Monday, February 20, 2017

MR 1617 INSO MP8 UF2 NF4 REVISTA DE MEDIACIO


Títol: Revista de Mediació.

Activitat dirigida a cada classe A i B, que es dividiran en grups de cinc o sis components.

Objectius:

Dissenyar, formatejar i redactar una revista en paper i digital amb els continguts propis del NF4 Ambits de Mediació (ciutadana, intercultural, familiar i escolar).

Procediment:

- Seguiu el model de les revistes de classe que s’han proporcionat com a exemples.

- Escolliu una pel.lícula l’argument de la qual reflecteixi tres o més àmbits de mediació.
- Buscar en internet el guió en versió original i el guió traduït.
- Expliqueu els diferents àmbits de mediació que es poden observar a l’argument del film i de quina manera l’argument de la pel.lícula tracta de:

a. fomentar la convivència cívica de la ciutadania, fent-la partícip de la gestió de les seves diferències,
b. millorar la comunicació i el diàleg entre tots els membres de la comunitat,
c. incrementar l’acceptació de la diferència de percepcions i opinions, fomentant la igualtat i el respecte amb els demés.
d. prevenir la conflictivitat a nivell comunitari, intercultural, familiar i escolar.

- Escolliu al menys un conflicte de cada àmbit, analitze-lo i seleccioneu una estratègia d’intervenció per resoldre’l.

Organtizació:

En general començarem les classes amb explicacions de teoria i/o correcció de deures; la resta del temps es pot dedicar a disenyar i formatejar la revista. Convé que porteu els vostres ordinadors portàtils.

- Ultima setmana de febrer, explicacions i video sobre mediació ciutadana, i farem les activitats 1-4. ens ha d’ocupar 1 hora, en queden tres per la revista,
- Primera setmana de març, explicacions i video sobre mediació intercultural, act. 5-8;
igual, ens ha d’ocupar 1 hora, en queden tres per la revista;
- Segona setmana de març, mediació familiar i act. 9-12, la mateixa temporització.
- Tercera i quarta setmana de març, mediació escolar i act. 13-17.

Avaluació:

S’anirà prenent nota de classe de pràcticament totes les sessions,

Cinquena setmana de març: examens tipus test del Nf4, (28 – 31 març) amb el dossier del NF4; entrega de la revista en paper i digital al blog de classe.

Primera setmana d’Abril abans de pasqua: escollim una pel.licula en versió original, la veurem i farem algunes activitats sobre ella.


Revista de Mediació.

1. PORTADA: Inventeu un nom per la revista,
2. Dissenyeu la portada, penseu en fotogrames de la pel.lícula de la qual transcribiu el guió,

Responsables
Ultima set. Febrer
1 setmana març
2 setmana Març
3-4ª set. març
5 setmana març

3. CONTRAPORTADA, publicitat, informació sobre l’escola, equip editorial, tasques assignades, potser informació mes personalitzada dels futurs integrador socials d’aquesta promoció.

Responsables
Ultima set. Febrer
1 setmana març
2 setmana Març
3-4ª set. març
5 setmana març

4. PRIMERA PAGINA: Taula de continguts; Editorial-Introducció: cal deixar clara la vinculació dels continguts de la revista amb el Nf4 de MP8 així com l’objectiu general de prevenir la conflictivitat en tots els àmbits ciutadà, intercultural, familiar i escolar.

Responsables
Ultima set. Febrer
1 setmana març
2 setmana Març
3-4ª set. març
5 setmana març

5. COS DE LA REVISTA: el guió bilingüe de la pel.lícula escollida -intercaleu frase en v.o. i frase en castellà o català.

Responsables
Ultima set. Febrer
1 setmana març
2 setmana Març
3-4ª set. març
5 setmana març

6. Expliqueu els diferents àmbits de mediació que es poden observar a l’argument del film i tota la relació possible amb el NF4. Analitzeu al menys un conflicte cada àmbit.
Podria ser interessant plantejar els continguts com a dossier d’activitats per possibles alumnes de mediació que tindrien les fitxes d’anàlisi buides i es podria proporcionar les sol.lucions a continuació amb l’informe corresponent.

