Monday, December 2, 2013

IRIS 1314 TASOCT FITXA DE JOC La barrejada Anna-Amalia


Nom del joc
La barrejada
Edat a la que s’adreça
A partir dels 6 anys.
Objectius
-Intentar entrar i sortir quan ho diu la cançó i evitar ser eliminat.
-Treballar la coordinació grupal.
-Crear un ambient relaxat, de companyerisme i divertit.
Descripció del joc
Joc psicomotriu de saltar a corda. Com més llarga és la corda, més gent hi pot jugar.
Dues persones fan rodar la corda i es comença a cantar la
cançó:
A la barrejada, qui no entra para;
a la barrejada, qui no surt ha perdut.
Els participants van entrant a saltar fins que la lletra diu:
"Qui no entra para". Quan la lletra diu: "Qui no surt ha
perdut", tothom ha de sortir a fora.
Passa a fer rodar la corda qui no ha entrat o ha sortit a
l'hora o bé qui s’ha entrebancat, i substitueix, per torns,
un dels jugadors que la fan rodar.
Materials necessaris
Una corda llarga
Temps i espais
Exterior o interior. És un tipus de joc que pots repetir-ho tantes vegades com vulguis.
Possibles variants i adaptacions
No hi ha variacions però si que hi ha molts altres jocs de saltar a la corda.


                                   

No comments:

Post a Comment