Wednesday, May 24, 2017

MR 1617 inso mp8 Fitxa dinàmica interculturalitat. Lidia Gay, Anabel Gómez i Sara Hijalba.

FITXA D’ACTIVITAT

Dinàmica:                   SESSIÓ DE INTERCULTURALITAT
RESPECTEM-NOS!

Participants: 18-20            Durada: 1:15-1:30 h      Grup: Nens de 10 a 11 anys

Objectius:

●    Reflexionar els  prejudicis.
●     Potenciar el diàleg entre iguals.

Materials:
  • Adhesius                                                                              
  • Gomets ( 3 variables diferents)
  • Cadires
  • Pissarra
  • Guix
  • Caramels ( 3 tipus diferents)

DESENVOLUPAMENT - METODOLOGIA


1. Fase d’escalfament - Introducció,

Activitat: Ens anem a conèixer

Per donar-nos a conèixer tots realitzarem una activitat de presentació. Aquesta activitat consisteix a posar tot el grup en rotllana, nosaltres com a dinamitzadores també realitzarem l'activitat i ens haurem de presentar i dir que ens agrada fer. Amb la finalitat de poder presentar-nos tots d'una manera diferent i divertida.

2. Fase d’aprenentatge – Consolidació

Activitat: El carter

Aquesta activitat consisteix a posar tots els alumnes en rotllana amb la seva cadira, i traurem una perquè una persona del grup es quedi dret. El que es queda dret haurà de dir: Porto una carta per....., qui se senti identificat amb el que ha dit el carter s'hi haurà d'aixecar i buscar una altra cadira per asseure's. Primer es començarà amb temes bàsics com per exemple: Porto una carta per les persones que porten els pantalons blaus, per qui té germans, etc. Després apuntarem unes paraules a la pissarra que seran:

Criticar (prejudici)
Rumor
Riure

En aquell moment la persona que es quedi sense cadira haurà d'endevinar per un petit teatre que farem les dinamitzadores, la paraula de la pissarra que estem interpretant. Amb la finalitat que coneguin els conceptes d'una manera divertida i fàcil.

Activitat dels gomets
Es posaran gomets de tres modalitats diferents, tant de color com de forma en el front de tots els participants, podran veure quin gomet tenen els altres però no el seu. Nosaltres com a dinamitzadores també participarem en l’activitat. Els hi demanarem que s’agrupin com ells creguin sense parlar, fent gestos.  
Dues persones tindran un gomet totalment diferent als altres amb la finalitat de veure si el grup “acepta” de manera igual.    
Quan tots estan agrupats s’adonaran compte que dues persones no poden anar a un grup per que li diuen que no tenen el color i la forma que ells, d’aquesta manera nosaltres explicarem que això es una manera de descriminar i que hem de canviar aquesta manera de pensar i fer igualtat entre tots.

3. Fase d’aprofundiment i cloenda – Avaluació: quin caramel ens mengem?

Es farà una rotllana per valorar de manera oral si han après algun concepte nou i si s'han assolit els objectius, i després per veure si els hi agradat o no la dinàmica, posarem tres tipus de caramels amb tres pots diferents que portaran una etiqueta "m'ha agradat tota la dinàmica, hi ha activitats que m'han agradat i altres no, no m'ha agradat gens la dinàmica. Amb la finalitat que veurem a quin pot hi ha menys caramels per poder realitzar la valoració.

No comments:

Post a Comment