Responsables
Ultima set. Febrer
1 setmana març
2 setmana Març
3-4ª set. març
5 setmana març


7. D’altres continguts es deixa a la imaginació de tothom.

Friday, February 17, 2017

CONFLICTE: The Big Bang Theori ( La segmentació de l’spoiler d’alerta)

David, Gemma, Oriol i Diana / MP08 Mediació comunitària / UF2 / UD3 Aproximació als conflictes


FITXA D’ANÀLISI BUIDA
(Marca amb una X la casella corresponent)

Ø  Títol del conflicte (video):  The Big Bang Theori ( La segmentació de l’spoiler d’alerta)

Possibilitat de mediació

Justificació
MediableNo mediableVisibilitat

LatentManifestPseudoconflicteEndèmicInvisibleInexistentEmmascaratInstitucionalitzatCauses

C. de RelacióC. d’InformacióC. d’InteressosC. EstructuralsC. de ValorsSegons les parts

IntrapersonalInterpersonalIntragrupalIntergrupal
Parts en conflicte
Posicions
Interessos
Necessitats
Emocions expressades

Altres parts afectades


Ø  Les terceres parts:
a)      No són necessàries
b)      Facilitador
c)       Mediador
d)      Conciliador
e)      Àrbitre
f)       Jutge

Ø  Quins són els fets desencadenants?


Ø Polarització i espiral:


Ø  Estereotips:Ø  Problema: Identifica els aspectes rellevants del problema dels que no ho són:


Ø  Quina tècnica de resolució de conflictes suggeriries? (Encercla la resposta que creguis convenient)

Transaccional
Adversarials
Negocició
Transacció
Mediació
Arbitratge
Conciliació
Judici
Facilitació


Ø  Quines preguntes suggeriries?

Ø  Possibles solucions:
FITXA D’ANÀLISI COMPLERTA
(Marca amb una X la casella corresponent)

Ø  Títol del conflicte (video):  The Big Bang Theori ( La segmentació de l’spoiler d’alerta)

Possibilitat de mediació

Justificació
Mediable
X
Per què no implica delicte.
No mediable


Visibilitat

Latent
X
Hi ha conflictes presents des de fa temps.
Manifest
X
Sheldom i Leonard reconeixen que tenen un conflicte i ho fan públic.
Pseudoconflicte
X
Les seves amigues Penny i Amy no es donen compte de que existeix un conflicte entre Sheldom i Leonard. 
Endèmic


Invisible
X
En Leonard es sotmet a les exigències de Sheldom.
Inexistent
X
En Leonard creu merèixer aquesta situació de desequilibri i per tant accepta aquesta convivència.
Emmascarat
X
És veu que hi han més conflictes i aquesta situació és una petita part del que hi ha entre Sheldom i Leonard.
Institucionalitzat


Causes

C. de Relació
X
Per que tenen problemes alhora de conviure junts.
C. d’Informació
X
En Sheldom revela informació sobre un llibre i fa un spoiler.
C. d’Interessos
X
Tenen necessitats incompatibles
C. Estructurals
X
Hi ha una situació de desequilibri perquè una de les part es sotmet a l’altre.
C. de Valors
X
Tenen creences incompatibles.
Segons les parts

Intrapersonal
X
La Penny té un conflicte interior
Interpersonal
X
El conflicte és produeix entre Sheldom i Leonard. Després també entre el Sheldom i la Amy, i el Leonard i la Penny.
Intragrupal
X
Afecta al grup d’amics.
IntergrupalParts en conflicte
Posicions
Interessos
Necessitats
Emocions expressades
Leonard
Vol un tracte digne per part de Sheldom, tampoc vol viure amb ell.
Vol sentir-se bé amb el Sheldom, tenir autonomia.
Reconeixement, autorealització seguretat i intimidació.
Ràbia, enuig, frustració, impotència,
Sheldom
No entén perquè s'ha enfadat en Leonard i no vol viure amb ell.
Vol que respecti el seu contracte de convivència, control i rutines.
Autonomia, espai propi, seguretat,
Indiferència i inseguretat.   
Altres parts afectades
Penny
No vol conviure amb Leonard
No està preparada hi necessita estar sola
Seguretat, Autonomia, espai propi, autorealització,
Impotència, sorpresa, por i inseguretat.
Ammy
Vol conviure amb Sheldom
Vol confirmar la seva relació amb el Sheldom.
Seguretat, autorealització, afiliació i reconeixement.
Alegria, esperança, ràbia i frustració.

