Wednesday, May 24, 2017

MR 1617 INSO MP08 NF5 - Fitxa taller de prejudicis - Laia Botey, Clara Carbonell i Àurea Carrizo 2A


Nom de la dinàmica: Tots som iguals

Edat: 10/12 aproximadament
Durada: 90 min. aproximadament

Mida del grup: 15 infants aproximadament

Objectius:
 • Promoure l’educació intercultural
 • Treballar alguns conceptes d’interculturalitat (prejudicis, estereotips i discriminació)
 • Reflexionar sobre els propis valors

Competències i capacitats:
 • Tenir escolta activa
 • Contestar de manera assertiva
 • Respectar les opinions i torns de paraula

Recursos:
 • Materials:
  • Una classe amb tantes cadires com participants
  • Pilota tova
  • Gomets (quadrats, rodones, rectangles i 1 triangle)
  • Fulls blancs
  • Colors i retoladors
  • Una bossa de llaminadures
 • Humans: 3 Integradores Socials

DESENVOLUPAMENT – METODOLOGIA

1. Fase d'escalfament - introducció:
Per començar el nostre petit taller ens presentarem com a grup dinamitzador i explicarem, per sobre, en què consistirà aquesta sessió. Seguidament passarem a fer un joc per conèixer el nom dels nens i nenes que participen i perquè aquests i aquestes perdin una mica la vergonya i els nervis i/o por de no conèixer-nos. Aquest joc consisteix a fer tots una rotllana i una persona voluntària es posarà al centre d’aquesta. La persona del centre tindrà una pilota i haurà d’anar a tocar a algú amb la pilota. La persona la qual veu que vol ser tocada ha de dir ràpidament (abans que la toquin) el nom d’una altra persona i qui estigui al mig de la rotllana haurà d’anar a tocar a la persona que han dit, així successivament fins que la persona del centre toqui a la persona o aquesta digui o bé, un nom que no es de ningú dels presents, o que digui el nom de la persona que la dit a ell.

A continuació passarem a realitzar un altre petit joc, aquest si que serà ja per introduir la temàtica de la sessió. Un cop més, estarem tots en rotllana, però aquest cop asseguts a les cadires. Una persona voluntària és tornarà a posar al centre i haurà de dir “Tinc un missatge per…”  i haurà d’inventar-se per a quines persones porta el missatge. Per exemple: tinc un missatge per… qui porta texans, a qui li agrada la xocolata, qui té germans o germanes, qui porta ulleres, etc. Les persones que es sentin identificades hauran d’aixecar-se i anar a buscar una altra cadira, mentre que la persona del mig tindrà la oportunitat de seure. La persona que es quedi sense cadira es posarà al centre de la rotllana i tornarem a començar. Un cop s’hagin mogut tots una mica passarem a fer el mateix, però ara quan una persona es quedi sense cadira, abans de dir la frase, haurà de definir, amb les seves paraules, algun dels termes que tindrem escrits en un full (estereotip, prejudicis, discriminació, raça, etc.) Seguidament preguntarem en general si algú ha viscut aquesta situació i, que si volen, ho expliquin.

2. Fase aprenentatge - consolidació:
Per començar aquesta segona fase d’aprenentatge durem a terme també dos activitats. La primera consistirà en demanar 5 voluntaris, els quals hauran de sortir fora de classe. A la resta d’infants els llegirem una petita història i els explicarem que els seus companys i companyes hauran d’anar-se explicant la història els uns als altres. (veure història a l’apartat d’annexos). Farem entrar al primer voluntari i algú de la classe llegirà la història, només un cop. Quan la persona que ha entrat estigui preparada farem entrar a la següent i li haurà d’explicar el que recorda del petit relat. Així fins que tots hagin explicat la història. Una vegada hàgim acabat farem una petita reflexió sobre els rumors.

A continuació realitzarem la segona activitat. Per aquesta necessitarem els gomets i que tothom tanqui els ulls. Abans d’explicar res, enganxarem un gomet al front a cada infant i els direm que no podem obrir els ulls ni parlar. Enganxarem a una persona un gomet diferent a tota la resta. Una vegada tots tinguin el gomet enganxat els deixarem obrir els ulls i els direm que s’agrupin, però continuaran sense poder parlar ni dir-se amb gestos quin gomet tenen.

Una vegada estiguin tots agrupats preguntarem per què s’han agrupat així, per què han deixat sol/a a aquella persona ( si es que han deixat sol/a a qui tenia el gomet diferent), com s’han sentit, si ho poden relacionar amb el dia a dia, etc.  

3. Fase d'aprofundiment i cloenda - avaluació:
Per acabar el taller repartirem un full a cada infant, el qual hauran de tallar per la meitat. En una de les meitats hauran d’escriure i/o dibuixar un aspecte positiu que s’emporten de la nostra sessió i a l’altre meitat un aspecte negatiu. Deixarem un temps (5-10 minuts aproximadament) i posarem en comú el que els ha semblat la nostra dinàmica. Hauran de dir l’aspecte positiu i negatiu i els hi donarem un petit obsequi d’agraïment per haver participat, aquest serà una llaminadura.


AVALUACIÓ del grup d'aprenentatge (classe):
 • Avaluació inicial: Realitzarem aquesta avaluació a través de l’observació dels coneixements, definicions i posicionaments de la segona activitat de la sessió (Tinc un missatge per…).
 • Avaluació continua: Aquesta la durem a terme a través d’una taula d’observació (veure apartat d’annexes) per tal de conèixer el grau d’adequació de les activitats i l’assoliment dels objectius establerts.
 • Avaluació final: Mitjançant la posada en comú i els aspectes positius i negatius que els infants tinguin de la nostra sessió avaluarem el grau de satisfacció d’aquests.

AVALUACIÓ de l'equip que presenta l'activitat:
Per tal d’avaluar-nos com a grup dinamitzador ho farem a través del diàleg i l’observació entre nosaltres, tenint en compte l’autocrítica i la crítica constructiva. Tindrem en compte aspectes com la interacció amb els participants, la claredat a l’hora de les explicacions, la resolució de problemes si en sorgeixen, etc.

 CONCEPTES:
 • Estereotip: Conjunt d’idees que un grup o una societat obté a partir de les normes o dels patrons culturals prèviament establerts.
 • Prejudici:  Indici o opinió preconcebuts.
 • Discriminació: Infravaloració d’un grup social que en fa un altre, amb el corresponent comportament de segregació.
 • Interculturalitat: Procés de comunicació entre diferents grups humans, amb diferents costums, creences, valors… Interacció entre cultures.
 • Racisme:  Inferioritat d’unes races o ètnies humanes respecte a les altres.

HISTÒRIA DELS RUMORS:
Una dona està al carrer demanant diners. Una altra dona amb mocador la veu i li dona diners. Un home amb una jaqueta negra passa i li pregunta a la dona que on és la Rambla. Un home roba la cartera. Truquen a la policia i ve.

TAULA D’OBSERVACIÓ (Avaluació contínua):

Molt
Bastant
Poc
Gens
Observacions
Estan motivats per realitzar
les activitats

Participen tots

Entenen les activitats

Tenen dubtes

Fan preguntes

Saben definir els conceptes

Expliquen situacions personals

Mostren una actitud proactiva

Es respecten
entre ells i a nosaltres


No comments:

Post a Comment