Wednesday, May 24, 2017

MR 1617 INSO MP8 2B- QUI SÓC?

SARA CALMAETSRA
MAITE LORES
EVELYN PARRAS

3. PROGRAMACIÓ DE LA INTERVENCIÓ
Fitxa de la implementació
QUI SÓC?
Durada
90 minuts (aproximadament)
Edat
Menors de 10 a 14 anys
Mida del grup
Grup de 10 a 15
Objectius
     Identificar els prejudicis i els estereotip
     Comprendre la funció dels estereotips i les raons per les quals es mantenen.
     Prendre consciència de la necessitat d'eradicar tot tipus de discriminació i actuar en conseqüència.
Material
-       Aula
- Taules i cadires
-       Adhesius blancs per escriure-hi
-       Bolígrafs
-       Fulls d’avaluació (annexos)
Desenvolupament
    Escalfament (20 min)
Començarem la sessió amb la presentació de la sessió i del grup. Farem una rotllana i una de les dinamitzadores es posarà al centre i farem preguntes sobre els gustos d'aquesta persona com per exemple quin tipus de música creieu que li agrada? Quin tipus de menjar li pot agradar? La platja o la muntanya?, etc. i hauran de dir perquè pensen que li agrada allò. Després comprovarem si el que han pensat sobre aquesta persona sense conèixer-la, és veritat o no.

En acabar, explicarem que són els prejudicis i ho relacionarem amb el que ha passat i les seves conseqüències.

v  Aprenentatge i consolidació
Després assignarem a cada participant del grup un personatge. Els hi enganxarem un adhesiu a l'esquena amb el personatge sense que ell sàpiga el que és. Quan tothom tingui el seu adhesiu, hauran de caminar per la sala i observar quina reacció o actitud tenen els seus companys davant d'ell per després explicar com s'ha sentit amb la resta de companys i si sap perquè han actuat així i quin personatge tenen.

Seguidament farem un rol-playing amb els mateixos personatges i un encarregat del grup. Ens imaginarem que hem anat de colònies a una casa rural al mig del bosc, després de sopar fem els jocs de nit en la sala de jocs, ja que fa mal temps i plou molt. Quan millor s'ho estan passant, se n'adonen que els tutors no hi són i que la sala està tancada. Se senten uns sorolls molt estranys cada vegada més a prop i poc després apareix un grup de zombis amb ganes de sang. Es troben atrapats i morts de por quan un dels nens descobreix que sota la taula hi ha una trapa que dóna a un soterrani on es poden amagar i salvar-se, però només hi caben 8 nens. L'encarregat del grup ha de decidir a qui salva i a qui deixa per a menjar dels zombis fins que algú vingui a rescatar-los. Després seurem a terra, a l'esquerra els que han sigut salvats i a la dreta els que no. L'encarregat del grup ens hi haurà d'explicar perquè ha salvat a uns i a altres no. També ens hauran d'explicar com s'han sentit els que no han sigut salvats i què haguessin fet ells si haguessin hagut de triar.      
    Cloenda
Per finalitzar la sessió, farem una rotllana i un per un els hi preguntarem qui o com els hi agradaria ser si poguessin escollir i per què.

Per últim farem una posada en comú per valorar el grau de satisfacció dels infants i farem un petit qüestionari en veu alta.

En aquesta fase aprofitarem per a fer una valoració de les dinàmiques.

Avaluació
    Inicial
La durem a terme mitjançant la taula d’observació en l’activitat d’escalfament valorarem els coneixements sobre els prejudicis. (Annex 8.1)

    Continua
La durem a terme mitjançant una graella d’observació amb diferents indicadors. (Annex 8.2)

    Final
Finalment, avaluarem la consecució dels objectius a través d’un breu qüestionari en veu alta amb preguntes obertes. (Annex 8.3).8. ANNEXES

GRAELLA D´OBSERVACIÓ
INDICADORS
SI/NO
QUANTS?
Han entès la dinàmica?
Han participat?
Han tingut primeres impressions sobre persones desconegudes ?
Han sabut expressar-se?
Han utilitzat el llenguatge no verbal de manera inconscient?
I de manera conscient?
Saben que són els prejudicis?
8.2 Avaluació contínua

GRAELLA D´OBSERVACIÓ
INDICADORS
SI/NO
QUANTS?
Han entès la dinàmica?
Han participat?

