Sunday, September 14, 2014

ICB 1213 TEI M02 DidacticaDijous, 20 Sept

Presentacio personal i dels alumnes,
e.mails de tothom
Introducció a la dinamica del dia següent

Divendres, 21 Sept

Records positius i negatius de profes i escola
1 reflexio: ara els estudiants canviaran el seu rol pel de formador i per tant haurien de seguir el model dels records positius
2 reflexio: nosaltres entenen estudiants i aula, som alhora subjecte i objecte del nostre estudi, crear la classe que ens agradaria comença ara i aqui.

- Extracte del Modul Formatiu
- Resum oral dels continguts del primer apartat de la UF especial relevancia de la Normativa actual sobre educacio infantil DOGC de 2010 per buscar a internet o passar-lo per email.
reflexió: potser hem passat d'un extrem a l'altre en relacio als valors de servei a la familia i a la comunitat que hauriem de transmetre als nens.
deures: decaleg dels drets dels nens tenint en compte la reflexio anterior

Dilluns, 24 Set

deures: Decàlegs
reflexió: s'emfatitzen els drets dels nens sense tenir en compte els drets i el benestar de les mares i les famílies que els acullen.

conceptes d'EDUCACIO al llarg de la historia.
Intervencio en educacio infantil. definicio.
caracter de la intervencio: educatiu/assistencial
aspectes de la intervencio: integracio/inclusio
modalitats de la intervencio: formal, no formal, informal
pedagogia del context. projectes educatius de ciutat - comunitats d'aprenentatge


deures pel proper dia pg. 31-3 al 8

Dimarts, 25 Set

deures + repas dels termes d'educació, intervencio educativa, integració, inclusió,
la intervencio educativa-socioeducativa-socioeducativa de caracter assistencial.

Treball en grup pg. 31 ex. 10 models d'atencio educativa europeus - cal repassar-lo a classe el proper dia.

Dimecres, 26 Set

repassar els models educatius europeus
la intervencio a Catalunya i Espanya
la importància dels avis
noves necessitats i nous reptes
ex. pg. 32. 11, 12, 14

Divendres, 28 Set

l'educador/a infantil - competencies i actituds
comportament etic
el treball en equip
perspectiva de genere a educacio infantil.
Com revertir la situacio?
Discussio a classe ex. pg. 32 - 13
pg. 33 Activitat 1.2

treball de grup pg. 31- 9
INTERNET.

recerca de la pg. 32 - 13

Dilluns,  1 Oct

Aula d'informatica: continuar amb la recerca anterior
enviar a domenec.mendeth.valverde@blogger.com
Tecniques d'estudi: Esquema i Mapa conceptual de l'educador infantil

Dimarts,  2 Oct
continuar amb Tecniques d'estudi: Mapa conceptual de l'educador infantil
Aula d'informatica: treball personal o en grup:
a. tecniques d'estudis, esquema, resum o mapa conceptual
b. pg. 32 ex. 13
(c. línia de temps)

Dimecres, 3 Oct
Treball de grup: Com disenyar un DEBAT GUIAT o PAUTAT?


Divendres, 5 Oct

acabar el diseny de DEBAT GUIAT  sobre EDUCACIO
http://livescripts.blogspot.com.es/2011/01/debate-guiado-sobre-la-vida-tras-la.html

Dilluns, 8 Oct
fer DEBAT GUIAT A CLASSE
repassar la unitat


Dimarts, 9 Oct
30 minuts de revisio
EXAMEN UF 1 NF 1
entregar resum, esquema o mapa conceptual

reunio delegada de classe:

1. la classe esta polaritzada entre una malloria que segueix les explicacions,
i una minoria que preferiria que segueixi/llegeixi el llibre literalment per tal de que ells puguin subratllar el que es mes important.
2. aquesta minoria tambe suggereix que faci servir els power points del llibre que en definitiva es un simple llistat dels apartats del llibre sense imatges.
3. tambe comenten que hauria de ser mes estricte en les dates de presentacio de treballs i menys negociador.

