that says I have a masters in engineering.
Sheldon: And you also have a note from your mother that says I love you, bubbula. But neither of
those is a cogent argument for titanium over nanotubes.
Howard: Sheldon.
Pàg 07
Sheldon: Yes.
Howard: Go away.
Sheldon: Did Leonard tell you to say that?
Howard: No, I thought of it all by myself.
Sheldon: Huh. It can’t be a coincidence. There must be some causal link I’m missing.
Scene: Raj is exiting his office.
Raj: Go away. (Sheldon exits)
Sheldon: Curiouser and curiouser.
Scene: The apartment.
Howard (entering): Is he here?
Leonard: If he were, I wouldn’t be.
Raj: Do you know what he did. He watched me work for ten minutes, and then started to design a
simple piece of software that could replace me.
Leonard: Is that even possible?
Raj: As it turns out, yes.
Howard: Something’s got to be done about him, Leonard.
Leonard: Like what? He’ll never be able to cope with the fact that some fifteen year-old kid is
smarter and more accomplished than he is.
Raj: Well, what if something were to happen to this boy so he was no longer a threat to Sheldon?
Howard: Then our problem would be solved.
Leonard: Hang on, are we talking about murdering Dennis Kim? I’m not saying no.
Howard: We don’t have to go that far, there are other means available.
Raj: We can’t send him back to North Korea. He knows how to get out.
Howard: The only thing we need to do is make this Kim kid lose his focus.
Leonard: That won’t happen, he’s not interested in anything but physics.
Howard: What about biology?
Leonard: What?
Howard: You know, biology? The one thing that can completely derail a world class mind.
Leonard: Howard, he’s fifteen.
Howard: Yeah, so, when I was fifteen I met Denise Polmerry and my grade point average fell from
a 5.0 to a 1.8.
Pàg 08
Raj: She was sleeping with you?
Howard: No, I just wasted a lot of time thinking about what it would be like if she did.
Sheldon (entering): Oh, good, you’re all here. Look, I’ve decided that if the three of you drop
whatever it is you’re working on and join me, we could lick cold fusion in less than a decade,
twelve years tops. (They stare at him.) Go away? (They nod) Hmm. Could it be me?
Scene: Outside Penny’s apartment.
Penny (opening door): Oh, hey guys, what’s up?
Howard: We need a hot fifteen year-old Asian girl with a thing for smart guys.
Penny: What?
Leonard: Howard, that’s racist, any fifteen year-old girl will do the trick. (Penny slams door.)
Raj: It’s possible she may have misunderstood us.
Scene: Sheldon’s office. He is making measurements on maps. There is a knock on the door.
Gablehouser (entering): Dr Cooper? Oh, are we interrupting?
Sheldon: No, no, please, come in. Yeah, I think you’ll appreciate this, very exciting.
Gablehouser: Oh, what are you working on?
Sheldon: Something remarkable. Since my prospects for the Nobel Prize in physics have
disappeared, thank you very much, I’ve decided to refocus my efforts and use my people skills to
win the Nobel Peace Prize. Look, I’m going to solve the Middle-East Crisis by building an exact
replica of Jerusalem in the middle of the Mexican desert.
Gablehouser: To what end?
Sheldon: You know, it’s like the baseball movie, build it and they will come.
Gablehouser: Who will come?
Sheldon: The Jewish people.
Gablehouser: What if they don’t come.
Sheldon: We’ll make it nice, put out a spread.
Gablehouser: Okay, well, um, speaking of spreads, we’re having a small welcoming party this
afternoon for Mr Kim, who’s agreed to join us here at the University.
Sheldon: Of course he has, the oracle told us little Neo was the one. You can see the Matrix, can’t
you.
Gablehouser: Okay, well, uh, obviously you’re very busy with your… uh, um, come Dennis. You’ll
have to excuse Dr Cooper, he’s been under a lot of… um… he’s nuts.
Sheldon (voice off, sings to a Mexican tune): Ah, la-la-la, Hava Nagila. They’ll come, they’ll settle
and I’ll win the prize…
Pàg 09
Scene: The welcoming party
Sheldon: I really don’t understand your objections, Professor Goldfarb, why wouldn’t the Senoran
Desert make a perfectly good promised land?
Goldfarb: Go away.
Sheldon: We could call it Nuevo Cherusalem.
Goldfarb: Please go away.
Sheldon: Said Pharoah to Moses.
Gablehouser: Why are all these young women here?
Leonard: It’s take your daughter to work day.
Gablehouser: Really, I was not aware of that.
Raj: Oh, yes. There was a very official email that was sent to everyone whose insurance files
indicated they had daughters between the ages of 14 and 16.
Gablehouser: Hm?
Howard: Smooth.
Raj: Thank you.
Gablehouser: There’s the man of the hour.
Leonard: Okay, so we now have a socially awkward genius in a room full of attractive ageappropriate
women.
Howard: All he has to do now is hook up with one of them. (The look at Dennis, who is picking his
ear.)
Leonard: Does anyone else see the flaw in this plan?
Raj: We need a social catalyst.
Leonard: Like what? We can’t get fifteen year-old girls drunk.
Howard: Or can we?
Leonard: No, we can’t.
Howard: I don’t think you mean we can’t. I think you mean we shouldn’t.
Sheldon: Hey, Howard. You’re a Jew. If there was another wailing wall, exactly like the one in
Jerusalem, but close to taco stands and cheap prescription drugs, would you still be able to wail at
it? Okay, it’s definitely me.
Leonard: Okay, we cannot leave this to chance, lets pick a girl, and figure out how to get her
together with Dennis.
Pàg 10
Raj: Okay. How about that one.
Howard: Uh-uh. I know the type, cheerleader, student council, goes out with jocks, won’t even look
at anybody in the gifted programme. And if, after two years of begging, she does agree to go out
with you, it turns out to be a set-up and you’re in the back seat of your mom’s car with your pants
off while the whole football team laughs at you.
Raj: Are you crying?
Howard: No, I have allergies.
Raj: Okay, uh, how about her?
Leonard: Sure. If he wants to spend a couple of years doing her homework while she drinks herself
into a stupor with non-fat White Russians, while you’re the one holding her head out of the toilet
while she’s puking and telling you she wishes more guys were like you, and they she gets into
Cornell because you wrote her essay for her, and you drive up to visit her one weekend and she acts
like she doesn’t even know you.
Raj: Okay, so not her either. How about her?
Howard: Interesting, kind of pretty, a little chubby so probably low self-esteem.
Leonard: I think that’s our girl. One of us should go talk to her.
Raj: I can’t talk to her, you do it.
Leonard: I can’t just go up and talk to her. Howard, you talk to her.
Howard: Oh no, she’ll never go for the kid once she gets a peek at this.
Raj: You know, if we were in India this would be simpler. Five minutes with her dad, twenty goats
and a laptop and we’d be done.
Leonard: Well, we’re not in India.
Raj: Alright, why don’t we do it your way then? We’ll arrange for this girl to move in across the hall
from Dennis so he can pathetically moon over her for months on end.
Leonard: Okay, that was uncalled for.
Raj: You started it, dude.
Gablehouser: Could I have everyone’s attention please. What a wonderful occasion this is. And how
fortunate that it should happen to fall on take your daughter to work day. We’re here to welcome Mr
Dennis Kim to our little family.
Sheldon (sarcastically): Welcome Dennis Kim.
Gablehouser: Mr Kim was not only the valedictorian at Stamford University, he is also the youngest
recipient of the prestigious Stephenson Award.
Sheldon: Youngest till the cyborgs rise up!
Gablehouser: And now, without any further ado, let me introduce the man of the hour, Mr Dennis
Kim. Dennis! Dennis!
Pàg 11
Dennis: What?
Gablehouser: Would you like to tell us a little bit about your upcoming research.
Dennis: Um, no thanks. I’m going to the mall with Emma.
Gablehouser: Well, uh, well, uh….
Leonard: The kid got a girl.
Raj: Unbelievable.
Howard: Did anyone see how he did it?
Sheldon (to Gablehouser): Don’t worry, I’ve got this. Ladies and Gentlemen, honoured daughters.
While Mr Kim, by virtue of his youth and naivety, has fallen prey to the inexplicable need for
human contact, let me step in and assure you that my research will go on uninterrupted, and that
social relationships will continue to baffle and repulse me. Thank you.
Howard: He’s back.
Leonard: Yeah, mission accomplished.
Raj: Forget the mission, how did that little yutz get a girl on his own?
Howard: I guess times have changed since we were young. Smart is the new sexy.
Leonard: Well, why do we go home alone every night, we’re still smart.
Raj: Maybe we’re too smart. So smart it’s offputting.
Howard: Yeah, let’s go with that.
Scene: The park. The four guys are carrying remote control rockets.
Howard: Unbelievable. Components I built are on the International Space Station, and I get a ticket
for launching a model rocket in the park.
Leonard: I don’t know if the ticket was so much for the launch as it was for you telling the
policewoman “you have to frisk me, I have a rocket in my pants.”
Raj: Hey, look at that. (There is a group of youngsters on the grass, laying about. One is playing a
guitar. Dennis Kim is among them. He is drinking something from a bottle in a brown paper bag.)
It’s Dennis Kim.
Howard: Wow, I almost didn’t recognise him.
Raj: You know, I kind of feel bad about what we did to him. (Dennis is now snogging the face off
Emma)
Leonard: Yeah, we really ruined his life.
Sheldon: Screw him, he was weak.
Pàg 12

Series 02 Episode 15 – The Maternal Capacitance
Scene: The apartment. The guys are playing Rock Band. Sheldon is on guitar, Howard drums and
Raj singing. They are performing the Red Hot Chili Peppers “Under the Bridge”. As Raj gets into
the song, Penny enters and his singing turns into a squawk.
