Thursday, May 4, 2017

MR 1617 INSO MP8 SESSIÓ "TALLER DE PREJUDICIS"

Marta Expòsito, Judit Benabarre i Diana Ruano
TALLER DE PREJUDICIS


SESSIÓ:  1
DURADA: 1:30h
ALUMNES: 15 aproximadament


JUSTIFICACIÓ:
Treballar els prejudicis i estereotips de la societat i com afecten aquests en la nostra vida i relacions socials i interculturals.


OBJECTIUS:
 • Reflexionar sobre els prejudicis i estereotips de la societat.
 • Visualitzar els prejudicis propis.
 • Treballar l’interculuralitat


CONTINGUTS:
Amb aquesta sessió es treballaran els diferents estereotips i prejudicis de la societat, així com totes les seves variants tals com els estereotips de gènere, per edat, per classes socials, etc…
Es treballaran les competencies transversals següents:
 • Comunicació oral.
 • Treball en equip.
 • Aprenentatge autònom.
 • Iniciativa i motivació.
 • Participació.

DESENVOLUPAMENT:
 1. Preparació/Escalfament (30min)
En aquesta fase les dinamitzadores ens presentarem i es faran un seguit de preguntes sobre la cultura, estereotips, prejudicis i la interculturalitat. Seguidament explicarem les dos activitats de coneixença per entrar en el tema i crear un ambient de confiança. La primera activitat será el joc del Pistoler. En aquest joc és fa un cercle i es col·loca a una persona enmig, la qual té que donar voltes sobre si mateixa i assenyalar a una persona dient-li el seu nom. Aquesta persona te que ajupir-se, i els companys dels costats, tenen que dir el nom de l’altre el més ràpidament possible i fent com si li disparessin. Qui trigui més en dir el nom, perd, i s’ha d’asseure a terra. El joc continua així fins que queden dos persones. Llavors, es fa un duel. Es fiquen les dues persones esquena amb esquena, i la persona d’en mig diu un nombre de passes. Les dues persones tenen que fer aquest nombre de passes de la forma que vulguin i girar-se a dir el nom de l’altre persona. Guanya qui més s’afanyi a dir-lo. D’aquesta manera aconseguirem que els joves i dinamitzadores aprenguin els noms de tothom i trencar el gel.
Seguidament és fara l’activitat del Carter. En aquest joc també s’haura de fer un cercle i una persona quedarà en mig. La persona que és queda al mig ha de dir: “Soc el carter/a i porto una carta”, llavors la resta de joves han de dir: “ Per a quí, per a quí, per a quí?!” i el carter ha de dir “Per…. i seguidament haurà de dir alguna característica que compleixin més de dos membres del grup (Ex: "Sóc la cartera i porto una carta per ... les que tenen els cabells deixats anar"), ja que hauran aixecar-se de les seves cadires les que se sentin identificades, i buscar un altre seient diferent. En aquest moment també pot buscar cadira en què la quedi, per que al final, hi haurà algú que es quedi sense cadira i serà aquesta persona qui es quedarà al mig.

 1. Aprenentatge/Desenvolupament (20min)

Seguidament es pasarà a realitzar la dinàmica de les Etiquetes, la qual consisteix en etiquetar a cadascun dels participants, amb rols a l’atzar tals com: metge, prostituta, ancià, ric, pobre, sacerdot, transexual, homosexual...etc. De tal manera que han de deambular per l’espai actuant de la manera que actuarien amb una persona amb aquesta condició o etiqueta, sense saber ells mateixos quina etiqueta porten. D’aquesta manera posteriorment es revelarà l’etiqueta que portava cada participant i es farà una posada en comú dels sentiments i percepcions que han experimentat possant-se en la pell d’aquestes persones.

 1. Consolidació/Cloenda (25min)
L’activitat consistirà en treure fora de l’aula a tres voluntaris als quals se’ls proposarà que interpretin que són amics que feia molt de temps que no es veien, als altres participants que es queden a dins de l’aula se’ls hi dirà que aquests tres que estan fora representaran un rol d’una persona estrangera, de diferents procedències, cultures o ètnies i hauran d’esbrinar de quina és cadascun, també hauran d’apuntar en un paper aquelles característiques, moviments o formes de parlar que els relacionen amb aquella procedència estrangera. Una vegada hagi acabat la representació dels tres voluntaris, els demés hauran de dir d’on creien que eren i quines eren les característiques de cadascún dels personatges. Després es desvelarà que cap dels tres estaven representant un rol d’una persona estrangera, i es farà una reflexió dels prejudicis i estereotips que tenim en la societat. I els tres voluntaris explicaran com s’han sentit.
 1. Generalització (15min)
Els dinamitzadors faran una petita reflexió de tot el que s’ha parlat i es farà una posada en comú en la qual tots els participants parlaran de com s’han sentit i de si la seva visió dels altres i de si mateixos ha canviar arrel d’aquestes dinàmiques. Posteriorment es pasarà a l’avaluació, en la qual cada participant haurà de valorar la sessió a partir d’una diana de valoració (Annex 3)


RECURSOS
 • 1 aula amb condicions ambientals adeqades (il·luminació, ventilació i temperatura).
 • 20 cadires.
 • 20 etiquetes.
 • 2 rotuladors permanents.
 • 2 Dianes de l’avaluació impreses.AVALUACIÓ:
 1. Avaluació inicial:
Consistirà en realitzar una sèrie de preguntes durant la introducció de l’activitat per conèixer els coneixements i la predisposició del grup. (Annex 1).
 1. Avaluació continua:
Es realitzarà a través de l’observació enregistrant les conductes en una taula de control. Es realitzarà durant tot el desenvolupament de l’activitat. (Annex 2).  
 1. Avaluació final:
Consistirà en realitzar una sèrie de preguntes als alumnes després de la reflexió final. A més a més s’utilitzarà l’avaluació a través de diana. (Annex 3).


 1. Avaluació inicial :
 • Sabeu que és la cultura? Podeu dir algunes d’elles?
 • I la Interculturalitat? Que és?
 • Sabeu que són els estereotips? Podeu dir alguns d’ells?
 • Sabeu que són els prejudicis? Podeu dir alguns d’ells?


2. Avaluació contínua:
Items
SI  / NO
Observacions
Han entès l’activitat?
Han mostrat interès?
Han col·laborat els uns amb els altres?
Han participat en totes les activitats?
Han sorgit conflictes entre ells?


3. Avaluació final:
 • Els conceptes que us hem preguntat al principi, ara els teniu més clars?
 • Podeu dir allò que més us ha cridat l’atenció?
 • Com us heu sentit?
*Avaluació a través de diana. Cada nen/a enganxarà un gomet al color de la diana que més cregui convenient:


No comments:

Post a Comment