Dimecres 10 Oct
revisio examen - fotocopies debat guiat acabat per deures i enviat al blog.

comentari reunio de delegada.

fa dos anys vaig fer un curs d'intel.ligencies multiples, un altre de formacio d'interins, de noves tecnologies i competencies basiques, fa alguns anys mes vaig ver un curs de marketing i formacio d'empresa, etc... per tant, i ara parlo com alumne:

En la majoria de casos, nosaltres estudiants teniem un programa del que fariem a cada sessió, llavors jo llegia els continguts de la classe seguent la nit anterior, i subratllava el mes important.

jo personalment, com molts altres alumnes, anavem a classe preparats amb aquella lectura, i partipavem, feiem preguntes, teniem interes i ens implicaven explicavem amb experiencies personals que ens enriquiem mentre el profe s'assegurava que no divaguessin fora de tema.

jo defenso aquest model d'ensenyament/aprenentatge, es a dir, si els alumnes no estan receptius o motivats, i participen activament en el seu proces de descobriment, llavors la meva feina no serveix per res, potser, recordaran alguna cosa vagament per un temps, pero l'oblidaran, i el que es pitjor, quan ells siguin tutors repetiran el mateix esquema de rutina i de classes unilaterals.

per suposat, en aquest model que defenso, el factor emocional i afectiu com a tots els ambits de la vida, es importantíssim, per tal de disminuir la distancia tutor-alumne, pero podem potenciar la sinceritat de les intervencions d'altrament.

pel que respecte als treballs, fins ara he posat treballs petits sense importancia, exercicis de classe podriem dir, l'unic mes dificil, el debat guiat el van fer una mica precipitat i per aixo us he donat mes temps, tambe per una altra rao: alguns treballs que us demano els fare servir amb altres classes, per tant, esteu creant material didactic i en aquest sentit haig de ser mes negociador.

en qualsevol cas, recordeu, SEMPRE TENIU AQUEST DIARI DE CLASSE PER VEURE QUE FEM I QUE FAREM, feu-lo servir.

pel que dieu dels power points, els trobo una mica repetitius dels encapcelaments de la unitat, pero potser els podriem posar una mica de salsa
que ens podria portar a la propera activitat.

Dimarts i dimecres 16 i 17 d'octubre - vaga d'estudiants

divendres 19 d'octubre


introduccio nou nucli formatiu
PRESENTACIO. Teories de l'aprenentatge.
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/10/learning-theories.html

com vam aprendre a anar amb bici?
com preparar opos?
com treballar un projecte de sintesi o tesi?

reflexio: pg. 53 tingues-ho en compte!

pg. 61 ex. 9

Expliqueu alguna cosa que hagiu après i que us hagi interessat molt,
que estigueu molt motivats per allò, i quins principis de l'aprenentatge estaven presents.


fer grups de treball
treball en grup - preparacio d'un pedagog amb exposicio orals

produir una presentacio com aquesta,
resumir la informacio mes important,

temes:

GRUP 1. introducció (2.1) i Les aportacions de la pedagogia (2.2) i De l'Escola tradicional a l'Escola Nova (2.2.1) - Eva, Alba D. Mireia F.

GRUP 2. l'Escola Nova i els seus principis - que es l'Escola Nova? - Els principis de l'Escola Nova - Context en que es desenvolupa l'Escola Nova. - Lorena A. Ely D. Lorena O.

GRUP 3. Els precursors de l'Escola Nova. Yusara, Nerea, Nuria

GRUP 4. Figures mes importants de l'Escola Nova.  Agazzi i Montessori.- Ana B. Lorena C, Viviana

GRUP 5. Figures mes importants de l'Escola Nova. Decroly i Freinet. - Nabila, Auatif, Alba C.