Penny: Fellas, please.
Howard: Penny, come on, we were just finding our sound.
Penny: You found it. It’s the sound of a cat being run over by a lawn mower.
Leonard (entering on the phone): I’m really very busy. Is there any way that we can put this off
until I have more time to prepare? Of course. But, uh, you understand my trepidation.
Penny: What’s that about?
Howard: Not a clue.
Leonard: Can’t we just postpone it till the spring? Maybe next summer?
Sheldon: This should be fairly easy to deduce. He’s holding the phone to his left ear. Ears do not
cross hemispheres, so he’s using the analytical rather than the emotional side of the brain,
suggesting that he has no personal relationship with the caller.
Leonard: No, I didn’t realize it had been so long. Sure, I guess there’s no other choice but to just go
ahead and do it.
Sheldon: He’s referring to an activity he has done before. It’s unpleasant and needs to be repeated.
This suggests some sort of invasive medical test, like perhaps a colonoscopy.
Leonard: Aren’t there any other options? There’s not a lot of room, it’s gonna be uncomfortable.
Sheldon: Yes, yes. Yeah, I’m definitely going with colonoscopy.
Leonard: Okay, bye. My mother’s coming to visit.
Howard: How about that, you were right.
Credits sequence.
Scene: The lobby. Penny finds a woman studying the lift.
Penny: It’s out of order.
Woman: Yes, I can read the sign, I’m just pondering the implications.
Penny: I think it implies that the elevator doesn’t work.
Woman: Again, I can read the sign. But the sign and the tape are covered with a layer of dust, which
indicates that the elevator has been non-functional for a significant amount of time. Which suggests
either a remarkable passivity among the, I assume, 24 to 36 residents of this building based on the
number of mailboxes and given typical urban population density or a shared delusion of
functionality.
Penny: You must be Leonard’s mother.
Leonard’s Mother: Oh, I don’t know if I must be, but yes.
Penny: Uh, I’m Penny. I’m his neighbour.
Leonard’s Mother: Oh, Dr. Beverley Hofstadter.
Penny: Oh, nice to meet you.
Pàg 13
Beverley: Oh, you’re a hand shaker. Interesting.
Penny: Uh, why don’t you come with me. I’ll walk you to the apartment.
Beverley: Oh, all right. Would you like to exchange pleasantries on the way?
Penny: Yeah, sure, I guess.
Beverley: All right, you start.
Penny: Okay. You know, I’ve always been curious. What was Leonard like when he was little?
Beverley: Oh, I think you mean young. He’s always been little.
Penny: Right, okay. What was he like when he was young?
Beverley: You’ll have to be more specific.
Penny: Oh, um, okay, like, five or six. Five.
Beverley: Oh, well, at that age he was well enmeshed in what Freud would call the phallic stage of
psychosexual development. An outmoded theory, of course, but the boy did spend most of his
waking hours with a tight grasp on his penis.
Penny: Yeah, Leonard mentioned you were a psychiatrist.
Beverley: Well, that is one of my degrees. My primary field is neuroscience.
Penny: Oh, well, I’m an actress.
Beverley: Why?
Penny: What do you mean why?
Beverley: Well, there are studies that suggest that many who go into the performing arts suffer from
an external locus of identity.
Penny: Yeah, I don’t know what that means.
Beverley: Well, it means you value yourself only as others value you, which is often the result of
unmet childhood emotional needs.
Penny: Oh, well, I had a wonderful childhood.
Beverley: Tell me about it.
Slight time shift.
Penny: I know my dad wanted a boy. I just, I tried being good at sports, but I hated getting dirty!
Beverley: And then, I’m assuming, you entered adolescence.
Penny: Uh-huh, he called me Slugger until I got my first training bra, and then he just stopped
playing catch with me. I wasn’t Slugger anymore. Your mother’s here!
Beverley: If you want to have intercourse with that girl, find out what kind of cologne her father
wore.
Leonard: Good to see you, Mother.
Scene: The apartment.
Leonard: Here’s your tea, Mother.
Beverley: Oolong?
Leonard: Yes.
Pàg 14
Beverley: Loose, not bagged?
Leonard: Yes.
Beverley: Steeped three minutes?
Leonard: Yes.
Beverley: Two-percent milk?
Leonard: Yes.
Beverley: Warmed separately?
Leonard: Yes.
Beverley: One teaspoon sugar?
Leonard: Yes.
Beverley: Raw sugar?
Leonard: Yes.
Beverley: It’s cold.
Leonard: I’ll start again.
Sheldon: I have the same problem with him. My theory is that his lack of focus stems from an overdeveloped
sex drive.
Beverley: Oh, I don’t know where he would’ve gotten that. Aside from a pro forma consummation
of our marriage, his father and I only had intercourse for the purposes of reproduction.
Sheldon: That seems a fairly efficient arrangement.
Beverley: Yes, we think so. We’ve both done papers on it. Mine from the neuroscientific point of
view and his from an anthropological. Mine, of course, was the only one worth reading.
Sheldon: Of course. I would very much like to read about your sex life.
Beverley: Well, it’s all online or you can order it from the Princeton University Press.
Leonard: Here’s your tea, Mother. So, what are you guys talking about?
Sheldon: The frequency with which your parents had intercourse.
Leonard: Swell. If you’re lucky, maybe she’ll show you the PowerPoint presentation.
Beverley: I’m sorry, it’s on my other laptop.
Sheldon: Aw…
Leonard: So, Mother, what’s new?
Beverley: You’ll have to be more specific.
Leonard: All right. Uh, what’s new with you?
Beverley: Oh, well, I’ve been having some fascinating menopausal symptoms recently.
Leonard: Maybe something less personal.
Beverley: Oh. Your Uncle Floyd died.
Leonard: Oh, my God. What happened?
Beverley: His heart stopped beating. I have to urinate.
Sheldon: What a remarkable woman.
Pàg 15
Leonard: Yeah I, I thought you guys might hit it off.
Sheldon: I envy you your childhood.
Leonard: I hate to tell you, but the only warm memories I have of my childhood are of my Uncle
Floyd.
Sheldon: You’re clearly misremembering. Your mother is brilliant, analytical, insightful, and I’m
betting she never hit you with a Bible because you wouldn’t eat your Brussels sprouts.
Leonard: Sheldon, you don’t give your mother enough credit. She’s warm, she’s loving, she doesn’t
glue electrodes to your head to measure your brain waves while potty training.
Sheldon: You were lucky. When I was a kid, if I wanted an EEG, I had to attach my own electrodes.
Scene: The university cafeteria.
Howard: So, Dr. Hofstadter, Leonard rarely talks about his incredibly successful brother and sister.
Leonard: Please, don’t go there, Howard.
Howard: I understand that unlike Leonard, they’re at the top of their respective fields.
Leonard: Boy, you suck.
Beverley: Well, Leonard’s younger brother, Michael, is a tenured law professor at Harvard, and his
sister just successfully grew a human pancreas in an adolescent gibbon.
Howard: So, she’s close to curing diabetes?
Beverley: Why else would you grow a pancreas in a teenaged gibbon?
Howard: Wow, you must be very proud.
Beverley: Why? They’re not my accomplishments. I have to urinate.
Leonard: Why are you doing this?
Howard: You know the rules. You brought your mom to work, you must suffer.
Sheldon: Leonard, I had no idea your siblings were so much more successful than you.
Raj: Yeah, you’re like the Jar Jar Binks of the Hofstadter family.
Howard: Oh, meesa think yousa lookin’ so so sad.
Leonard: You know, rather than mock me, my friends might realize that this is difficult and try to
help me through it.
Raj: Nope, I think mocking you is more fun.
Howard: Next time, don’t yousa bring mama to work. Okee-day?
Leonard: That was fast.
Beverley: Oh, the middle stall was occupied. I’ll have to try again later.
Sheldon: It’s totally understandable. In bladder voiding, as in real estate, it’s location, location,
location.
Beverley: So, where were we?
Leonard: Howard lives with his mother and Raj can’t speak to women unless he’s drunk. Go.
Beverley: That’s fascinating. Selective mutism is quite rare. On the other hand, an adult Jewish
male living with his mother is so common it borders on sociological cliché.
Howard: It’s just temporary, I pay rent.
Pàg 16
Leonard: He lives in the same room where his bassinet was.
Beverley: You know, both selective mutism and an inability to separate from one’s mother can stem
from a pathological fear of women. It might explain why the two of you have created an ersatz
homosexual marriage to satisfy your need for intimacy.
Howard: Say what? (Raj whispers in his ear) That’s basically what I just said.
Leonard: You brought your husband to work, you know the rules. Meesa thinking yousa looking
pretty sad now too, betcha, betcha.
Beverley: Leonard, it’s one o’clock, weren’t you going to show me your laboratory at one o’clock?
Leonard: There’s no hurry, Mother, tell them more about their secret love for each other.
Beverley: But it’s one o’clock, you were going to show me your laboratory at one o’clock.
Sheldon: Her reasoning is unassailable. It is one o’clock.
Leonard: Fine. Let’s go. I think you’ll find my work pretty interesting. I’m attempting to replicate
the dark matter signal found in sodium iodide crystals by the Italians.
Beverley: So, no original research?
Leonard: No.
Beverley: Well, what’s the point of my seeing it? I could just read the paper the Italians wrote.
Howard: Just for the record, we’re not in an ersatz homosexual relationship.
Raj: Well, then why didn’t you say that to her?
Howard: Why is it always my responsibility?
Raj: It’s not always your responsibility. I swear, this is the same thing you did at the comic book
store last week.
Howard: I can’t believe you’re bringing that up.
Raj: I didn’t bring it up. You did.
Howard: We’ll talk about this later.
Raj: You always say that, but we never do.
