Thursday, May 4, 2017

MR 1617 INSO MP8 FITXA IMPLEMENTACIÓ INTERCULTURALITAT 2n inso B  BERTA BARDAJÍ, MARTA GARRIDO I PAULA LOZANO.


NOM: Com et veus?      DURADA: 60 -70 min NÚM. SESSIÓ: 1   PARTICIPANTS:  5 a 10 participants  
 EDAT: Joves                           PROFESSIONALS: Berta Bardají, Marta Garrido i Paula Lozano


   
  OBJECTIUS:                                                                                 RECURSOS:
- Assolir els diferents conceptes                                                  - Aula equipada amb cadires 
- Promoure l’educació intercultural                                               - Pisarra

- Reflexionar sobre els prejudicis i estereotips de la societat.  - PapersDESENVOLUPAMENT/METODOLOGIA:
La base metodològica és la vivència, això s’entén a partir d’experiències, jocs, i dinàmiques que influeixen en el estat anímic i sensorial del participant.
Preparació:
Avanç de començar és portarà  a terme una avaluació inicial, on es pregunatarà que són els prejudicis , els estereotips, la discriminació, i els rumors.
Tot seguit passarem a realitzar la primera dinàmica, on ens agruparem amb cadires fent una rotllana. Un dels participants es col·locarà al centre de la rotllana i dirà en veu alta, una consiga. Per exemple: Porto una carta, per totes aquelles persones que portin sabates amb cordills. A partir d’un parell d’exemples, és passarà a fer consignes més personals, com per exemple: Porto una carta per totes aquelles persones que pensin que les dones condueixen pitjor que els homes.
( 15 min) 
Aprenentatge:
En aquesta fase de la sessió es realitzarà un activitat, on cada participant se li enganxarà a l’esquena un paper amb un personatge concret que ell no coneixarà. Els altres interactuaran amb ell depenent del seu personatge i les caracteristiques de cada personatge. Per exemple: Si li toca el Leo Messi, cada participant actuarà de manera diferent  pero el que s’espera es que sigui tractat com la societat ho impossa, en aquest cas  elogiant-lo. ( 30 min)
Consolidació
 Per acabar, les persones participants es col·loquen en cercle i tanquen els ulls. Una de les animadores els col·locarà gomets de diferents formes i colors al front. Quan acabi, se’ls hi explicarà que hauran de formar grups sobre la base de l’adhesiu que porten a la base del front però sense parlar entre ells. Quan els grups estiguin separats clarament, es formarà l’avaluació (20 min)

AVALUACIÓ DE LA SESSIÓ:

-  Avaluació inicial:
A través del posicionament dels alumnes i de les seves definicions realitzarem l’avaluació inicial amb una taula d’observació.
-  Avaluació continua:
Es realitzarà una taula d’observació
-  Avaluació final:
Es realitzarà una ronda de preguntes on els participants donaran la seva valoració personal de la sessió.
o 
 


1 comment:

  1. Aquesta ja està feta :)
    Teresa

    ReplyDelete