GRUP 6. L'Escola Nova a Catalunya. Giner i Ferrer - Noelia, Fatima, Dori

GRUP 7. Moviments de Renovacio Pedagogica (2.2.3) Malaguzzi i Pikler. - Miriam F. Lorena H. Veronica G

GRUP 8. Models Pedagogics actuals (pg. 47 i 48). - Marta, Nico, Elizabeth R.

GRUP 9 Propostes metodològiques actuals (2.4) - Laura A. Jaume, Ramon

Dilluns 22 d'octubre

primera hora. repas de la presentacio sobre teories de l'aprenentatge,
pg. 41. ex. 9
segona hora. per grups: lectura individualitzada de cada apartat assignat al grup + resum/esquema (cal incloure'ls al treball escrit).
acordar la forma de presentacio, les diferents teories de l'aprenentatge a l'hora d'introduir-lo als companys.

Dimarts 23 d'octubre - sala d'ordinadors:

primera hora: estudiants asseguts per grups, repassem grup per grup el context social de cada pedagog, aixi com possible recursos per il.lustrar-los (fotografies, musica, cançons, videos...).

segona hora: alumnes comencen la recerca de material, els dic que parteixin d'un resum o esquema dels continguts i que ho vagin escrivint a les diapositives buides.


Dimecres 24 d'octubre

reunio pares - no hi ha classe

Divendres 26 d'octubre - sala d'ordinadors

primera i segona hora: els continguts haurien de quedar reflectits dins de les diapositives buides. tractare de supervisar tots els grups.

Dilluns 29 d'octubre

Teoria de les Intel.ligencies Multiples - presentacio
dinamica
com aplicar la teoria de les intel.ligencies multiple a les presentacions orals?

 Dimarts 30 d'octubre - sala d'ordinadors

primera i segona hora: recerca de recursos per incloure en la presentacio.
clau: PROVOCAR EMOCIONS

Dimecres 31 d'octubre

sala d'ordinadors:
- conversio de diapositives a arxius d'imatge .png
- insertar fotografies dins d'un arxiu de text per completar amb les explicacions que es faran a classe i que cal lliurar al professor.
- insertar les fotografies dins d'un correu electronic per enviar al blog de classe.

vaig grup per grup i visito els 5 primers, me'ls mostren i fem suggeriments per tal de provocar emocions. surt prou be.

Dimecres 31 d'octubre

farem Desenvolupament Socioafectiu per recuperar l'hora de revisio de l'examen del dilluns anterior.

Dilluns 5 de novembre
presentacio posposada
sala d'ordinadors: continuem amb el treball

Dimarts 6 de novembre

primera presentacio,
segona presentacio,
deures 1 i 2 i correccio.
reflexio: diferenciació entre escola TRADICIONAL i escola NOVA o ACTIVA i paral.lelisme amb l'educacio actual, i la metodologia de treball dels cicles formatius i del modul de didactica: tot l'equip docent d'Educacio Infantil tracta de seguir els principis d'escola ACTIVA: imaginació, participacio de l'alumnat, treball per projectes i practiques laborals...

Dimecres 7 de novembre

recordatori sobre la presentacio de treballs segons l'extracte de la programacio que es proporciona als alumnes al començament de curs.

tercera presentacio
reflexio: la presentacio va estar prou be pero haguessin calgut mes explicacions a partir de les diapositives i menys lectura; tambe cal lligar els continguts nous als contingutsja adquirits.
deures act. 3

Divendres 9 de novembre
professor amb permis per formacio.

sala d'ordinadors amb professor de guardia:

grups que hagin presentat o hagin acabat el power point:

1. convertir les diapositives de la presentacio en arxius d'imatge amb format .png .peg or similar.

2. obrir el vostre servidor de correu i feu-ne un de correu electronic.