Sheldon: You went to the comic book store without me.7
Scene: Outside Penny’s door.
Penny: Hey.
Leonard: You got alcohol?
Penny: Your mom still here?
Leonard: Yep.
Penny: Come on in. Wait, wait, she’s not gonna come here looking for you, is she?
Leonard: Oh, relax. She took Sheldon to the hospital to get a brain scan.
Penny: Oh, my God. What happened?
Leonard: Nothing. Mother likes looking at brains and Sheldon likes getting his brain scanned.
Penny: Geez, what a fun couple.
Pàg 17
Leonard: She’s only been here a day and a half and I’m seriously considering alcoholism as a new
career path.
Penny: Hey, I talked to her for five minutes yesterday and I’ve been half bombed ever since.
Leonard: You can’t let her get into your head.
Penny: My head, what about yours?
Leonard: It’s too late for me. My head is her summer house.
Penny: She was right, you know. The locus of my identity is totally exterior to me.
Leonard: Oh, yeah, there she is. Hi, Mom.
Penny: I mean, do you know where I was all morning? Auditioning with 50 other blondes for some
stupid antidepressant commercial. And for what? So I’ll finally get my daddy’s approval?
Leonard: Did you get the part?
Penny: No, they said I was too perky.
Leonard: Hey, you want to talk about not getting love from a parent. You know what I used to do
when I was little to have some sensation of human contact?
Penny: Yeah, you grabbed your penis and wouldn’t let go. Your mother told me.
Leonard: Of course she did. Anyway, that’s not what I was gonna say. When I was ten years old, I
built a hugging machine.
Penny: A hugging machine?
Leonard: Yeah. I got a dressmaker’s mannequin, I stuffed it with an electric blanket so it would be
warm, and built two radio-controlled arms that would hug me and pat my back.
Penny: Oh, that is so sad.
Leonard: You know what the saddest part was?
Penny: What?
Leonard: My father used to borrow it.
Scene: The stairwell.
Beverley: Your scan data will be very elpful to my research. You have a remarkable brain.
Sheldon: I know. Although I’ve always hated how my right frontal lobe looks in pictures.
Beverley: Common complaint among men. Nothing’s ever big enough, except when they get a
tumour. Then you never hear the end of it.
Sheldon: I’d love to see a scan of your brain sometime.
Beverley: Oh, I’ll send you a link, but its physiology is fairly unimpressive.
Sheldon: Oh, I can’t believe that.
Beverley: Your unwillingness to accept empirical evidence suggests an attempt at flattery.
Sheldon: My apologies. I’ve been living with your son too long. Gotten into some bad habits.
Beverley: Understandable.
Sheldon: Can I make you a cup of tea?
Beverley: I doubt it, but if anyone has a chance, it’s probably you.
Pàg 18
Sheldon: I feel very comfortable around you.
Beverley: I feel very comfortable around you, too.
Sheldon: It’s surprising because I generally don’t feel comfortable around, well, anyone.
Beverley: Nor I.
Sheldon: What are the odds that two individuals as unique as ourselves would be connected by
someone as comparatively workaday as your son?
Beverley: Is that a rhetorical point or would you like to do the math?
Sheldon: I’d like to do the math.
Beverley: I’d like that, too.
Scene: Penny’s apartment. Penny and Leonard are doing tequila shots.
Penny: Okay, now this time…
Leonard: Uh-huh.
Penny: You’re gonna lick the salt off my neck, do the shot, and then bite the lime.
Leonard: I’m sorry, I didn’t hear anything after lick.
Penny: Neck, shot, lime. (Leonard starts licking her neck. He is there a long time) Okay, shot, lime.
Leonard: Right. Ah! Where’s the lime? (Penny has the lime in her mouth) Oh, okay, we’re sharing.
Scene: The apartment.
Sheldon: So, what do you think?
Beverley: I’m very tempted. I’m just not sure it’s appropriate with my son’s roommate.
Sheldon: Normally, I’d feel the same way. But based on everything I’ve observed about us, I can’t
help but speculate we’d be very good together.
Beverley: True. I’ve had a similar observation. It’s certainly something I could never do with my
husband.
Sheldon: I was hesitant the first time I tried it, but I experienced an unanticipated and remarkable
release of endorphins. It’s quite satisfying.
Beverley: I see what you’re doing. You’re appealing to the neuroscientific researcher in me.
Sheldon: You see right through me, don’t you?
Beverley: Only when you’re in a CAT scanner.
Scene: Penny’s bedroom. Penny and Leonard are in bed.
Leonard: This is actually gonna happen.
Penny: Honey, shush, shush, shush, shush, shush.
Leonard: You shush, I’m happy, I want to talk about it. You know what my mother would say about
this? She would say because you were not loved by your father and I was not loved by my mother,
that having sex is our way of making up for the intimacy we didn’t get as children.
Penny: Why would you bring that up right now?
Leonard: I don’t know. Foreplay?
Penny: So you’re saying you’re not having sex with me, you’re having sex with your mother?
Pàg 19
Leonard: Ummm, I’m gonna go with “no.”
Penny: That is the sickest thing I’ve ever heard.
Leonard: Come on, you’re trying to have sex with your father, and I’m okay with that.
Scene: Penny’s front door.
Penny: Get out!
Leonard: She said shush. I should have shushed. (Enters apartment. Sheldon and Beverley are
inside duetting on Journey’s “Any Way You Want It” on Rock Star.)
Scene: The hallway.
Leonard: All right, Mother. Um, have a nice flight.
Beverley: That’s not really in my control, is it? Oh, uh, yes (gives him a very uncomfortable hug.)
Penny (coming out of her apartment): Oh, good morning.
Leonard: Morning.
Penny: Look, I was just coming over to talk to you.
Leonard: You don’t have to. Ever.
Penny: Gotcha.
Leonard: Good-bye, Mother.
Beverley: Good-bye, Leonard. So, Slugger, shall we pick up where we left off last time?
Slight time shift.
Penny (in tears): I mean, my mom could’ve just said, “Bob, get over it, she’s a girl, move on.” But
she didn’t. Not one word.
Beverley: Interesting. Would you be willing to fly to New Jersey and discuss your relationship with
your parents during a brain scan?
Penny: Would it help?
Beverley: Well, it would help me.
Pàg 20Series 08 Episode 14 – The Troll Manifestation
Scene: Penny’s apartment.
Penny: So, tell me about your day, how’s it going with the particle detector?
Leonard: Wow, you remember that?
Penny: Yeah, I listen to what you say. You’re building a particle detector using superfluid helium.
Leonard: You know, when you talk like that, I want to take you right here on this table.
Penny: And you know from past experience this table cannot support both our weight. So, how’s the
detector going?
Leonard: Well, it’s tricky working with superfluids. Whatever container you put them in, they kind
of creep up the sides and crawl out all on their own.
Penny: Kind of like Sheldon’s ant farm.
Leonard: Exactly, except you don’t have a lunatic running around, yelling, I fed you sugar water,
why are you biting me? Come on, this is boring, you really want to talk about this?
Penny: No, I do. I didn’t write superfluid helium on this napkin for nothing.
Leonard: Okay, well, this is cool. Uh, there’s a thing called superfluid vacuum theory, where empty
space is imagined as a superfluid with all of its qualities, viscosity, density, surface tension…
Penny: Hey, if you’re pausing for dramatic effect, I’d keep it moving.
Leonard: No, no. People don’t talk about surface tension. If you imagine our three-space as the
surface of an N-dimensional superfluid bubble… This is exciting. This is really exciting. I have to
go find Sheldon.
Penny: Okay, well, if you find him, use the kitchen island, that coffee table will not support both of
you.
Scene: The apartment.
Leonard: Which means a spherical multidimensional superfluid shows the same negative-energy
density as space-time. So what do you think? What do you think? So what do you think?
Sheldon: Hmm.
Leonard: What? Is it wrong? Have you seen it somewhere else?
Sheldon: Hmm.
Leonard: I know this isn’t my area, and I could never do the math like you can, but could this be
something?
Sheldon: Well, you could have set Newton’s gravitational constant to one. And, ugh, the whole
thing reeks of blueberry. You know I can’t stand these scented markers.
Leonard: No one told you to taste them. Come on, is, is this good or not?
Sheldon: It’s good.
Leonard: Really?
Sheldon: I like it. I think you’re on to something.
Leonard: You do? You’re not messing with me?
Pàg 21
Sheldon: Not at all. In fact, I have got something for just such an occasion. I was starting to think I
might never get a chance to give it to you. Good job.
Leonard: You’re giving me a sticker?
Sheldon: Not just a sticker. That is a sticker of a kitty saying me-wow.
Leonard: I’m not a preschooler.
Sheldon: Fine, I’ll take it back.
Leonard: I earned this. Back off.
Credits sequence.
Scene: The apartment.
Leonard: You’re still awake?
Sheldon: For a man whose last observation was our universe may be the surface of a
multidimensional supercooled liquid, you’re still awake seems like quite the sophomore slump.
Leonard: You worked out all the math.
Sheldon: Oh, I did more than work out all the math. I wrote a paper.
Leonard: You wrote a paper on my idea?
Sheldon: I wrote a paper on our idea.
Leonard: When did my idea become our idea?
Sheldon: When I mixed it with Sheldony goodness and cooked it in the Easy-Bake oven of my
mind.
Leonard: This is good. Our idea is really good.
Sheldon: Well, the lightbulb in this oven is ridiculously bright.
Leonard: You know, if no one’s thought of this, yet, this could be a big deal.
Sheldon: Only way we’ll know for sure is if we post it online to the pre-print server. I have it ready
to go, but I wasn’t gonna do it without you.
Leonard: Wow, it’s all happening so fast. Should we just sleep on it?
