Tuesday, May 2, 2017

MR 1617 INSO MP8 FITXE DEL PROJECTE CENTRE- NEREA, GEMMA I SILVIA 2 INSO B
FITXA D’ACTIVITAT 

Dinàmica:                   SESSIÓ DE INTERCULTURALITAT

Participants:  20            Durada: 1:30 h

Objectius:


 
     Fomentar la tolerància.
     Millorar les relacions grupals.

Competències i capacitats:
     Saber emfatitzar i escoltar als companys
     Capacitat d’acceptar les diferencies.

Materials:
     paper
     retoladors
     gomets
     ordinador

DESENVOLUPAMENT - METODOLOGIA
1. Fase d’escalfament - Introducció

Per introduir el tema començarem amb una dinàmica de salutacions. Aquesta dinàmica consistirà a saludar-se de diferents formes, que anirem dient segons la marxa. (Amb la cara, els genolls, traient la llengua…) Per finalitzar aquest escalfament hauran de saludar-se amb el seu nom i agafen el nom del company. Donarem un temps i quan diguem farem dos grups els que han recuperat el seu nom i els que no.

Farem que un grup es senti discriminant i altre al·legat, i començarem a introduir el tema de discriminació, estereotip, judici i perjudici.

2. Fase d’aprenentatge – Consolidació

Activitat dels gomets:
Es posaran gomets de diferents colors i formes el front de tots els participants, podran veure quin gomet tenen els altres però no el seu.
Els hi demanarem que s’agrupin com ells creguin sense parlar, fent gestos. Normalment es solen agrupar per tenir el mateix gomet, així podrem fer una reflexió sobre que tendim a agrupar-nos amb les persones que sentim iguals a nosaltres i apartar (Discriminar) a les que són diferents.

Activitat de les etiquetes:
La següent activitat constarà en una sèrie d’etiquetes amb diferents noms com (refugiats, sacerdot, policia, bomber, futbolista, persona rica, noi/a musulmà, transsexual, sense sostre, prostituta, ....).
Demanarem als nois que actuïn segons el nom que vegin a l’etiqueta, sense paraules només gesticular.
Després d’una estona ens posarem amb rotllana i preguntarem com s’han sentit i quins gestos han fet.

Activat del rumor:
Farem que 5 voluntaris surtin de classe. Entrarà primer un, se li llegirà un text i tindrà que explicar-li al segon company, successivament fins l’últim que ho explicarà a tot el grup.
Ens posarem en rotllana  i explicarem els diferents conceptes que han anat sorgint a la dinàmica.


3. Fase d’aprofundiment i cloenda – Avaluació

És farà una rotllana i es realitzaren unes preguntes per veure si s’han assolits els conceptes.
Avaluació del grup d’aprenentatge (classe)
ÍTEMS
SEMPRE
A VEGADES
MAI
Han entès els conceptes explicats.S’han mostrat participatius.Han mostrat interès mentre que es donava les indicacions de les dinàmiques.Els hi ha costat col·laborar.Ja coneixien els conceptes explicats durant la dinàmica.Han reflexionat sobre els contingutsHan confos els conceptes explicats.Observacións:


Preguntes:

1. Què és la interculturalitat?
2. Què és un perjudici?
3. Què és un estereotip?
4. Qué és la diversitat cultural?

No comments:

Post a Comment