Ø  Les terceres parts:
a)      No són necessàries
b)      Facilitador
c)       Mediador
d)      Conciliador
e)      Àrbitre
f)       Jutge

Ø  Quins són els fets desencadenants?
El Spoiler que li ha fet en Sheldom al Leonard.

Ø Polarització i espiral:
Ja hi han conflictes anteriors i segurament també hi hauran després, degut a aquesta relació tan desequilibrada entre tots dos. Sheldom pateix Asperger i això fa que la sociabilitació amb les altres persones sigui costosa. També Les mentides que es diuen entre tots quatre fa que el problema encara sigui més gran.

Ø  Estereotips:
Els nois amb altes capacitats no saben relacionar-se, els  científics són inadaptats socialment i rars, etiquetes socials: “nerds o geeks”, les persones amb un ofici que no sigui de científic són més socials i tenen relacions sentimentals, m’entres que els científics estan envoltats per la seva ocupació. També que les dones son més sensibles i l’amor romàntic.Ø  Problema: Identifica els aspectes rellevants del problema dels que no ho són:
La dolenta convivència degut a els interessos diferents entre tots dos i a la falta de comunicació equitativa. També la falta d’empatia per part de tots.

Ø  Quina tècnica de resolució de conflictes suggeriries? (Encercla la resposta que creguis convenient)

Transaccional
Adversarials
Negociació
Transacció
Mediació
Arbitratge
Conciliació
Judici
FacilitacióØ  Quines preguntes suggeriries?
- A Sheldom: Com creus que es sent en Leonard? Creus que el teu comportament afecta a la vostra relació?
- A Leonard: Com creus que es sent en Sheldom? Creus que comparteixes interessos amb la Penny? I amb el Sheldom?
- A Penny: Per que et costa tan dir que vols viure sola? Creus que comparteixes interessos amb el Leonard?
- A Ammy: Creus que pots sobrepassar l’espai personal de Sheldom? Per tant, la vostra relació es veurà afectada?

Ø  Possibles solucions:
- Que la Penny acceptés la convivència del Leonard.
- Que en Sheldom acceptés la convivència de la Amy.
- Que en Leonard i en Sheldom redactin un altre contracte. 
- Que  se’n vagin a viure tots dos sols.
- Que visquin tots quatre junts. 

INFORME DEL CONFLICTE : The Big Bang Theori ( La segmentació de l’spoiler d’alerta)
Data: 02/2017
Sol·licitant: Leonard
Conflicte: Big Bang Theori ( La segmentació de l’spoiler d’alerta)
Resum
Es tracta d'un conflicte entre sheldom i Leonard, dos nois que comparteixen pis. El conflicte comença quan en Sheldon li fa un spoiler del llibre que esta llegint en aquests moments en Leonard, el qual s'enfada perquè no entén el comportament del seu company de pis i en Sheldom no entén perquè s'ha enfadat amb el seu comentari.
Al produir-se aquest conflicte entre els joves, en Leonard decideix anar a viure amb la amiga i veïna Penny però a aquesta no li fa cap gràcia tot i que no li diu. En Sheldom explica els conflicte a la seva amiga Amy i aquesta pensa que ella podria ocupar el lloc que ha deixar en Leonard, però al Sheldom tampoc li agrada aquesta idea.
El conflicte principal entre els dos companys de pis es magnífica i es transforma en un altre conflicte entre les dues amigues dels joves. Per un costat tenim a la Penny que no vol que el Leonard vagi a viure amb ella i per l’altre costat la Amy vol anar a viure amb el Sheldom però aquest no vol.
Anàlisi
Segons la capacitat de mediació aquest conflicte es totalment mediable.
Segons la visibilitat és un conflicte latent al principi perquè no ho veuen com un problema, es pseudoconflicte perquè es fa públic a les seves respectives parelles però no a la resta d’amics, és també és endèmic ja que en Leonard es sotmet a les exigències d’en Sheldom i així com invisible perquè al final del conflicte en Leonard es sotmet a les exigències del Sheldom. També podem dir que és emmascarat perquè considerem que hi han més conflictes en aquesta relació de companys, i finalment inexistent perquè en Leonard creu merèixer aquesta situació de desequilibri en la seva convivència.
Segons les causes es de relació degut a la convivència dels nois i entre les parelles, d’informació podria ser perquè tot comença per una informació donada per part del Sheldom cap al Leonard, es d’interessos incompatibles així com a estructurals per desigualtat i desequilibri en la seva relacions i de valors degut a las diferències entre els dos amics.
Segons les parts implicades és un conflicte intrapersonal ja que la Penny té un conflicte interior. També és interpersonal per que el conflicte és produeix entre Sheldom i Leonard. Després també entre el Sheldom i la Amy, i el Leonard i la Penny. D’altra banda trobem que és intragrupal, ja que afecta al grup d’amics.

