Wednesday, May 24, 2017

MR 16/17 INSO MP8 TALLER INTERCULTURALITAT IVETTE MAQUEDA, MARIA MEDANE , JULIETTE PERA


NOM DE LA DINÀMICA: Com Treballem els prejudicis i estereotips ?,

Nº PARTICIPANTS: 30 aprox

EDAT: Joves, 12 anys
DURADA: 60 minuts

OBJECTIUS:
  • Treballar els diferents conceptes de la interculturalitat                               
  • Reflexionar sobre els prejudicis i estereotips de la societat

LLOC: Aula El VaporDESENVOLUPAMENT/METODOLOGIA
1. Fase preparació o d’escalfament (10 minuts )
Primerament ens presentarem com alumnes del cicle de grau superior d’Integració Social d’aquest centre i farem una breu explicació del què farem.

A continuació, els i les alumnes hauran d’apartar les taules i posar totes les cadires al centre de l’aula i en forma de cercle.

Acte següent començarem amb la primera dinàmica, “Intercanvi de noms”, on les persones s’hauran d’aixecar, moure’s per la classe i regalar-li el seu nom a la primera que es trobin. Quan la persona que et trobes et dona el seu nom, tu automàticament et quedes el seu nom i ell/a el teu. Aquest joc consisteix en fer que els noms de les persones vagin voltant per la classe fins que 5 persones es trobin amb el seu nom. Aquestes s’hauran de posar davant de la pisara i els altres s’asseuran al terra.

D’aquesta manera es relacionara amb la teoria deixant clar que les persones assegudes al terra són les que estan estigmatitzades per diversos motius, mentre que les altres són les privilegiades. Després de dividir els i les alumnes en aquests dos grups, passarem a fer les següents preguntes de reflexió:
  • Quin tipus de col·lectius estarien en el grup de la pissarra?
  • Quin tipus de col·lectius estarien en el grup de terra?
  • Us sembla justa aquesta separació? Perquè?
  • Penseu que a la vida real passa? Poseu un exemple.

A partir d’aquí faríem una explicació teòrica sobre què és la interculturalitat, els estereotips i els prejudicis.

2. Fase d´aprenentatge o desenvolupament (30 minuts )
A continuació començarem l’activitat “On t’asseuries?”, i començarem posant a la pissarra una imatge on es visualitzarà un autobús i un vagó de tren a vista d’ocell. En aquesta imatge hi haurà assegudes persones de diferents col·lectius o ètnies estratègicament escollides i col·locades. Els alumnes hauran de triar on s’asseurien i s’escolliran a 5 persones del públic per a que ho diguin per a tota la classe. Hauran de justificar la seva selecció.
Aquestes activitats serviran per reflexionar sobre els estereotips i perjudicis que es tenen a la societat.

En la següent activitat, els hi passarem un vídeo on es veuen els estereotips i prejudicis que existeixes a la nostre societat, dins l’àmbit periodístic.
Després del vídeo, els hi direm que reflexionin sobre el què han vist. Un cop passat uns minuts per poder reflexionar, demanarem si algun/a dels alumnes vol explicar el que ha estat reflexionant.

3. Fase de consolidació o cloenda (10 minuts)
Per acabar els hi donarem unes preguntes que ens serviran per veure si em assolit els nostres objectius.
Que és la interculturalitat?

Que son els estereotip , son igual que els prejudicis ?

Us ha agradat el taller?

Milloraries alguna cosa del taller?

Pla B:

En cas que no es pogués dur a terme l’activitat del vídeo, s’implementaria l’activitat del telefon que consisteix en fer fora de classe  cinc persones. Un cop això, una de les dinamitazdaores llegirà la història per la resta de la classe. Acte següent, una de les persones que estava a fora de la classe entrarà i  llegirà la història en veu alta. A partir d’aquest moment, farem entrar a la segona persona que estava a fora i la primera li haurà la història sense paper. Això es durà de manera successiva fins arribar a la cinquena persona, que aquesta ho explicarà a tota la classe.

Avaluació final
Observació.

No comments:

Post a Comment