Thursday, September 29, 2016

MR 1617 INSO MP13 Projecte Menors en Risc d'Exclusió Social

                                      
   
      Maria Medane, Juliette Pera, Lidia Gay, Sara Hijalba, Sara Calmaestra, Hendaya Serrano

El nostre projecte va adreçat a menors d'entre 8 i 12 anys que es troben en risc d'exclusió social ja sigui per qüestions principalment econòmiques, com altres causalitats com serien les raons d'ètnia i raça, fills de persones immigrades, families monoparentals i families molt nombroses o extensives que conviuen en un mateix nucli familiar. 
D'aquesta manera, es tracta d'un col·lectiu que pot presentar diversos factors d'exclusió que vulneren a més a més per ser infants, el seu desenvolupament en plenes condicions d'igualtat.

Pel que fa a la entitat a la que ens adreçem, es tracta de la Creu Roja de Sabadell on aquests infants es troben dins el projecte Divermon. Aquest, desenvolupa activitats escolars a grups d'entre 10 i 15 infants proporcionant a més a més, un berenar saludable als infants i proporcionant una xarxa de relació i socialització. 

Wednesday, September 21, 2016

MR 1617 EDIN MP08 UF1 NF1 Les emocions

DISTORSIONS COGNITIVES o PENSAMENTS IRRACIONALS.

Actituds pessimistes o sobregeneralitzacions.
Abstraccio Selectiva


Desqualificació del que és positiu


Inferència arbitrària


Interpretació del pensament.


Pensament del tot o res.


Personalització
Sobregeneralització

AUTOCONCEPTE I AUTOESTIMA. factors determinants de la personalitat. Es la percepció que una persona  té de si mateixa.
L'autoestima està relacionada amb els nostres objectius i metes a la vida, si aquests són molt alts ens costarà arribar-hi i afectarà la nostra seguretat, autoestima i autoconcepte. Igualment, si són massa baix ens poden afectar.

Es tracta de mantenir un equilibri entre l'autoconcepte -el que pensa d'ella mateixa- i la realitat -el que realment és.  Un desequilibri portaria a un baix nivell d'autoestima.l'autoestima adequada millorara la seguretat i el desenvolupament de les habilitats socials.
l'autoestima baixa ens predisposarà negativament.La teoria dels trets de personalitat.https://www.123test.es/test-de-personalidad/

https://www.16personalities.com/es/test-de-personalidad

MECANISME DE DEFENSA DE LA PERSONALITAT.

Es tracta d'estratègies inconscients que fem servir per sentir-nos mes segurs:

MECANISMES D'ADAPTACIO.
MECANISMES D'EVITACIO
MECANISMES DE DISTORSIO DE LA REALITAT

Afiliacio,


Altruisme

Anticipacio

Sublimaciosentit de l'humorSupressioMECANISMES D'EVITACIO

Negacio

Projeccio
RacionalitzacioDesatencio relativa,MECANISMES DE DISTORSIO DE LA REALITAT

IdealitzacioDevaluacio


Omnipotencia

FantasiaDEFICIT D'HABILITATS SOCIALS

Falta d'aprenentatgesDificultat de posar-los en pràctica


Manifestacions del dèficit d'habilitats socialsBloqueig


Sobreadaptació
Agressivitattots som victimes de vitimes - titelles de titelles


Ansietat social
Fòbia socialAillament
 Bucle: Evitació d'experiències socials - Falta d'experiències - Aillament - Evitació de noves experiències

 


La qual cosa ens porta novament a una qüestió que hem comentat amb anterioritat:

Quina és la fita més difícil que pot afrontar una persona al llarg de la seva vida?Trencar les cadenes 
que ens lliguen a patrons de conducta negatius.