Parts implicades:
 • LEONAR
 • SHELDON
 • AMY
 • PENNY
Posicions:
En Leonar no vol viure amb en Sheldom i per això vol anar a viure amb la seva novia Penny. En Sheldom tampoc vol conviure amb ell perquè no ha respectat el seu contracte com a company de pis. Davant d’aquesta situació la Penny no vol conviure amb Leornar però l’Amy si que vol conviure amb en Sheldom.
Interessos i necessitats.
En Leonard vol un company de pis que no li faci spoliers i l’entengui i en Sheldom vol un company de pis que respecti el contracte que tots dos han signat. La Penny vol continuar vivint tota sola i en canvi la Amy vol anar a viure amb el  Sheldom.
Emocions expressades:
 • LEONAR: ràbia, enuig, frustració, control i impotència.
 • SHELDOM: ràbia, indiferència i inseguretat.
 • AMY: en un inici sorpresa, Alegria, por i al final ràbia i enuig.
 • PENNY: sorpresa, por, inseguretat i impotència.
Procés.
L’inici del conflicte és quan li fa el spolier i li comenta qui mor en el llibre que s’està llegint. Però el conflicte és un tema secundari perquè hi ha mala convivència entre tots dos, perquè el comportament del Sheldom a vegades és massa complicat.  La  polarització és que en la seva relació trobem conflictes anteriors i segurament posteriors a aquest conflicte que dificulten la relació o convivència de tots dos.
Els estereotips que trobem son de gènere, les altes capacitats perquè els nois amb aquestes característiques tenen etiquetes com de nerds o de no poder tenir relacions normals. També Les mentides que es diuen entre tots quatre fa que el problema encara sigui més gran.
Problema
El problema és la convivència i les normes que ha de respecta sempre en Leonard vers en Sheldom. Falta de comunicació equitativa i també la falta d’empatia per part de tots.

Possibles solucions
 • Técnica de resolució
Seria la mediació i la negociació redactant un altre contracte per a poder treure una millor convivència seguint les normes establertes.

Possibles preguntes:
 • LEONAR
  • Què t’agradaria canviar de la convivència o del contracte sobre la vostre convivència?
  • Com creus que es sent en Sheldom?
  • Creus que comparteixes interessos amb la Penny? I amb el Sheldom?

 • SHELDON
  • Com et sentiries si et fessin a tu un spolier?
  • Com creus que es sent en Leonard?
  • Creus que el teu comportament afecta a la vostra relació?

 • AMY
  • No creus que anar a viure amb el Sheldon et perjudicaria en la teva relació?
  • Creus que pots sobrepassar l’espai personal de Sheldom? Per tant, la vostra relació es veurà afectada?
 • PENNY
  • Per què et costa tant ser sincera amb en Leonard?
  • Creus que comparteixes interessos amb el Leonard?

Solució:
Podria ser que la Penny acceptés la convivència del Leonard, que redactin un altre contracte sense spoliers , que se’n vagin a viure tots sols sense anar a viure amb ningú, que el Sheldom accepti a la Amy a casa seva, que vagin tots quatre a viure junts o que visquin cadascú sol.