Sheldon: We could, but we always run the risk of someone else beating us to the punch.
Leonard: You’re sure it’s good?
Sheldon: My name is right on there with yours. That is a surefire mark of quality. That might as
well say directed by Joss Whedon.
Leonard: Okay, partner, let’s do it.
Sheldon: Come on. Click the mouse with me.
Leonard: One, two three.
Together: Click.
Leonard: Well, we did it.
Sheldon: Yes, we did, my friend.
Leonard: Is your tongue blue?
Sheldon: I don’t want to talk about it.
Pàg 22
Scene: Penny’s apartment.
Bernadette: Okay, movie night, what do you want to watch?
Amy: Whatever happened to that ape movie you were in?
Penny: Oh, God. Probably nothing. I think I saw the director twirling a sign outside the Verizon
store.
Bernadette: Search for it.
Penny: What, no, why?
Bernadette: ‘Cause it would be fun to watch.
Penny: It would be humiliating.
Bernadette: Well, now we have two reasons.
Amy: They have it.
Bernadette: Please, can we watch it?
Amy: Please?
Penny: Fine, but I’m telling you, it’s terrible.
Amy: Have you even seen it?
Penny: No.
Bernadette: Well, maybe it turned out better than you think.
Voice on TV: Bananas, get your fresh bananas.
Bernadette: Ho-ho, it really didn’t.
Scene: Leonard’s laboratory.
Leonard: Sheldon, this is superfluid helium. Put this in your mouth, your tongue will freeze and
break off.
Sheldon: Does it smell like blueberries?
Leonard: No.
Sheldon: Then we’re probably okay.
Howard: Hey, your paper got mentioned on the Quantum Diaries physics blog.
Leonard: Really? What’d they say?
Howard: Uh, it’s basically a summary of the theory, but there’s a bunch of positive comments on the
message board.
Leonard: Let me see, let me see. One calls it insightful and innovative. We’re insightful and
innovative.
Sheldon: Oh, nice to meet you, Mr. Insightful.
Leonard: Oh, the pleasure is mine, Mr. Innovative. Uh, another one says the concept shows some
real out-of-the-box thinking. Do you hear that, Mr. Out-Of-The?
Sheldon: I do, indeed, Mr. Box-Thinking.
Howard: How are you today, Mr. Can-You-Believe-These-Jack-Asses?
Raj: Just dandy, Mr I-Wish-I-Was-Better-At-Improv.
Pag 23
Sheldon: Read another one.
Leonard: Okay, okay. Uh, the analogy between space-time and a supercooled fluid is either
meaningless or false. I wish this blog would devote itself to real science instead of wasting our time
with crackpot wannabe theoreticians in a rush to publish.
Sheldon: Who wrote that?
Leonard: It’s anonymous, and user name General Relativity.
Sheldon: Well, I’m responding to it.
Leonard: Uh, don’t lower yourself to their level.
Sheldon: Look, I am simply going to defend our work, scientist to scientist. And failing that,
suggest that his mother enjoys a string of both human and non-human lovers.
Leonard: Sheldon, my name’s on that paper, too. There’s no upside to doing this.
Sheldon: He just left another comment.
Raj: What does it say?
Leonard: Upon review, I’ve changed my mind about the Cooper-Hofstadter hypothesis that spacetime
is like a superfluid. In fact, it’s inspired me to come up with my own theory. Maybe space-time
is like two clowns with their heads in a bucket, much like Cooper and Hofstadter.
Sheldon: Can I respond now?
Leonard: Do it.
Sheldon: You mess with the bull, you get the horns. I’m about to show this guy just how horny I can
be.
Leonard: Somebody else do it.
Scene: Penny’s apartment.
Penny (on television): Doctor, please help me. I think I might be turning into a killer gorilla.
Doctor: Why do you think you’re turning into a killer gorilla and not just a regular gorilla?
Penny (on television): Because regular gorillas are vegetarians, and I just bit the fingers off your
receptionist.
Penny: Okay, we’ve seen plenty.
Bernadette: No, give me the remote.
Amy: Careful. She’ll bite your fingers off.
Penny: Okay, well, I’ve been poking around the internet, and I think I found something we’ll enjoy
watching even more.
Amy: What is it?
Penny: Oh, just a video of Bernadette in a beauty pageant.
Amy: What?
Bernadette: Okay, I learned my lesson. Making fun of people is wrong.
Amy: I haven’t learned my lesson. Play it. Play it.
Bernadette (on screen): Hi. I’m Bernadette Maryann Rostenkowski from Yorba Linda, California.
Penny: You look like a talking cupcake.
Pàg 24
Bernadette (on screen): And you should pick me for Miss California Quiznos 1999, because I want
to (singing) tell you what I want, what I really really want, l tell you what I want, what I really
really want, I wanna, I wanna, I wanna, I wanna Really, really, really be Miss California Quiznos
1999.
Amy: Play it again. Play it again.
Scene: The apartment.
Raj: Did he respond yet?
Sheldon: Hmm. No, not yet.
Leonard: Well, maybe we shouldn’t have sunk to his level.
Howard: It wasn’t that bad.
Leonard: Read it back one more time.
Sheldon: My good sir, we are neither crackpots nor wannabes. In fact, we are experts in our fields.
And while you hide behind your anonymity, we stand behind our paper. And later tonight, your
mother.
Leonard: And you don’t think that’s too rough?
Sheldon: We’re just standing behind her. It’s not like we’re gonna say boo and scare her.
Scene: Penny’s apartment.
Penny: How could you not tell us you were in beauty pageants?
Bernadette: ‘Cause it’s embarrassing.
Penny: It is; it truly is.
Bernadette: Yeah, well, Amy writes Little House on the Prairie fan fiction about herself and posts it
on the Internet.
Penny: No.
Amy: Why? What did I do?
Bernadette: Sorry, I had to get the spotlight off me, and tearing down other women is part of my
pageant training.
Penny: Okay. We are reading that right now.
Amy: No, please don’t.
Bernadette: We got embarrassed tonight. Come on.
Amy: But it’s personal.
Penny: Why? Is it about you and Sheldon?
Amy: No.
Penny: Oh, my God, it’s about her and Sheldon.
Amy: It’s not about me and Sheldon. It’s about a young woman in the 1800s named Amelia, and the
time-traveling physicist named Cooper she falls in love with.
Penny: Please show us?
Bernadette: Please?
Amy: No.
Pàg 25
Penny: You know I’m gonna read it either way.
Amy: Good luck finding it.
Penny: Amelia and the time-trav… found it. It was just past dawn on the prairie, and like every
morning, Amelia prepared to do her chores. Except something about this morning felt different.
Bernadette: Why? Why did it feel different?
Penny: Maybe it was the first whisper of winter in the air, or maybe it was the unconscious
handsome man with porcelain skin and curious clothing she was about to discover lying in the field.
A man who would open her mind to new possibilities and her body to new feelings.
Amy: You know, there was a time when I was alone and had no friends. I’m starting to miss that.
Scene: The apartment.
Sheldon: He still hasn’t responded. What’s taking him so long?
Leonard: Do you really want him to write back?
Sheldon: Yeah, I do. Then no matter how he responds, I am going to destroy him with a picture of a
bored cat saying oh, really?
Leonard: Me-wow.
Howard: What are you doing?
Raj: I’ve, uh, created some other user accounts so I can post positive comments about their paper.
Howard: This wee li’l bairn of a theory nearly blew my kilt off.
Raj: No. You have to read it how Dr. Angus McDougal of the University of Edinburgh would. This
wee li’l bairn of a theory nearly blew me kilt off.
Sheldon: He wrote back. Cooper and Hofstadter resorting to juvenile attempts at humour is proof
they have nothing to back up their ridiculous paper. It should come as no surprise given they work
at Cal Tech, essentially a technical school, where even the physicists are basically engineers.
Engineers? Do you know how insulting that is?
Howard: Yes.
Raj: Guys, this person’s just going out of their way to get a rise out of you.
Sheldon: Yeah, but it’s still so aggravating.
Raj: Yeah, well, all the other comments said really nice things. Focus on those.
Howard: Yeah. Dr. Dmitri Plancovik of Moscow University said dis paper great, I love it more than
vodka.
Raj: See? Better with the accent.
Sheldon: And send.
Leonard: What did you write?
Sheldon: I’m done hiding from bullies. I’m taking this into the real world.
Leonard: What does that mean?
Sheldon: I told him we’ll meet him face-to-face anytime, anywhere.
Leonard: Are you crazy? You don’t know who this person is. Delete that.
Raj: Come on, Sheldon!
Pàg 26
Sheldon: Oh, okay, okay, calm down. (Skype tone) It’s him. He’s trying to video chat. Perhaps I
shouldn’t have taken this into the real world.
Leonard: Oh, really?
Scene: Penny’s apartment.
Penny: “Time travel? I don’t understand,” said Amelia. Cooper stared at her. ‘Which word don’t
you understand, time or travel?”
Bernadette: Wow, even in your fantasies Sheldon’s kind of exhausting.
Amy: He’s like that in the beginning, so she can change him. It’s called good writing. And wishful
thinking.
Penny: It stung Amelia when he spoke to her this way. In her little one-room schoolhouse, she was
always the smartest student, regularly besting the boys in her class, but this was no boy in front of
her, this was a man.
Bernadette: Here we go.
Penny: Cooper told Amelia about all the strange and incredible things the future would hold, like
computers and living past 30. He asked her if she had any questions. All she longed to ask was if his
heart was beating as fast as hers, but she was too afraid to hear the answer.
Bernadette: Oh, Amelia.
Penny: So instead she asked if, in the future, Montana ever became a state.
Amy: In the 1800s that was considered flirting.
Scene: The apartment.
Raj: I’m so sick of people being mean on the Internet.
