Wednesday, May 24, 2017

MR 1617 INSO MP8 CULTURITZEM-NOS EMPÀTICAMENT Cristina Parera, Carolina Martín, Cristina Corcoba

CULTURITZEM-NOS EMPÀTICAMENT:

Edat: joves                                                                  Durada: 1.30 hores aprox.
Mida del grup: 25 - 30 persones aprox.

Objectius:
Esclarir valors i conceptes morals.
Provocar un exercici de consens per mostrar la seva dificultat, principalment quan són valors i conceptes morals el que està en joc.

Competències i capacitats: Autoconsciència i habilitats socials

Materials: gomets de diferents colors, formes i mides. Cartells amb "personatges"

Desenvolupament - Metodologia:
1. Fase d'escalfament - introducció:
Per començar la sessió, farem una dinàmica introductòria que tractarà d'ajuntar-se a partir de què nosaltres els hi enganxem un gomet al davant i ells no sabran quin gomet tenen. No poden parlar. Aquí mirarem com s'ajunten i formen grups, la conclusió serà finalment que no s'han de dividir, sinó que han de formar un grup sencer, perquè tots són persones, independentment del gomet que els hi identifiqui.

Després d'aquesta petita reflexió, farem una altra dinàmica curta, en la que les dinamitzadores explicaran un cas en què hi ha una catàstrofe natural i tenim un grup de gent, hauran de dir qui morirà primer i posar números conformen aniran morint.Les persones que proposem seran:
 • Un violinista de 40 anys drogoaddicte.
 • Un advocat de 25 anys.
 • Un sacerdot de 65 anys.
 • Una actriu de Hollywood
 • Un metge sense família
 • Una prostituta de 35 anys.
 • Un bomber que s’ha escapat del manicomi
 • Un ateu de 20 anys que ha comès diversos assassinats.
 • Una universitària gitana
 • Un físic de 28 anys que només accepta entrar si pot portar amb ell una pistola.
 • Una dóna amb el seu fill
 • Una nena de 12 anys amb retard mental.
 • Un homosexual de 21 anys.
 • Una dona de 32 anys amb dificultats psíquiques que sofreix atacs epilèptics.
 • Un home de 30 anys de raça negra que no te papers ni estudis.
 • Una dóna marroquí embarassada
 • Un futbolista de primera divisió

Aquí veurem els seus prejudicis (com pensa la societat d’avui en dia en reaccionar en veure segons quina persona i el valor que li donen com a persona, edat, sexe, raça,  ètnia, amb família, estudis…)
Avaluació: utilitzarem l’observació per tal d’identificar quins prejudicis hi ha a aquesta classe i poder treballar-los més en les següents activitats. Mirem que tot es faci des del respecte.


2. Fase d’aprenentatge - consolidació:
Reforçar la confiança entre els membres del grup. Convé que sigui un grup amb bones relacions entre ells perquè no sorgeixin inseguretats que puguin afectar el desenvolupament del grup.

 • Fomentar la llibertat d'expressió sobre el que opinen de determinades persones.
 • Experimentar el sofriment que pateixen les persones que són observades solament a través dels prejudicis.
 • Desenvolupar l'empatia.

L'educador ha d'explicar què són els prejudicis, la R.A.I els defineix com a Opinió prèvia i tenaç, en general desfavorable, sobre alguna cosa que es coneix malament. També pot introduir el terme amb algun dels curts que també tinc publicats a un altre apartat del blog.

En una classe amb un espai ampli es col·loquen papers en els quals s'escriuen diferents paraules que descriguin a persones que ens generin prejudicis: gitano, violador, nimfòmana... cada "personatge" en un paperet.
Aquests paperets se'ls assignen als participants del grup i se'ls col·loca (amb cinta) en l'esquena de tal manera que els altres no sàpiguen què se'ls ha assignat. Aquí comença el joc.

Els participants han de caminar en l'adreça que vulguin i cada vegada que un vegi un dels personatges dirà una frase que els suggereixi.

Per exemple algú si veu en l'etiqueta "gitano" podria dir: Eh, tu no em robis.

Aquesta seria la primera part de l'exercici, que durarà uns 15 minuts però la més important és la que ve a continuació, molts dels participants intentaran fer paranys i molts ja sabran quin és el seu personatge a través el qual li diuen els altres. Això serà divertit però no cal desviar-se dels objectius de l'activitat.
I comença la segona part, demanem a tots com s'han sentit, estableix un debat d'uns 5 minuts passats els quals selecciona a 3 (o el nombre que vulgui) "personatges" que l'educador vegi convenient treballar, (Per exemple si té pensat treballar en un futur temes referents al gènere i sexualitat triarà "nimfòmana", "violador"...)

Un a un els participants que l'educador hagi seleccionat es podran al centre del cercle, envoltat dels seus companys que li faran crítiques al seu personatge. D'aquesta manera s'aprofundeix més el tema dels prejudicis i s'intentarà que demostrin empatia i reflexionin sobre les seves conseqüències.

Avaluació:
-Preguntes tipus: com us heu sentit? creieu que els prejudicis ens afecten en la relació amb els altres? Aquestes qüestions ens poden ajudar bastant.

3. Fase d’aprofundiment i cloenda - avaluació:
Descripció general: Observar quines imatges, estereotips, rols, … tenim sobre les categories genèriques i observar resistències pròpies.

Objectiu:
Identificar les categories associades al gènere.

Desenvolupament de la dinàmica:
S'escriu en la pissarra un quadrat i es demana que a manera de pluja d'idees responguin.

Què vol dir ser homes i ser dona?

Homes
Dones


En acabar es ratllen els que havíem assignat i es col·loquen a el “revés”.
Homes →Dones
Dones→  Homes
Se'ls convida al fet que pensin que si en aquesta societat, les característiques que ARA estan ASSIGNADES (quadre 2) podrien estar assumides pels homes i les dones. I que identifiquin quins sí i quins no. Finalment es pregunta quins creuen que han estat construïdes socialment i quins són naturals.
Al debat han de promoure's certes preguntes:

Què és el que ha resultat més difícil?                                                                           • Quins aspectes els han resultat més xocants?                                                       • S'han sentit còmodes en el primer quadre o en el segon?                                      • Té alguna cosa que veure en les seves vides?                                                        • Quins estereotips identifiquen?                        Quins rols identifiquen?

No comments:

Post a Comment