Monday, May 29, 2017

MR 1617 2n INSO A MP8 TALLER DE PREJUDICIS (Alba Muñoz i Laura Pérez)

A continuació veureu una fitxa que hem pogut realitzar gràcies als recursos i sessións que ens ha proporcionat la Teresa. Aquestes estaven adaptades a per a estudiants d’Integració social, i nosaltres les hem adaptat per a infants que estudien àrab al centre cívic Montserrat Roig:

SESSIÓ: TALLER DE PREJUDICIS
DURADA: 1h 15 min.
MIDA DEL GRUP: Entre 15 i 20 participants aproximadament.                 
USUARIS:  Nens i nenes d’entre 10  i 14 anys, estudiants d’àrab al Centre Cívic Montserrat Roig (Ca n’Anglada).

OBJECTIUS:
  • Definir conceptes: rumors, prejudicis, estereotips
  • Despertar la consciència sobre els efectes dels prejudicis i estereotips, en un mateix i en els demés.
  • Reconèixer les situacions de discriminació

MATERIAL:
  • Aula
  • Cadires
  • Història (Telèfon descompost)
  • Papers amb el nom de diferents personatges

DESENVOLUPAMENT - METODOLOGIA:
1.Fase d'escalfament - introducció (15 minuts)
Per començar realitzarem una breu explicació del tema principal que tractarem durant la sessió, i a continuació farem un joc per crear un ambient de confiança:

“El carter”: En aquest joc els participants han de seure en rotllana menys un, que s’ha de posar al centre (de peu), per tant, aquest no tindrà cadira. Aquest haurà de dir: “Porto una carta per qui…” i haurà d’acabar la frase, per exemple: “Porto una carta per qui porti samarreta de colore verd”. Qui coincideixi amb el que ha dit la persona que esta en mig, s’ha d’aixecar i canviar de lloc (no es pot seure a la mateixa cadira), de manera que sempre quedi una persona al centre.

2. Fase aprenentatge - consolidació (50 minuts)
Aquesta fase la dividirem en dos activitats, i en cadascuna d’elles treballarem els diferents conceptes (rumors i prejudicis i estereotips). En finalitzar les activitats i les diferents explicacions de cadascun dels conceptes es farà la reflexió de què tot això porta a la disciminació.

Rumors: Per treballar el concepte de rumors realitzarem una activitat anomenada el teléfon descompost. En aquest hauran de sortir 4 voluntaris fora de l’aula, un d’ells entrarà i se li llegirà una petita història, que haurà d’explicar al següent que entri i així successivament fins l’últim voluntari. Un cop acabat aixó es llegirà el conte en veu alta per tothom per tal de que vegin com pot canviar la informació amb el “boca a boca”.

Història: Hi havia una vegada, un home que passejava amb el seu gos pel poble de Badalona. Mentres caminava pels foscos carrers es va trobar amb una dona que sortia de comprar pà de la botiga de la cantonada i llavors es va adonar que ell no tenia res per sopar i havia de comprar. Aleshores va pensar que no podia anar a comprar amb el gos i que l’havia de deixar a casa, però a la vegada tenia por que si tornava a casa no li donava temps de comprar i si el deixava fora de la botiga li podien robar. A sobre, es va trobar a la seva veïna que anava amb una jaqueta de color vermell llampant que li va recordar que havia de pagar el lloguer de casa seva.  

Prejudicis i estereotips: En aquesta activitat col·locarem un paper a l’esquena de cada participant amb diferents  personatges. Un cop tothom el tingui s’hauran d’aixecar i anar caminant per l’aula, i hauran de tractar a la persona segons el personatge que tinguin escrit a l’esquena, sense dir-li en cap moment a la persona quin és el personatge que representa. D’aquesta manera es pot veure com actua la gent davant de diverses persones segons el que senten i pensen al veure-les, és a dir, com actuen sobre els seus prejudicis (sentir) i estereotips (pensar).
   
Personatges: Avi/a, futbolista, model, assasí/na, metge, lladre,.estudiant, professor/a, nen/a sense braç dret, persona negre, persona en cadira de rodes, persona cega, nen/a, cambrer/a, caixer/a, escombriaire,vagabund, actor/actriu, obrer/a, jutge, policia,

Tot això porta a la discriminació de les persones.

3. Fase final. Cloenda (15 minuts)
Per finalitzar la sessió farem una reflexió sobre els conceptes que hem tractat durant la sessió, i així analitzar si els conceptes han quedat clars i si els objectius s’han assolit adequadament. 

No comments:

Post a Comment