Howard: Well, I think the anonymity makes everyone feel like they can say things they’d never say
to your face.
Sheldon: Interesting. I can’t think of a single thing I wouldn’t say to someone’s face.
Leonard: Never noticed that about you.
Raj: You know what? At least you guys did something. You know, you, you had a theory, you wrote
a paper, you made an actual contribution. All guys like this do is just stand on other people’s work.
Sheldon: He’s right. I say we call this person back. We’ve got no reason to hide.
Leonard: All right, do it. Call him. Let’s find out what this loser’s ever accomplished.
Sheldon: Click it with me. One, two, three, click.
Stephen Hawking: Well, hello there.
Sheldon: Professor Hawking?
Stephen Hawking: Oh, brother, you should see the look on your faces.
Leonard: You really didn’t like our paper?
Stephen Hawking: I like your paper very much. The premise is intriguing.
Sheldon: Then why are you attacking us?
Stephen Hawking: If you were sitting in a chair for 40 years, you’d get bored, too. Anyway, got to
go. I promised to help the kid with his maths homework. Ciao.
Leonard: Stephen Hawking liked our paper. Said the premise is intriguing.
Pàg 27
Sheldon: Good to see you again, Mr. Stephen-Hawking Liked-Our-Paper.
Leonard: And you as well, Mr. Our-Premise-Is-Intriguing.
Howard: How do you do, Mr. I’ll-Admit-That’s-Pretty-Cool?
Raj: Yeah, you keep setting me up for failure.
Scene: Penny’s apartment.
Penny: With a heavy heart, Amelia stood before the newly repaired time machine. She regretted
giving Cooper the part he needed.
Bernadette: Because she wanted him to give her the part she needed.
Amy: Okay, that’s enough.
Penny: What? No, I really want to know what happens, and Bernadette really, really, really wants to
know what happens.
Amy: You’re just making fun of me.
Bernadette: I was just kidding. I’m sorry. And the story’s really good.
Penny: No, it is. Does he stay? Do they kiss? Does she find out about Montana?
Bernadette: Please?
Amy: Fine. As Cooper prepared to depart, tears filled Amelia’s eyes. He took her hand in his and
said, “I can’t stay, but I will never forget you.” He brushed his fingers against her cheek, then
quickly stepped into the machine. “Please don’t go,” she whispered. But it was too late. The engine
hummed to life.
Bernadette: But they didn’t even kiss.
Amy: She turned away, wiping her eyes. She couldn’t bear to watch her one chance at true love
disappear forever. Then she felt a strong hand on her shoulder spin her around. It was Cooper.
Penny: Yes.
Amy: “What about the future?” asked Amelia. He looked deeply into her eyes and whispered,
“There is no future without you.” He pulled her in close. She began to tremble all over. She felt his
warm breath…
Leonard: You will not believe what Stephen Hawking just said.
Penny: Get out!
Bernadette: Not now!
Scene: An 1800’s house.
Amelia: Is the water warm enough?
Cooper: Given the fact that you took the time to build a wood fire, draw the water from the well and
heat it, it would be rude to complain. But since you asked, it’s a little nippy.
Amelia: I can fix that. I couldn’t help but notice your unusual undergarments.
Cooper: They’re not undergarments. Where I come from, they’re known as underwear that’s fun to
wear.
Amelia: And what’s the significance of the spider?
Cooper: Oh, that represents Spider-Man. He does whatever a spider can.
Amelia: There’s a lot of rhyming in the future, isn’t there?
Pàg 28
Leonard (in bed): You’re right. This is even weirder than I thought.
Penny: You want me to stop reading?
Leonard: Are you kidding? No, no.
Penny: As he stood for Amelia to dry him…
Amelia: So, tell me, Cooper, are the ways of physical love different in the future?
Leonard: Yeah, okay, I’m good.
THE END
Pàg 29
Àmbits de la mediació en la serie...
Com ja s’ha comentat al principi de la revista, aquest número està focalitzat en els àmbits de
la mediació. És a dir les diferents àrees de la nostra vida diària. I en els quals en movem de
manera constant i en cada moment. I quan es dona el cas d’un conflicte, i no se sap com
solucionar, es crea una situació incomode per les dues parts implicades. Una situació en la
qual es comença a no voler aparèixer en aquest espai. I si aquest conflicte es dones en
l’àmbit laboral, el teu treball, ho deixaries, o intentaries solucionar el conflicte?
Els àmbits de la mediació només fan referència a això, les àrees que conforme el nostra dia
a dia. Els més comuns, i ens els quals focalitza la mediació serien, a mediació ciutadana, la
intercultural, la familiar, i l’àmbit escolar, o laboral. Els diversos àmbits són importants, no
obstant en aquest número et mostrem aquells més relacionats amb el nostra guió de Big
bang theory. En aquest número s’inclouen la mediació laboral, la familiar, i la comunitària
focalitzant en la comunitat científica de la universitat. Els altres àmbits seran explicats en el
següent número.

Mediació laboral (escolar)
En el primer episodi mostrat, The Jerusalem duality, es dona un conflicte d’àmbit laboral.
És a dir que es produeix dins del que seria la universitat de Califòrnia, en la qual treballen
els nostres protagonistes. Sent aquest també un àmbit escolar en el qual es desenvolupen els
estudiants universitaris. Es pot donar determinada comparació entre aquests dos àmbits
l’escolar i el laboral. Que comparteixen diverses característiques.
Aquesta està destinada a resoldre els conflictes que s’originen dins de la comunitat laboral,
entre els treballadors. Encara que la progressió que s’ha vist en el món laboral, pel que fa als
drets laborals i millores. Això no fa que n’hi hagi menys conflictes. Els objectius de la
mediació dins de l’àmbit laboral, és millorar la convivència entre els treballadors/es.
Abordar els conflictes de manera constructiva i des del diàleg. En aquest àmbit la mediació
sempre és planificada i formal. Per tal d’aconseguir un acord i millora entre les parts.
La persona que s’encarrega és un mediador format i contractat per l’empresa amb aquest
propòsit. Com es veurà més endavant, aquest conflicte deriva d’una rivalitat laboral. I
relacionats amb la tasca professional, la puntualitat, l’assistència, les relacions entre els
treballadors. Aquesta es dona per tal de millorar i augmentar l’adaptació en el context
laboral pels treballadors/es. Com la que es veu entre el Dr. Sheldon, el més brillant professor
de la universitat fins que arriba un de mes jove i més brillant, la qual cosa esdevé un
conflicte entre els dos, i de manera intrapersonal per al Dr. Sheldon.

Mediació familiar
Aquesta s’implanta per tal de solucionar els conflictes sorgits en la família. En la qual es
donen les relacions més intimes. La família com a institució ha patit diversos canvis al llarg
del temps i en els últims anys. Pel que fa als rols familiars. Aquest aspecte s’observa en el
episodi mostrat en el guió, The maternal capacitance. Ja sigui relacionada amb els rols, la
custodia o la relació entre pares i fills. O entre els propis progenitors. O entre els
germans/es. En relació a cura dels familiars majors, presa de decisions, i responsabilitats
domestiques. També relacionats amb la ruptura de relacions familiars, conseqüència de
divorci o separació. O la integració de nous agrupaments familiars, famílies adoptants.
Normalment la família disposa de recursos per la seva solució.
Pàg 30
Els recursos que utilitza la mediació familiar serien els serveis d’orientació que depèn dels
serveis socials de l’ajuntament. Els centre d’atenció familiar, que disposa d’un servei de
formació familiar i programes psicològics para adolescents. Realitzen actuacions per tal de
prevenir i provenir de recursos per tal de resoldre de manera adequada els conflictes més
endavant. I els punts de trobada familiar, per parelles separades que no compleixen el
regim de visites, per que el progenitor que no conviu amb el menor el pugui veure. Per tal
de millorar la comunicació. Es pot observar en l’episodi, que encara que no n’hi ha un
conflicte manifest, aquest és latent en relació a la relació familiar entre la mare de Leonard i
el propi fill. És a dir aquell afecte que es dona entre mare i fill però que no s’observa entre
aquests dos. La qual cosa esdevé un conflicte familiar.

Mediació comunitària (ciutadana)
En l’episodi The Troll Manifestation es pot veure com es dona un conflicte que engloba a
tots els membres d’una comunitat mundial. Però més reduïda a un espai educatiu/laboral.
Que és del que s’encarrega aquesta mediació, és a dir dels conflictes originats en el si d’una
comunitat específica. l’objectiu és fomentar la convivència entre els diversos membres de la
comunitat. Millorar la comunicació entre els membres de la mateixa comunitat. Millora les
habilitats socials i l’empatia i resolució de conflictes. Incrementar l’acceptació de la
diferencia i opinions fomentant el respecte cap als altres.
Alguns dels camps en els quals actua la mediació comunitària serien els veïns, l’espai
públic, cívic, activitats econòmiques, entre entitats o associacions, entre altres. Algunes de
les més noves que estan apareixent, serien l’exclusió dels joves, i els relacionats amb la
violència. Segons els agents que intervenen es poden diferenciar entre la mediació
interpersonal, entre diferents parts. La mediació multipart, que ni tant sols es coneixen i
cada un focalitza en la solució des de la seva perspectiva. Mediació en comunitat, conflicte
que afecta solament els membres d’una comunitat. O el cercle de pau, que es dona a causa
de comportament antisocial, creant problemes en l’entorn.