3. Tema/Subject: CCFF EIN Didatica. TITOL DE LA PRESENTACIO
4. Adreça: domenec.mendeth.valverde@blogger.com

5. insertar les imatges per ordrer
6. qualsevol altre comentari - opcional
7. envieu l'arxiu
8. comprovar el visionat correcte a www.playaarchetypes.blogspot.com
9. repetir el proces si no ha sortit be

Dilluns 12 de novembre

presentacions 4 i 5

Dimarts 13 de novembre

presentacions 6 i 7

Dimecres 14 de novembre
vaga general

Dimecres 15 novembre - a classe de socioafectiu -  se'ls dona aquest resum de la unitat 2.

Divendres 16 de novembre

comentari resum
presentacions 8 i 9
acabar amb els continguts del nucli formatiu 2
conclusions i valoracio del treball en grup
incloent-hi la valoracio del formador.


Dilluns 19 de novembre


repas abans de l'examen
El proper dimarts haig d'examinar els meus alumnes de la unitat formativa 2 de Didactica sobre el tema de referencia.

Proposar un examen tipic amb preguntes convencionals planteja problemes de metode: sembla contradictori presentar un examen tradicional sobre l'escola nova i la innovacio pedagogica.

però com fer una prova que valori el treball en grup, el protagonisme de l'alumne, el seu sentit crític, la imaginació, la capacitat d'inventiva i de raonament logic? és a dir, afavorir el SABER relacionar continguts per sobre del TENIR molt contiguts que caracteritza l'escola nova i actual.

Li he estat donant voltes i ho vaig estar comentant amb la meva companya que imparteix la mateixa assignatura a altres grups de primer, li vaig fer un suggeriment i li va semblar coherent, fins i tot em va animar a probar-ho.

Dema dilluns tinc classe de repas amb aquest grup, i despres de comentar el resum que els vaig donar dijous passat sobre el tema,  els proposare el seguent: l'examen de dimarts tindra tres preguntes, ells sabran literalment l'enunciat de la primera i tercera pregunta dilluns mateix i ho podran discutir en grups pero jo no els puc dir la resposta correcta,  els puc ajudar pero, i tambe tindran una idea sobre la segona pregunta.

1. a. Relaciona les caracteristiques de l'escola eclesiastica, tradicional, escola nova i la situació actual amb b. les raons socials, economiques i politiques que les justifiquen?
puntuacio a:  3 (noms i dates: 1)
puntuacio b:  3

EXEMPLE 2. a. Relaciona el sistema d'ensenyament d'aquests cicles formatius amb b. les teories de l'aprenentatge i la resta de continguts d'aquesta unitat.
puntuacio a: 1,5 (noms i dates 0,5)
puntuacio b. 1,5

3. a. Inventa una pregunta sobre aquesta unitat formativa i b. respon-la.
puntuacio a. origininalitat 0'25 relevancia 0'25
puntuacio b. 0'5

Dimarts 20 de novembre

examen
trobareu una clau/resposta orientativa de l'examen aqui.

Dimecres 21 de novembre
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/11/ccff-didactica-uf-2-clau-dexamen.html
comentari de resultats i
presentacio nou nucli formatiu;

els resultats d'aquest examen van ser certament mes positiu que el anterior en el sentit que cap estudiant va baixar del 4.5, nota minima per fer mitja amb els treballs, pero tambe vam obtenir menys quantitat d'excel.lents que al primer examen. Tot i aixi, crec que els estudiants es van sentir mes satisfets fent aquest tipus d'examen, i jo suspito, com a formador, que aquests continguts durarant una mica mes en el seu record que si haguessim fet un examen convencional, tanmateix m'agradaria demarar la seva opinio personal per escrit de forma anonima. Aquest feedback em podria proporcionar noves eines per madurar la meva percepcio d'un proces d'avaluacio mes just i efectiu.

