Sunday, September 14, 2014

IRIS 1314 TAPSD M07 Suport Domiciliari b


Dilluns, 16 setembre 2013

presentacio personal,
presentacio individual, especialment contestant a la pregunta si ja tenen experiencia laboral en el sector d'atencio a persones en situacio de dependencia o suport domiciliari, si seguiran estudiant despres d'acabar aquest cicle, i quines son les seves espectatives respecte aquest modul m07,

presentacio del modul -lliurar fotocopia,
presentacio de la unitat formativa -lliurar fotocopia- i seguiment per internet.
comentar la possibilitat d'altres recursos informatic, facebook, moodle, etc...
i si tenen laptop, tablets o smart phones, que puguin fer-se servir a classe.

emfatitzar les aventatges de blogger respecte d'altres plataformes: especialment la simplicitat d'us, la trasparencia, l'accessibilitat, la participacio, i fins i tot l'anonimat d'opinions,

emfatitzar el caracter participatiu i practic de la classe,

treballs de curs:

1. Act. 2 pg. 8 ha de servir per introduir un dels treballs de curs sobre el seguiment d'un usuari i la documentacio relacionada amb el suport domiciliari i les nostres actuacions, menus, observacions, etc...

a. començarem per obtenir unes fotografies de l'usuari de quan hagi estat jove/adult i un altre recent,
b. consultar pg. 50 per veure una fitxa individual, ara ens limitarem a les dades personals que inclogui dades familiars, estat civil, fills/es, germans/es, d'altres familiars, amics, lloc de naixement, edat...
c. aquest dossier podria recullir els suposits practics de cada unitat formativa i entregar-se de forma parcial al final de cadascuna,  fins a final de curs quan cal lliurar-lo degudament enquadernat preferentment amb una enquadernacio de tipus chanel en qualsevol color,

2. portar la comptabilitat domestica preferentment propia o pero tambe pot ser de l'usuari -des de setembre fins a l'abril,

a. arxivador preferentment amb fundes de plastic amb separadors o titols indicant el contingut de les fundes: rebuts d'aigua, llum, gas, contribucions municipals, d'altres impostos, compres diaries/setmanals, gastos personals, nomines, ingressos, etc...

remarcar: la major part de la feina per completar aquests treballs es realitzara dins de l'horari de classe, es a dir, la idea d'aquests treballs es proporcionar una certa continuitat a les activitats del llibre de text, complint els objectius del modul i incrementant la varietat d'activitats a classe pero no el volum de deures.

podeu demanar temps de classe per completar aquestes treballs.

data de la primera presentacio: dilluns 23 de setembre tothom hauria de presentar l'arxivador amb fundes de plastic amb els separadors corresponents, aixi com les fotografies de l'usuari escollit.

- començar amb les primeres explicacions i activitats del llibre, emfatitzar la importancia de les emocions a l'hora d'encarar les nostres responsabilitats diaries, les nostres relacions, etc... i com podem facilitar una predisposicio positiva des de les nostres classes.

http://youtu.be/zi9ruX2RW2A

quines son aquelles activitats que realment ens recarguen les piles? sortir amb amics, escoltar musica, un pel.li, una lectura, etc... podriem compartir-les els cinc primers minuts de classe? podriem començar per aquelles cançons que ens posen de bon humor.

dinamica de grup per acabar la classe que inclogui una foto de grup i que m'ajudi a reconeixe'ls.

dimarts 17 Setembre 2013

punts 1.1 les AVD. activitats 2 de l'usuari escollit. (els alumnes es van queixar del caracter repetitiu dels contringuts - expliquem que segons la LOE alumnes matricul.lats d'un sol modul, o d'Acreditat han de tenir tots els continguts i que els professors ens coordinem per evitar repetir-nos, i no fem l'activitat 1.1 pg. 8)

1.2 Diferencia entre suport informal i formal
Doc. 1.1 donara peu a la presentacio sobre paritat de genere del proper dia.
Doc. 1.2 Les Unitats de Convivencia.

Activitats 3, 4, 5 i 6 de pg. 11 i les corregim.

dimecres 18 de setembre

doc 1.1 pg. 9 - presentacio sobre paritat de genere i debat guiat -
http://livescripts.blogspot.com.es/2011/11/guided-debate-on-gender-parity.html
debat per grups i posada en comu amb el grup general.

Episodi pilot de Sexo en Nueva York,

Treball escrit: Ressumir/donar l'opinio personal en 4 o 5 linies de la presentacio i 4 o 5 linies mes pel contingut del video.
penjar-lo en aquest blog com a comentari, signar amb les inicials, portar el text escrit en cas de poder penjar-lo.

deures informals: repasseu l'index del modul i penseu dinamiques per fer mes atractives les ultimes hores de classe, musica de fons com dimarts passat es un exemple,

recordem l'obligacio moral de ser discrets amb la informacio que es comparteix a classe!!

dilluns 23 de setembre

1.3 Els serveis d'atencio domiciliaria.
Persones usuaries del SAD donara lloc a una presentacio sobre drogues el dimecres seguent.
Finalitats de les actuacions del SAD - Actuacions educatives donara peu d'una banda a una presentacio sobre teories de l'aprenentatge i intel.ligencies multiples,

Activitats 7 - 12

Dimarts 24 Setembre

1.4 Les tasques domiciliaries
Tasques de suport psicosocial donara peu a una presentacio sobre el subconscient i el psicoanalisi.
(fragment de la pel.licula Un Metodo Peligroso i dinamica d'associacio lliure).
Activitats 13. pg. 25

Dimecres 25 setembre
presentacio en diapositives
article
debat posterior
comencem el document de la pg. 27 Sol.licitud de SAD

Dilluns 30 Setembre

Continuem amb el doc. pg. 27
Expliquem 1.4 Tasques domiciliaries
activitats de la pg. 25
proposta de tasques domestiques per la setmana seguent dia 8 d'octubre
recordem les tasques de dimecres 2 d'octubre sortida de tutoria.
si hi ha temps de sobra continuarem amb doc. pg. 28

Dimarts 1 Octubre

Teories de l'aprenentatge - presentacio
intel.ligencies multiples - recursos

Dimecres 2 Octubre
sortida tutoria

Dilluns 7 d'octubre
comentari sortida tutorial
comentari sobre patchwork -els sembla be
teories de l'aprenentatge
com t'agrada aprendre? relaciona-ho amb la presentacio.

contracte de servei de prestacio


documentacio de pg. 29-30
activitats cognitives de Mundo Abuelo

preparar activitat del dia seguent
video de Laura
http://youtu.be/szS5Yhu0nQ0
canço de Miriam

Dimarts 8 d'octubre

dinem tots junts

Dimecres 9 d'octubre

presentacio del nf 2

Dilluns 14 d'octubre


Dimarts 15 d'octubre


Dimecres 16 d'octubre
No comments:

Post a Comment