Els serveis que ofereix són municipals , ja sigui en l’àmbit veïnal, juvenil, mediambiental i
el sanitari o intercultural. Tots aquests mateixos es poden donar dins del que seria la
mediació comunitària. I que pot afectar tant els membres interns o implicar també membres
externs. I engloba un conjunt de característiques que moltes vegades coincideixen amb el
que serien les d’altres àmbits de mediació més especifiques. Com es pot observar el
conflicte que s’origina pel que fa al treball publicat pels doctors Leonard i Sheldon i que
pateixen la l’assetjament per internet d’un membre de la comunitat científica. Ho solucionen
plantant cara al seu assetjador, encara que al principi mostren una actitud inadequada per
resoldre el conflicte. La situació complerta s’observa detallada en l’episodi de The Troll
Manifestation.

Pàg 31

Activitats sobre la mediació...
En aquest apartat de la nostra revista, i desprès d’haver-te explicat de la manera menys avorrida els
àmbits de la mediació.....sí, de la manera menys avorrida, et presentem el que seria l’apartat més
divertit. En aquest apartat et presentem, diverses fitxes amb apartats i aspectes dels conflictes que
has d’anar omplint amb la informació que veus i preveus en els conflictes. Per això has de
visualitzar els episodis, és aconsellable fer-ho amb el guió per tal de localitzar els apartats en els
quals focalitzes després. Que com sabràs que ho has fet bé?...només has d’enviar 500 euros a la
direcció postal....és broma!!! a les pagines següents tens les fitxes omplertes amb la informació dels
episodis.
Per tal de poder-ho fer bé, et presentem una breu explicació de conceptes tècnics, dels quals hauràs
escoltat parlar o ja coneixes si has llegit els nostres números anterior. I si ets nou lector, no et
preocupis, l’explicació és molt simple. Però primer has d’esbrinar si el conflicte és mediable o no
ho és. En el numero 90 de la revista es va explicar que un conflicte no pot ser mediable si n’hi ha
delicte, trastorn psicològic, o si és menor.
1)Conflicte segons les parts : És dir les parts que hi participen, si són dos persones, dos grups, una mateixa
persona, conflicte de decisió o valors, o dins d’un mateix grup. Llavors podria ser interpersonal,
intrapersonal, intergrupal, o intragrupal.
La visibilitat: Consultar el numero anterior de la revista on s’explica el tipus de visibilitat del conflicte. Quepoden ser, LATENT, MANIFEST, PSEUDOCONFLICTE, ENDÈMIC, INVISIBLE, INEXISTENT, EMMASCARAT,
INSTITUCIONALITZAT.
Causes del conflicte : Tal com expressa el seu nom, poden ser de relació, informació, estructural, valors.
2)Protagonistes del conflicte:
S’han d’identificar les diverses parts actives dins del conflicte. Són les que ho comencen o es veuen
involucrades en el mateix. D’aquestes parts s’ha d’esbrinar les posicions, responen a la pregunta el que?
Allò que vol cada persona. Els interessos, responen a la pregunta per què ho volen, i les necessitats,
responen a per a que ho volen. També les emocions expressades en el conflicte. Finalment identificar
altres parts afectades pel conflicte.
3)Procés del conflicte:
En aquest apartat destaca si es creu necessària la intervenció d’altres per la solució del conflicte. En el
numero anterior s’expliquen les diverses maneres de solució del conflicte. Que ara mencionats són,
facilitació, mediació, conciliació, judici, arbitratge, amb el seus respectius professionals, mediador,
facilitador, conciliador, jutge, arbitre.
# En que es diferencia la conciliació de la mediació?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
També s’ha d’esbrinar les causes que han originat el conflicte. La polarització, es a dir aquells aspecte que
han anat donant major dimensió al mateix, i les els estereotips relacionats amb el mateix. I identificar els
aspectes que subjectivament es creuen rellevants per la solució del conflicte.
4)La resolució del conflicte:
En aquest apartat s’han de plantejar preguntes que des de la perspectiva teva de mediador/a, li faries a les
parts per tal de esbrinar aspectes en comú per tal de solucionar el conflicte. I finalment les possibles
solucions que creus que pot tenir el conflicte.
Pàg 32
Conflicte nº1: THE JERUSALEM DUALITY:
Àmbit de la mediació: ------------------------------
Classificació del conflicte:
MEDIABLE NO MEDIABLE
Visibilitat:
LATENT MANIFEST PSEUDOCONFLICTE ENDÈMIC INVISIBLE INEXISTENT
EMMASCARAT INSTITUCIONALITZAT
Causes:
C. DE RELACIÓ C. D’INFORMACIÓ C. D’INTERESSOS C. ESTRUCTURALS C. DE VALORS
Segons les parts:
INTRAPERSONAL INTERPERSONAL INTRAGRUPAL INTERGRUPAL
Protagonistes del conflicte.
Les parts del
conflicte:
Posicions:
Interessos:
Necessitats:
Emocions
expressades:
Altres parts afectades pel conflicte:
Pàg 33
Intervenció de terceres parts en el conflicte:
Facilitador Mediador Conciliador Àrbitre Jutge
Procés de la mediació:
Causes del conflicte.
Polarització i espiral del conflicte.
Estereotips relacionats.
Aspectes rellevants del conflicte:
Tècnica de resolució adequada:
Transacció Facilitació Arbitratge Conciliació Judici Mediació Negociació
Possibles preguntes per les parts del conflicte:
Per la primera
part:
Per la segona part:
Possibles solucions pel conflicte:
Pàg 34
Conflicte nº2: THE MATERNAL CAPACITANCE:
Àmbit de la mediació: ------------------------------
Classificació del conflicte:
MEDIABLE NO MEDIABLE
Visibilitat:
LATENT MANIFEST PSEUDOCONFLICTE ENDÈMIC INVISIBLE INEXISTENT
EMMASCARAT INSTITUCIONALITZAT
Causes:
C. DE RELACIÓ C. D’INFORMACIÓ C. D’INTERESSOS C. ESTRUCTURALS C. DE VALORS
Segons les parts:
INTRAPERSONAL INTERPERSONAL INTRAGRUPAL INTERGRUPAL
Protagonistes del conflicte.
Les parts del
conflicte:
Posicions:
Interessos:
Necessitats:
Emocions
expressades:
Altres parts afectades pel conflicte:
Pàg 35
Intervenció de terceres parts en el conflicte:
Facilitador Mediador Conciliador Àrbitre Jutge
Procés de la mediació:
Causes del conflicte.
Polarització i espiral del conflicte.
Estereotips relacionats.
Aspectes rellevants del conflicte:
Tècnica de resolució adequada:
Transacció Facilitació Arbitratge Conciliació Judici Mediació Negociació
Possibles preguntes per les parts del conflicte:
Per la primera
part:
Per la segona part:
Possibles solucions pel conflicte:
Pàg 36
Conflicte nº3: THE TROLL MANIFESTATION:
Àmbit de la mediació: ------------------------------
Classificació del conflicte:
MEDIABLE NO MEDIABLE
Visibilitat:
LATENT MANIFEST PSEUDOCONFLICTE ENDÈMIC INVISIBLE INEXISTENT
EMMASCARAT INSTITUCIONALITZAT
Causes:
C. DE RELACIÓ C. D’INFORMACIÓ C. D’INTERESSOS C. ESTRUCTURALS C. DE VALORS
Segons les parts:
INTRAPERSONAL INTERPERSONAL INTRAGRUPAL INTERGRUPAL
Protagonistes del conflicte.
Les parts del
conflicte:
Posicions:
Interessos:
Necessitats:
Emocions
expressades:
Altres parts afectades pel conflicte:
Pàg 37
Intervenció de terceres parts en el conflicte:
Facilitador Mediador Conciliador Àrbitre Jutge
Procés de la mediació:
Causes del conflicte.
Polarització i espiral del conflicte.
Estereotips relacionats.
Aspectes rellevants del conflicte:
Tècnica de resolució adequada:
Transacció Facilitació Arbitratge Conciliació Judici Mediació Negociació
Possibles preguntes per les parts del conflicte:
Per la primera
part:
Per la segona part:
Possibles solucions pel conflicte:
Pàg 38

TOP SECRET
NO ES PERMET FER CAP ULLADA A LES SOLUCIONS
DE LES FITXES D’ACTIVITATS, FINS NO HAVER-LES
INTENTANT RESOLDRE PER UN MATEIX.
SABEM QUE NO T’HO PODEM PROHIBIR NI IMPEDIR,
PERÒ I SI........T’HO DEMANEM SIS PLAU.
SI MIRES ELS RESULTATS SENSE HAVER RESOLT LES
FITXES PRIMER, JESUCRIST PLORA, UN GATET MOR,
LES FLORS ES FAN MAL BE I COSES SEMBLANTS.... TU
MATEIX, A VEURE QUE FAS VALENT.


Conflicte nº1: THE JERUSALEM DUALITY:
Àmbit de la mediació: -----LABORAL----------
Classificació del conflicte:
MEDIABLE (Es pot mediar entre aquests dos professionals, ja que no n’hi ha delicte ni res)
Visibilitat:
MANIFEST (conegut per altres sent públic)
INSTITUCIONALITZAT (intervé na institució educativa, la universitat)
Causes:
C. DE RELACIÓ (té a veure entre companys de treball que mantenen relació professional)
C. D’INTERESSOS (cada usuari defensa els seu interès de ser el més intel·ligent)
Segons les parts:
INTRAPERSONAL (té a veure amb la inseguretat personal d’en Sheldon de no ser el més llest)
INTERPERSONAL (involucra dues parts, en Sheldon i en Kim)
Protagonistes del conflicte.
Les parts del
conflicte:
Sheldon Kim
Posicions: Vol seguir sent el més llest de
la seva universitat.
Vol adaptar-se al seu nou entorn
laboral d’universitat i investigar
en el camp de la física.
Interessos: Per que sempre ha sigut el
més intel·ligent i sempre
respectat pel que fa a les
seves teories sobre l’univers.