En qualsevol cas, estar clar que si l'objectiu de l'ensenyament es SABER relacionar continguts per sobre del TENIR continguts, cal afavori aquest proces a classe fent preguntes continues de comprensio i reflexio; per exemple, els puc demanar els exercicis 1-6 de la pag. 77 com a deures, son exercicis d'un tema que no hem treballat a classe, els conceptes son senzills pero aquesta simple activitat els forçara a llegir la informacio de forma selectiva que es la base del resum, la sintesi i el sentit critic.


Divendres 23 de novembre

començar la classe preguntant: per que us he demanat deures d'una unitat formativa que encara no hem treballat a classe? han de contestar individualment i en grups mentre faig la comprovacio de que han fet els deures, encara que sigui al llibre.
comentar les seves respostes amb l'entrada anterior d'aquest diari de classe.

contestar les preguntes dels deures,
il.lustrar les seves respostes amb aquest power point.
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/11/c6-uf-3-el-curriculum.html

aula d'informatica,
opinio personal i anonima si es vol de l'examen anterior penjada al blog de classe.
pujar al blog les presentacions que falten
deures seguents:


descarregar el Decret 101/2010 de 3 agost -
imprimir i subratllar el mes important
pg 77 act. 7-11posposar examen a dimarts 11 de desembre

Dilluns 26 novembre (fem classe de socioafectiu)

Dimarts 27 novembre

deures. tenir impres la llei i subratllar la llei del 3 d'agost
fer dues llistes: informacio mes important sobre la llei
presentacio power point resum del que hme fet fins ara
deures pg. 77 del 7 al 11 pel dijous

Dimecres 28 novembre (fem classe de socioafectiu)

Dijous 29 novembre  (possible sortida al Parlament amb Integracio Social)
deures: pg 77 act 7 a 11
en grups: treballar possibles preguntes de l'examen

Divendres 30 novembre

-->
Institut Camps Blancs 2012-13 Nom........................................................................ grup.......... data............................
CCFF Educacio Infantil

  1. a. Situa el CURRICULUM dins dels nivells de planificació de la intervenció educativa; b. defineix CURRICULUM segons les diferents perspectives, tipus i components; finalment c. dona al menys deu exemples de curriculum ocult (3 punts).
a. Nivells de planificació de la intervenció educativa:
(0,5 punt)

b. CURRICULUM- definició …...................................................................................................................................................................................................................
perspectiva.................................................................................................................................................................................................................................................
perspectiva.................................................................................................................................................................................................................................................
perspectiva.................................................................................................................................................................................................................................................

CURRICULUM – tipus
tipus.................................................................................................................................................................................................................................................
tipus.................................................................................................................................................................................................................................................
tipus.................................................................................................................................................................................................................................................
tipus.................................................................................................................................................................................................................................................

CURRICULUM – components
1.................................................................................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................................................................................................
5.................................................................................................................................................................................................................................................
(1'25 punt)
c. CURRICULUM ocult
1.................................................................................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................................................................................................................................
3.................................................................................................................................................................................................................................................
4................................................................................................................................................................................................................................................
5................................................................................................................................................................................................................................................
6.................................................................................................................................................................................................................................................
7.................................................................................................................................................................................................................................................
8................................................................................................................................................................................................................................................
9................................................................................................................................................................................................................................................
10..............................................................................................................................................................................................................................................
11.............................................................................................................................................................................................................................................. (1'25 punt)
  1. a. Relaciona els eixos/continguts i les capacitats del curriculum de l'EI amb b. les fonts curriculars en particular les psicologiques (teories de l'aprenentatge) i pedagògiques (els diferents corrents) i c. els objectius curriculars del CF d'Educació Infantil. (6 punts)

eixos/continguts
capacitats
Fonts del curriculum
Objectius curriculars del CF d'Educació Infantil
(2 punts) (2 punts) (2 punts)
  1. primer opcio. a. inventa una pregunta sobre aquesta unitat que estimuli el sentit critic i b. respon-la. (1 punt)
pregunta …................................................................................................................................................................................................................................................

