Sunday, September 14, 2014

IRIS 1314 TAPSD M07 Supor Domiciliari a


Dilluns, 16 setembre 2013

presentacio personal,
presentacio individual, especialment contestant a la pregunta si ja tenen experiencia laboral en el sector d'atencio a persones en situacio de dependencia o suport domiciliari, si seguiran estudiant despres d'acabar aquest cicle, i quines son les seves espectatives respecte aquest modul m07,

presentacio del modul -lliurar fotocopia,
presentacio de la unitat formativa -lliurar fotocopia- i seguiment per internet.
comentar la possibilitat d'altres recursos informatic, facebook, moodle, etc...
i si tenen laptop, tablets o smart phones, que puguin fer-se servir a classe.

emfatitzar les aventatges de blogger respecte d'altres plataformes: especialment la simplicitat d'us, la trasparencia, l'accessibilitat, la participacio, i fins i tot l'anonimat d'opinions,

emfatitzar el caracter participatiu i practic de la classe,

treballs de curs:

1. Act. 2 pg. 8 ha de servir per introduir un dels treballs de curs sobre el seguiment d'un usuari i la documentacio relacionada amb el suport domiciliari i les nostres actuacions, menus, observacions, etc...

a. començarem per obtenir unes fotografies de l'usuari de quan hagi estat jove/adult i un altre recent,
b. consultar pg. 50 per veure una fitxa individual, ara ens limitarem a les dades personals que inclogui dades familiars, estat civil, fills/es, germans/es, d'altres familiars, amics, lloc de naixement, edat...
c. aquest dossier podria recullir els suposits practics de cada unitat formativa i entregar-se de forma parcial al final de cadascuna,  fins a final de curs quan cal lliurar-lo degudament enquadernat preferentment amb una enquadernacio de tipus chanel en qualsevol color,

2. portar la comptabilitat domestica preferentment propia o pero tambe pot ser de l'usuari -des de setembre fins a l'abril,

a. arxivador preferentment amb fundes de plastic amb separadors o titols indicant el contingut de les fundes: rebuts d'aigua, llum, gas, contribucions municipals, d'altres impostos, compres diaries/setmanals, gastos personals, nomines, ingressos, etc...

remarcar: la major part de la feina per completar aquests treballs es realitzara dins de l'horari de classe, es a dir, la idea d'aquests treballs es proporcionar una certa continuitat a les activitats del llibre de text, complint els objectius del modul i incrementant la varietat d'activitats a classe pero no el volum de deures.

podeu demanar temps de classe per completar aquestes treballs.

data de la primera presentaciodilluns 23 de setembre tothom hauria de presentar l'arxivador amb fundes de plastic amb els separadors corresponents, aixi com les fotografies de l'usuari escollit.

- començar amb les primeres explicacions i activitats del llibre, emfatitzar la importancia de les emocions a l'hora d'encarar les nostres responsabilitats diaries, les nostres relacions, etc... i com podem facilitar una predisposicio positiva des de les nostres classes.

http://youtu.be/zi9ruX2RW2A

quines son aquelles activitats que realment ens recarguen les piles? sortir amb amics, escoltar musica, un pel.li, una lectura, etc... podriem compartir-les els cinc primers minuts de classe? podriem començar per aquelles cançons que ens posen de bon humor.

dinamica de grup per acabar la classe que inclogui una foto de grup i que m'ajudi a reconeixe'ls.

dimarts 17 Setembre 2013
- primer video clip o canço

Repartim el punt 1.1 entre els alumnes que el llegeixen i l'exposen,

dimecres 18 de setembre
Maria presenta l'arxivador
Ana presenta l'arxivador amb rebuts
Naiara presenta fotos i arxivador.

repassem els continguts del dia anterior
activtat 2 pg. 10
expliquem 1.2 pg. 9 i 10.

dilluns 23 de setembre
doc 1.1 pg. 9 - presentacio sobre paritat de genere i debat guiat - lliurar fotocopia,
http://livescripts.blogspot.com.es/2011/11/guided-debate-on-gender-parity.html
debat per grups i posada en comu amb el grup general.

Episodi Pilot Sexo en Nueva York

Treball escrit: Ressumir/donar l'opinio personal en 4 o 5 linies de la presentacio i 4 o 5 linies mes pel contingut del video.
penjar-lo en aquest blog com a comentari, signar amb les inicials, portar el text escrit en cas de poder penjar-lo.

deures informals: repasseu l'index del modul i penseu dinamiques per fer mes atractives les ultimes hores de classe, musica de fons com dimarts passat es un exemple,

recordem l'obligacio moral de ser discrets amb la informacio que es comparteix a classe!!

dimart 24 de setembre

1.3 Els serveis d'atencio domiciliaria.
Persones usuaries del SAD donara lloc a una presentacio sobre drogues el dimecres seguent.
Finalitats de les actuacions del SAD - Actuacions educatives donara peu d'una banda a una presentacio sobre teories de l'aprenentatge i intel.ligencies multiples,

Activitats 7 - 12

Dimecres 25 Setembre

Naiara, Maria, Irene, Alicia
Ana, Sole, Mario, Tania
Alba, Inma, Montse,

Montse va intervenir dient que homes i dones han estat victimes iguals d'estructures patriarcals poc igualitaries, pero que la dona ha esta bastan mes victima que els homes,

Irene va respondre dient que per ella homes i dones han estat victimes per igual, en el sentit que als homes se'ls ha inculcat o imposar la disparitat de genere i el matxisme des de petits i per tant han estat victimes iguals, no saben donar i rebre estima.

1,3 començat - 1.4 no ens dona temps.
1.4 Les tasques domiciliaries
Tasques de suport psicosocial donara peu a una presentacio sobre el subconscient i el psicoanalisi.
(fragment de la pel.licula Un Metodo Peligroso i dinamica d'associacio lliure).
Activitats 13. pg. 25

Dilluns 30 setembre

1.3 index de cobertura i intensitat de cobertura
1.3.3, 4, 5,
Activitats 7, 8, 9, 10 i 12 pg.20

Comentem que el punt 1.4 de la pg. 21
 Les Tasques Domiciliaries resumeix els contingut de tot el modul,
i que podria ser interessant realitzar una practica d'organitzacio
domestica, que consisteixi:

dema dimarts 1 d'octubre, els donare temps per programar un dinar
de tota la classe,
llavors, dilluns 7 d'octubre anirem a la cuina i el posarem en practica.
estan d'acord,

corregim act. 12 de pg. 21
i acordem que les qualitats que majorment comenta la gent de tenir
es responsabilitat i respecte
i la que menys serenitat i comunicacio en moments de dificultat.

Dimarts 1 d'Octubre

continuem amb 1.4 i farem l'activitat 13 pg. 25

farem els documents de sol.licitud de servei
aixi com resolucio del servei

segona meitat de la sessio,
organitzar-se en grups per la dinamica de dilluns proper.

presentacio en diapositives
article
debat posterior1.5 L'acces als serveis d'atencio domiciliaria
Activitats 14-15 pg 31.

Dimecres 2 d'octubre
sortida tutoria

Dilluns 7 d'octubre

Activitat 1.2 pg. 33 com a treball en grup.
repas nucli formatiu
examen

Dimarts 8 d'octubre

resultats
presentacio nf 2
Teories de l'aprenentatge - presentacio
intel.ligencies multiples - recursos

Dimecres 9 d'octubre

No comments:

Post a Comment