Per què vol començar una nova
vida després d’haver-se fuit de
Corea i integrar-se com nou geni
científic, el més jove.
Necessitats: Autorealització i sentir-se
segur en relació a la seva
posició de geni i investigador
físic.
Seguretat de trobar un lloc on pot
estar i deixar de ser refugiat de
Corea, i autorealització com a
nova promesa de la ciència.
Emocions
expressades:
Por, inseguretat, ràbia,
desespero, impotència.
Arrogància, felicitar, estranyesa,
seguretat, valentia.
Altres parts afectades pel conflicte:
La Universitat (ambient laboral en el qual es dona el conflicte, sent de prestigi)
Leonard, Howard, Rage. (amics d’en Sheldon que intervenen de manera no adequada)
Pàg 40
Intervenció de terceres parts en el conflicte:
Mediador (que pot ser intern de l’àmbit educatiu,professional, o externs contractat per la universitat)
Conciliador (proposar solucions i donar espais i fins i tot proposar col·laboració del dos científics)
Procés de la mediació:
Causes del conflicte. Va arribar el nou noi que resulta ser més
jove i més intel·ligent que en Sheldon.
En Sheldon es sent insegur en relació al nou
noi, pel que fa a la seva posició de científic
brillant.
Polarització i espiral del conflicte. En Sheldon comença a comportar-se de
manera socialment inadequada en lloc
d’acceptar la situació i adaptar-se.
Estereotips relacionats. Els asiàtics són molt intel·ligents
El conflicte entre els jueus i els àrabs
l’excentricitat dels superdotats.
Aspectes rellevants del conflicte:
La dificultat per adaptar-se de persones superdotades
Si existeix un servei de mediació a la universitat
La possible col·laboració entre els dos usuaris
el projecte intercultural d’en Sheldon
Tècnica de resolució adequada:
Conciliació ( per oferir alternatives i per trobar solucions a com solucionar el seu conflicte)
Mediació (per tal d’establir un diàleg entre els dos per trobar un solució a les seves diferencies)
Possibles preguntes per les parts del conflicte:
Per la primera
part: Sheldon
Com et fa sentir que en Kim sigui més intel·ligents?
Creus que podries col·laborar amb en Kim?
Creus que seria més important que en Kim s’adapti?
Per la segona part:
Kim
Creus que valores el treball d’en Sheldon?
Quina és la teva perspectiva respecte la benvinguda en context
laboral nou?
Com et fa sentir l’actitud d’en Sheldon cap a tu?
Possibles solucions pel conflicte:
Establir un esquema laboral de treball en equip en un mateix tema entre en Sheldon i
en Kim. De manera que superin les seves diferencies i puguin treballar junts per
avançar en les seves respectives investigacions. De manera que en Sheldon percebi
com a positiu la presencia d’en Kim i aquest adaptar-se millor.
Pàg 41
Conflicte nº2: THE MATERNAL CAPACITANCE:
Àmbit de la mediació: ------Familiar---------
Classificació del conflicte:
MEDIABLE (No té cap delicte, ni res que no pugui ser mediable, es tracta d’una relació familiar)
Visibilitat:
MANIFEST (Es conegut pels amics d’en Leonard, la seva novia i la seva família)
EMMASCARAT (Amaga altres aspectes relacionats amb la criança d’en Leonard per la seva mare)
Causes:
C. DE RELACIÓ (pel que fa a la relació maternal entre en Leonard i la seva mare)
C. DE VALORS ( En relació a l’amor maternal, la relació familiar)
Segons les parts:
INTRAPERSONAL (pel que fa als sentiments i buit d’amor maternal que en té en Leonard)
INTERPERSONAL (Implica la relació entre en Leonard i Seva mare, que són dos persones)
Protagonistes del conflicte.
Les parts del
conflicte:
Leonard Mare de Leonard
Posicions: Vol més relació amb la seva
mare i més amor maternal
No vol que la autoestima del seu
fill es relacioni amb la seva
aprovació com a mare.
Interessos: Per que no ha tingut una
infància dolça amb la seva
mare i vol sentir-se estimat
per seva mare.
Per que vol que el seu fill sigui
independent, i no depengui de la
seva aprovació, ja que
desprestigia l’emoció humana.
Necessitats: D’autoestima, i
autorealització pel que fa a la
relació social amb la seva
mare.
Autorealització com a científica i
no com a mare tradicional. I
donar seguretat al seu fill que
sigui pròpia del seu fill.
Emocions
expressades:
Desespero, ràbia, enuig, desitj
d’establir relació d’amor.
Estranyesa, pena (estant borratxa)
amor
Altres parts afectades pel conflicte:
La parella d’en Leonard, Penny, la mare d’en Leonard no l’accepta.
La família d’en Leonard que canvia la seva estructura familiar i de relació
Pàg 42
Intervenció de terceres parts en el conflicte:
Mediador (per provocar que les dues parts parlin i expressin les seves emocions sobre la seva relació,
només ells parlant poden arribar a un acord, i el mediador ho facilita.
Procés de la mediació:
Causes del conflicte. La falta de mostra d’afecte de la mare cap a
en Leonard.
La poca relació i comunicació entre en
Leonard i la seva mare.
Polarització i espiral del conflicte. La mare manté més relació amb en Sheldon,
amic d’en Leonard, que amb el seu fill, i
amb el temps va fent-se més gran la bretxa.
Estereotips relacionats. La dona ha de ser sensible i oferir amor
maternal.
Les persones superdotats no saben expressar
emocions.
Aspectes rellevants del conflicte:
La relació entre els pares d’en Leonard
La relació entre el pare i en Leonard
La relació entre la mare i els germans d’en Leonard.
Tècnica de resolució adequada:
Mediació (encara que fa falta orientar i dirigir el diàleg, només les parts poden dialogar per expressar les
seves emocions i millorar la seva relació)
Possibles preguntes per les parts del conflicte:
Per la primera
part: Leonard
Creu que la teva mare es porta diferent amb els teus germans?
Voldries tenir una relació més estreta amb al teva mare?
Com és la teva relació amb el teu pare?
Per la segona part:
Mare d’en Leonard
Creus que l’amor maternal és important per un fill?
Com et lleves amb els teus altres fills i filles?
Com va ser la teva relació amb la teva mare?
Possibles solucions pel conflicte:
Establir períodes de trobada entre les dues parts per profunditzar en les seves relacions
i establir més esquema de comunicació per tal de fer més estreta la relació mare fill i
d’aquesta manera seguir avançant en les seves connexions i poc a poc fins a arribar a
expressar emocions entre ells.
Pàg 43
Conflicte nº3: THE TROLL MANIFESTATION:
Àmbit de la mediació: --------Comunitari (Comunitat Científica) ---------
Classificació del conflicte:
MEDIABLE (no hi ha violència ni vulneració de drets, i es tracta d’un conflicte que es pot mediar)
Visibilitat:
MANIFEST (és conegut pel públic i la comunitat científica virtual)
EMMASCARAT (amaga altres aspectes minimitzats dins del mateix conflicte)
INSTITUCIONALITZAT (Intervé una institució que seria la comunitat científica)
Causes:
C. DE RELACIÓ (N’hi ha una relació de reconeixement entre els membres de la comunitat científica)
C. D’INTERESSOS (A Leonard i Sheldon volen que se’ls hi reconegui el merit de la seva teoria)
Segons les parts:
INTRAPERSONAL (la inseguretat que tenen Sheldon i Leonard davant de l’atac del seu critic)
INTERPERSONAL (Participen diverses parts, Sheldon i Leonard i els seu critic per l’altre banda)
Protagonistes del conflicte.
Les parts del
conflicte:
Sheldon i Leonard Critic científic d’Internet
Posicions: Volen que sigui reconegut el
seu treball i la seva teoria
Desconeguda la seva posició,
exposa una critica davant una
teoria que no considera encertada
Interessos: Per que han treballat molt en
la seva teoria i creuen que
podria ser perfectament
valida.
Motivacions externes i internes
de desacord en relació a la teoria
d’en Sheldon i en Leonard
Necessitats: Autorealització i de
reconeixement de la seva
valia i de la seva teoria
científica.
Necessitat desconeguda de la
piràmide de Maslow. Però es pot
afirmar com a autorealització des
de la seva perspectiva.
Emocions
expressades:
Por, decepció, negació, enuig,
enfad, tristesa,
Agressivitat, menyspreu,
Altres parts afectades pel conflicte:
La comunitat científica general afectada pel debat en relació a la teoria científica
Amics d’en Sheldon i Leonard que no volen que els seus amiguets estiguin tristos
Pàg 44
Intervenció de terceres parts en el conflicte:
Mediador Per facilitar el diàleg entre les dues parts, expressin emocions i mostrar respecte i empatia
Conciliador Per aportar alternatives de solució per solucionar el conflicte entre les dues parts.
Procés de la mediació:
Causes del conflicte. En Sheldon i Leonard publiquen la seva
teoria de treball però el crític posa una
critica negativa sobre ells.
Polarització i espiral del conflicte. Els nois reaccionen de manera inadequada i
es posen al seu nivell establint un diàleg de
faltes de respecte en internet.
Estereotips relacionats. En internet es pot dir qualsevol cosa
La gent que s’avorreix assetja virtualment a
altres per internet.
Aspectes rellevants del conflicte:
El suport dels amics dels nois felicitant la seva teoria
El que pensen altres científics sobre la seva teoria
la motivació del critic
Tècnica de resolució adequada:
Conciliació (Procés per facilitar la solució aportant vies de resolució del conflicte)
Mediació (Per facilitar el diàleg i que les parts es comuniquin per resoldre les seves diferencies.
Possibles preguntes per les parts del conflicte:
Per la primera
part: Leonard i
Sheldon
Alguna vegada heu criticat el treball d’algun altre?