originalitat 0,25 adequacio 0,25
resposta …................................................................................................................................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
resposta 0,5 punts
segona opcio.
................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................
(1 punt)
donar les preguntes de l'examen i en grups: treballar les preguntes de l'examen.
deures pel proper dia:
1. la columna sobre fonsts del curriculum -teories de l'aprenentatge i currents pedagogiques
2. pregunta inventada
3. busar la pregunta al diari de classe


Dilluns 3 desembre

Acabar de fer repas
tècniques d'estudi per recordar els continguts
Conferencia Marato sobre el Cancer

Dimart 4 desembre
EXAMEN

Dimecres 5 desembre (farem socioafectiu?)
notes i revisio examen
presentacio propera unitat formativa

Dilluns 10 desembre

Introduccio a la unitat formativa,


Dimarts 11 desembre
explicacio treball de la unitat
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/12/uf2-planificacio-dels-espais-temps-i.html
fer grups de treball

primer grup. Alba D. Eva A., Laura A.
segon grup. Yousra, Nuria, Nerea
tercer grup. Lorena O, Marta F. Eli R.
quart grup. Ramon C, Elisabeth D, Lorena A.
cinque grup, Viviana, Ana, Fatima,
sise grup, Lorena C, Vero, Dori,
sete grup, Lorena H, Miriam, Noelia,
vuite grup, Nico, Auatif, Nabila, Alba C.

assaig obra de teatre

Dijous 13 desembre
deures.


Divendres 14 desembre
un dels grups acaba de presentar l'obra de teatre i vam estar comentant l'experiencia a classe la primera meitat de la sessio.
mentretant: vaig comentar amb Elisabeth and Lorena O. com organitzar el treball d'aquesta unitat formativa.

primera sessio d'ordinadors pel treball de didactica - 1 sola hora.
falta entregar la fitxa de seguiment del treball en grup.


Dilluns 17 desembre  (sortida teatre)

Dimarts 18 desembre
segona sessio d'ordinadors.Dimecres 19 desembre (socioafectiu)

Dijous 20 desembre
obres de teatre presentades a la resta de EIN i ISO

Divendres 21 desembre
notes i revisio.

dimarts 8 de gener
tercera sessio d'ordinadors

dijous 10 de gener
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2013/01/article-de-montserrat-fabres-didactica.html
introduir el concepte de pedagogia sistemica,

divendres 11 de gener
 primera part de la sessio: debat sobre dates de presentacio de treballs -alguns equips estan mes retrassats.
decidim posposar l'entrega del treball al dia de l'examen com ho fa l'altre grup CD
decidim que qui vulgui i voluntariament exposara breument el seu treball el proper dijous 17 de gener
sense que aquesta exposicio afecti la nota.
per suposat, l'assistencia es tindra en compte a l'hora d'avaluar el treball

organigrama dels grups primaris i secondaris de cadascu.
(l'acabarem el proper dijous)
quarta sessio d'ordinadors

dilluns 14 de gener

classe teorica sobre la unitat de una hora o dues hores depenent de les necessitats del grup
primeres orientacions sobre el tipus d'examen.

dimarts 15 de gener
entrega de treball: posposat al dia 22 de gener, el dia de l'examen
sessio d'informatica per realitzar el treball de la unitat formativa.

dijous 17 de gener
acabar l'organigrama
presentacio oral del treball de la unitat didactica per part de voluntaris -sense que afecti la nota.


divendres 18 de gener
ultima sessio d'ordinadors

dilluns 21 de gener
preparacio examen

dimarts 22 de gener
entrega de treba
lEXAMEN

dimecres 24 de gener
revisio examen

divendres 25 de gener
visionat del documental
 http://es.paperblog.com/docucine-educacion-infantil-seis-anos-claves-para-una-vida-1618473/
treball per equips

