Friday, May 19, 2017

MR 1617 INSO MP8 Cloud Atlas - Comentari de text i mediacióTítol. Cloud Atlas – Atlas de las Nubes. (2012) 
Direcció, Producció i Guió: Tom Tykwer, Lilly i Lana Wachoski,

Grup Classe però des de 16 anys.

Objectius:   - Relacionar narrativa i personatges amb continguts del MP mijtançant una composició escrita semi-guiada individual -tot i que es pugui treballar en grup.
                     - Estimular la imaginació, l’autoconeixement i el sentit crític.

Desenvolupament:

a. Repartir la fitxa i comentar-la: Els paràgraf següents estan disenyats per explicar l’argument i facilitar la reflexió personal. Tots els paràgrafs són opcionals.
b. Llegir els paràgrafs, veure el film, fer la composició escrita i comentar-la.

COMENTARI DE TEXT SEMIGUIAT – Escull (o no) entre aquests paràgrafs, modifíca’ls i afegeix respostes i opinions per completar un comentari de 250 paraules.

1. Les germanes Wachoski (Bound, Matrix, Jupiter Ascending, Sense8) com a directores, productores i guionistes de Cloud Atlas (2012) destaquen com a gran exemple de genialitat creativa. La seva transexualitat és prova de que tothom pot realitzar contribucions rellevants a la societat i, per tant, la recerca de poder de col.lectius específics -com podrien ser els membres gay dins de la comunitat LGBT- està totalment injustificada.

2. Dels sis arguments de que tracta la pel.licula, basada en una novel.la homònima de David Mitxel (2004), l’escena principal que cohesiona la resta d’històries és el procès de “mediació” entre un funcionari públic i una android condemnada a mort. Podríem dir que al llarg d’aquesta confessió es produeixen tota una sèrie de salts en el temps, és a dir, flashback and flashforwards que conformen la pel.lícula.

3. Quines serien les parts implicades en aquest procès de “mediació”? Quines característiques serien comuns i quines diferents d’un procés real de mediació?

4. Quins conflictes hi ha entre els personatges i quins àmbits de mediació podrien estar relacionats?

5. La pel.lícula suggereix que la consciència humana perdura en el temps més enllà del nostre naixement i mort, que els nostres botxins d’ara es converteixen en els nostres salvadors més endevant, que tornem a trobar-nos amb les persones que estimem per aprendre lliçons de vida, etc. La qual cosa pot convertir-se en una de les millors fonts de comprensió cap als altres, d’empatia i, fins i tot, de perdó.

6. Quins altres valors, actituds i habilitats socials es desprenen de l’argument, o dels diferents arguments, dels personatges i del missatge del film que puguin relacionar-se amb mediació.

7. El satèlit Hubble ha fotografiat unes 100.000 mil.lions de galàxies a l’espai visible des de la Terra, a cada galàxia existeixen una mitjana de 100.000 mil.lions d’estrelles - cadascuna amb possibles sistemes solars de diferents planetes. Si l’univers visible fos una esfera amb la Terra al centre, el diàmetre seria de quasi 100.000 millions d’anys llum. En aquest context, els físics actuals estan tractant de manipular temps i espai com a única possibilitat de viatge interestelar.

8. Hi ha teories que fins i tot aventuren l’existència de molts universos, o be, de la coexistència de diferents universos en el mateix espai però a distintes freqüències atòmiques. A Cloud Atlas, temps i espai apareixen de manera simultània pagant tribut a aquestes teories -com si tots nosaltres fossim cibernautes i espectadors de vàries pel.licules que veiem de manera simultània en les diferents pestanyes del nostre navegador a la pantalla de l’ordinador.

Conclusions / Avaluacions:

a. Coneixes la filmografia de Lilly i Lana Wachowski? Has vist Matrix?
b. Has pogut trobar la relació entre la pel.lícula i els continguts del Modul Professional de Mediació?
c. Com tractaries d’estimular la imaginació, l’autoconeixement i el sentit crític a partir d’una pel.lícula?

d. Fins a quin punt la nostra ideologia personal influeix en les nostres emocions i la nostra feina?

http://gnula.biz/pelicula/el-atlas-de-las-nubes

No comments:

Post a Comment