ALTRES

8.3 Avaluació final

QÜESTIONARI OBERT
INDICADORS
OBSERVACIONS
Sabeu que són els prejudicis?
Creieu que els prejudicis ens afecten en la relació amb els altres?
Us adoneu com sorgeixen de manera inconscient?
Creieu que us han prejutjat alguna vegada?
Creieu que els podem controlar?
De quina manera?
Com ens afectaria en les relacions?

ALTRES


--> Degut a canvis en el coL·lectiu, hem agut de dur a terme una adaptació de la fitxa:

Nom del taller
Qui sóc?
Durada
1,30h
Edat
Més de 18 anys
Mida del grup
10 a 15 

Objectius
·         Identificar els prejudicis i els estereotip
·         Comprendre la funció dels estereotips i les raons per les quals es mantenen.
·         Prendre consciència de la necessitat d'eradicar tot tipus de discriminació i actuar en conseqüència.
Material
 -       Aula
- Taules i cadires
-       Adhesius blancs per escriure-hi
-       Bolígrafs
-       Fulls d’avaluació (annexos)
Desenvolupament
Escalfament (20 min)
Començarem la sessió amb la presentació de la sessió i del grup. Farem una rotllana i una de les dinamitzadores es posarà al centre i farem preguntes sobre els gustos d´aquesta persona com per exemple quin tipus de música creieu que li agrada? quin tipus de menjar li pot agradar? la platja o la muntanya?... i hauran de dir perquè pensen que li agrada allò. Desprès comprovarem si el que han pensat sobre aquesta persona sense conèixer-la, és veritat o no.
Llavors explicarem que són els prejudicis i ho relacionarem amb el que ha passat i les seves conseqüències. (Annex 8.4)

Aprenentatge i consolidació
Després assignarem a cada participant del grup un personatge (Annex 8.5). Els hi donarem uns minuts perquè cada persona pensi com tracta la societat i ell/a mateix/a el personatge assignat. Després cada personatge es posarà en comú i es farà un petit debat per reflexionar sobre el tema.  
Seguidament farem un rol-playing amb els mateixos personatges. Ens imaginarem que estem en un autobús de la ciutat i es produeix un accident. L’autobús comença a prendre’s foc i està a punt d’explotar.  Només hi ha una petita finestra per sortir, així doncs, han de sortir d’un en un i no els hi donarà temps de sortir a tots.  Per aquest motiu, entre tots i totes han de decidir quines persones sortiran primer i es salvaran, i quines tenen menys possibilitats de sortir i el risc de morir.

Després seurem al terra, a la esquerra els que han sigut salvats i a la dreta els que no. Ens hauran d´explicar perquè han donat més prioritat a uns que a altres. També ens hauran d´explicar com s´han sentit cada personatge segons la prioritat que l’han donat i si l’ha trobat justa.
      
Cloenda - Avaluació de les dinàmiques
Per finalitzar la sessió farem una rotllana i un per un els hi preguntarem qui o com els hi agradaria ser si poguessin escollir i per què.
I per últim farem una posada en comú per valorar el grau de satisfacció del grup i farem un petit qüestionari en veu alta.

Avaluació
Inicial
Mitjançant l’observació en l’activitat d’escalfament valorarem els coneixements sobre els prejudicis. (Annex 8.1)

Continua
Mitjançant una graella d’observació amb diferents indicadors. (Annex 8.2)

Final
Avaluarem la consecució dels objectius a traves d´un breu qüestionari en veu alta amb preguntes obertes. (Annex 8.3).

No comments:

Post a Comment