Creieu que és més important el que diu una persona negativa
que el que diuen els vostres amics positius?
Creieu que necessiteu l’aprovació de tots es membres de la
comunitat científica.
Per la segona part:
Critic
Alguna vegada han criticat un treball teu o teoria? Com et vas
sentir?
Quina és la teva motivació per criticar el treball d’en Sheldon i
Leonard?
Penses que pot haver altre manera de dir als teus companys de
la comunitat científica com corregir el seu treball?
Possibles solucions pel conflicte:
Posar que les dues parts col·laborin per tal de deixar a una banda les seves diferencies
i reconèixer els seus mèrits. En cas de que es negui el critic fer veure as nois que n’hi
ha més gent que reconeix el seu treball i ho dona per bo. Una altre alternativa seria
bloquejar Internet.
Pàg 45PARTICIPA AMB NOSALTRES...
En la revista del BIG BANG DE LA MEDIACIÓ, ens agrada ser interactius, raó per la qual oferim
totes les setmanes i en tots els nostres números un espai on tu com a lector i aficionat a la mediació
ens pots proposar temes a tractar, conflictes a solucionar o només comentar o explicar una vivencia.
Sempre que aquesta estigui relacionada amb la mediació, seran publicades per que siguin
visualitzades per la resta del i les nostres lectores. A més de que seran respostes per un mediador
professional. Les quals poden interactuar entre ells i elles i intentar oferir solucions als conflictes
dels altres i ajudar-se mútuament. Ja que des de la revista BIG BANG DE LA MEDIACIÓ, tractem
de crear una comunitat d’aficionats a la mediació, que anirà creixent i creixent i.......creixent fins a
dominar el món....vull dir fins a conscienciar el món i fer que sigui un lloc on la diferencia s’accepta
i es resol amb mètodes no violents, un món on podem dir com JOHN LENON, THE WAR IS
OVER.
Pots enviar el teu comentari o conflicte o respondre als dels altres en el següent correu electrònic,
Mediaciobigbang@yahoo.com o a l’adreça postal: C/ Integració social, 2n B, 08324.
Marta Exposito:
L’altre dia vaig anar amb la meva millor amiga a comprar un abric. Jo l’havia vist primera i vaig
dir-li que m’acompanyi comprar-ho. Li vaig donar per que m’ho subjecti mentre anava al lavabo, i
quan vaig sortir ella l’havia pagat. Jo havia pensat que va ser per estalviar temps i que jo li pagaria
després però la molt....ho va comprar per si mateix, Deu meu però que s’ha cregut, m’ha donat
ganes de matar-la però és la meva millora amiga, Ayoub siguem com ho puc solucionar.
Ayoub Chmarkh:
Bona tarda Mariana, ens trobem davant un clàssic conflicte d’interessos en el qual es contraposen
dos interessos, el primer seria l’abric maco, i l’altre és l’amistat tant especial. En casos com aquest
no faria falta anar a al mediació ja que es pot solucionar amb una simple negociació, en la qual hau
de decidir qui ha de quedar-se l’abric o fins i tot sent tant bones amigues compartir-ho, ja que el
més important és la vostre amistat per damunt d’un abric per molt maco que sigui.
Eva Molla:
Sis plau, publique el meu comentari, són molt fan de la mediació, i segueixo la vostre revista des
del primer numero, sempre m’ha agradat i sempre la llegeixo i sempre serè una fan incondicional.
Sis plau, o sigui la mediació és com la guerra, una solució a un conflicte però sense violència, és a
dir que no fas mal ningú es respecta a tothom i a més es soluciona el conflicte, és com màgia negra,
o la mediació, jo vull ser mediadora i dedicar la meva vida a salvar vides, per que la mediació salva
vides saps, es com mare meva, m’agrada tant la mediació, contestam sis plau Ayoub.
Ayoub Chmarkh:
Moltes gràcies per les teves paraules tant boniques sobre la mediació i m’agrada rebre comentaris
com aquest sobre la mediació ja que són els que fan que segueixi amb la redacció de la revista i faci
la meva labora de voler canviar el món a millor sobretot i fer tot el que estigui a les meves mans per
que sigui un món millor i ja saps que el que fem en aquesta revista és tot per un món millor. I si tu
ets mediador seràs una gran mediadora que ajudarà a tothom qui vulgui a solucionar els seus
conflicte anim companya.
David Velasco:
Jo només escrivia per què, sí m’agrada la mediació i segueixo la vostra revista, la trobo interessant,
però fa temps que no poseu cap concurs, i m’agradaria poder participar,o sigui posareu algun o que?
he escoltat que en el vostre pròxim número, és a dir aquest haurà un concurs espero que així sigui.
Pàg 46
Concurs de la setmana...
I fins aquí hem arribat al final del nostre numero de revista de la setmana i donem pas a un avanç
del que seria el pròxim numero. Sempre ens agrada fer-ho amb un petit concurs, només que aquesta
vegada no és petit ja que oferim un.... GRAN PREMI.
El nostra premi tant especial no és menys que una oportunitat de mediar en un veritable conflicte, sí
els de veritat!!!. vull dir en realitat, no et posarem davant d’un grup de gent enfadada a veure que
ets capaç de fer, no home. Es tracta d’un curs de formació per a ser mediador/a, de manera
totalment gratuïta. Sí, has llegit correctament, de manera totalment gratuïta.
En un col·legi acadèmic i amb unes pràctiques remunerades per fer de mediador i posar en pràctica
tot allò que has aprés de la nostra revista, i també de l'acadèmia es clar. De manera que acompanyes
a un mediador en la seva labora i en un cas de conflicte de veritat per tal de resoldre la seva situació.
Que et sembla la idea, genial, l'únic que has de fer, es ficar te en un conflicte i resoldre'l de manera
violenta......és broma, això mai, la mediació és el camí, OHM.
De fet el que has de fer és representar un conflicte que no té per què ésser real, pot ser inventat, com
una REPRESENTACIÓ TEATRAL, amb el teus amics es clar, és a dir que ha d’haver un total mínim
de 3 persones, un mediador/a, i dues parts en conflicte, que poden ser més si vols.
Els requisits de participació són:
- Pot participar qualsevol persona, només que ha de mostrar vertader interès en la mediació.
- Tenir 18 o més, o autoritzat pels pares
- Els conflictes representats no poden tenir contingut violents o inadequat
- No poden participar professionals de la mediació.
Quan s’hagi gravat el vídeo del conflicte que ha de quedar solucionat per la part mediadora, aquest
s’ha d’enviar al correu electrònic Mediaciobigbang@yahoo.com o a l’adreça postal: C/ Integració
social, 2n B, 08324. Rebràs una resposta per l’equip de redacció de 2n B INSO per saber si hem
rebut el teu vídeo i dir-te si has entrat en el sorteig D’UN CURS DE FORMACIÓ DE MEDIACIÓ,
TOTALMENT GRATUÏT, TU POTS SER EL PRÒXIM MEDIADOR DE L’ANY, PARTICIPA-HI.
Concurs anterior de frases divertides....
En l’anterior número us vam demanar enviar-nos frases divertides sobre la mediació, i aquí els
guanyadors d’aquesta setmana.
Sheila: La mediació és com un tomàquet i el món com una amanida han d’anar junts
necessàriament.
Anna: Que li va dir la mediació al conflicte, JAQUÉ MATE.
Diana: La mediació en un club de comèdia, va provocar un conflicte de riure.
Paula: La mediació en EBAY va resoldre una disputa de pujada de preu sense violència, això és un
fet històric.
Marta: Mediar o no mediar, aquesta és la qüestió....millor mediar, sí, mediar és millor.
GRACIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ!!!
Pàg 47
Anuncis sobre mediació...
Mediador en pràctica s’ofereix a mediar en conflictes reals, només
cobro si es resol, si no, jo pago, que em dius, em truques eh col·lega.
Numero telefon : 6548934294
pregunta per Rosalinda.
Mediador col·legiat en el col·legi de mediadors de
mediadorlandia, vull treballar estic desesperat, ningú em dona
treball, estic com per provocar conflictes jo mateix, però no vull
anar a presó i ningú em pagaria, ajuda’m, ehm ehm, vull dir tinc
una carrera, i sóc un professional, busco feina, sis plau.
Numero telefon: 902342843
No vull dir el meu nom, em busquen cobradors de deutes.
Vols passar un rato deliciós i molt bo, amb la
mediació, vull dir que t’has pensat, pervertit, que sou
tots iguals, els homes, quin fàstic, sis plau, necessito
ajuda estic buscant un mediador que m’ajudi amb el
conflicte, res més, però que t’has pensat, que sóc
com aquelles....censurat.....ambles quals jugues,
sis plau necessita ajuda truca’m
Tel: 643876549
La meva novia i futura esposa diu que sospito massa d’ella,
sense raó, encara que la he trobada en el llit amb el meu
germà i el meu millor amic...a la vegada, i a més diu que no
em fio d’ella i que li dec una disculpa, i que necessitem un
professional mediador.
El seu numero personal és: 543987265
qui vagi a veure-la ha de portar vi i veles em va dir.
Aficionat a la mediació vol crear la seva pròpia revista, per
què no heu publicat el meu anunci, que sou uns... i uns....i
unes....i ja ens veurem en el.....qui de l’equip redactor vol
venir-se amb mi a crear la meva revista, no pago res, sense
vacances i treball 23:30 hores diàries, sense pagues extres ni
vacances, però és per la mediació saps....
Numero: 543879356
Pàg 48

GRACIES PER LLEGIR...
EL BIG BANG DE LA MEDIACIÓ
Ens veiem en el nostra pròxim número, on t’exposarem el que seria la mediació des de la
perspectiva més professional i educadora, THAT’S ALL FOLKS