Dilluns 28 gener
treball per equips - dossier sobre el documental anterior

Dimarts 29 gener
EXAMEN SOCIOAFECTIU (per coincidir amb el grup anterior)

Djous 31 gener
introduccio unitat seguent sobre el PEC

Divendres 1 febrer
treball ordinadors

Dilluns 4 febrer
teoria

Dimarts 5 febrer
vaga estudiants

Dijous 7 febrer
vaga estudaints

Divendres 8 febrer
sortida carnestoltes

Dilluns 11 febrer
festa

Dimarts 12 febrer
Completem i corregim els exercicis de la pagina 120 i 121 que estaven posats pel dijous.
comentem que n´hi haura dues preguntes que sortiran segur.

9. a Dibuixa un mapa conceptual amb els processos que composen un sistema de qualitat a un centre d'educacio infantil, incloent-hi els documents que composen el Projecte educatiu de centre (2 punts)
b. fes una explicacio d'aquest mapa conceptual (0,5)

10. a. Fes un resum sobre el documental La Escuela Nueva que vam veure i treballar per grups, i
b. una valoracio personal. (2,5)

Dijous 14 febrer

repassem les preguntes de les activitats i les preguntes obligatories.

Divendres 15 febrer

EXAMEN

Dilluns 18 febrer

comentari examen
ordinadors

Dimarts 19 febrer
 nucli formatiu 6
introduccio.
activitats pg. 141 - 1, 2
Decret 101/2010
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5686/10209100.pdf
aquest cal imprimir.
 Curriculum i orientacions - primer cicle d'educacio infantil
http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament/menuitem.e79d96e9bc498691c65d3082b0c0e1a0/?vgnextoid=261a7585463c9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=261a7585463c9310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
aquest pdf es per guardar al pen i fer consulta.

dijous 21 febrer
repassem les pagines 65, 103 i 125 per situar la proposta pedgogica dins de la resta de nivells de concrecio

deures: pg. 141 1 i 2 pel proper dia

divendres 22 de febrer

tractem de completar i corregir 142 1 i 2
fem un desl objectius amb dificultats

dilluns 25 de febrer

en comptes de passar del primer nivell de concrecio -el curriculum- al segon la proposta pedagogica, i considerant les dificultats del dia anterior, ho farem al reves, presentarem una activitat practica i veurem de quina manera esta lligada las objectius del curriculum, el decret 2010.

- repassem el decret i comentem els punts mes importants, demanen un mapa conceptual - primera sessio
- haurien de seleccionar una canco per grups, i despres relacionar-la amb el curriculum, objectius i capacitats.-segona sessio. posar-ho per escrit. fem dos grups. Yusra i ramon, falten la resta.

el decret subratllat amb el nom de cadascu s'haura d'entregar el dia de l'examen.
el mapa cocneptual caldra lliurar-lo el dia de l'examen.

Dimarts 26 de febrer

partir d'una programacio pedagogica com aquesta:
http://www.ceipmillarescarlo.org/home_infantil/propuesta_pedagogica_infantil.pdf
per tal d'infeir el treball de l'equip docent.
continuar amb pg. 131 i 132 dels continguts

segona sessio: ordinadors el arte de noamargarse la vida. passar diapositives a document de text amb guio de presentacio.

Dijous 28 de febrer
nova data d'examen Divendres 5 d'Abril.
presentacio projecte pedagogic. lligant diapositives amb continguts i pagenes del lliebre de text.
dinamica de grups.
pg. 142 - 7 i corregir.

Divendres 1 de març

Atencio a la diversitat
 - dinamica de cecs
els alumnes sels ha oblidat el material, draps per envenar-se ells ulls, yogur, plastilina...
llavors fem una sessio d'una hora de socioafectiu per no perdre la classe donat que fer una altre presentacio sobre Meetodologia hauria sigut molt cansat.

recuperarem les dues hores de socioafectiu de dimarts avui a les dues ultimes classes:
pel.licula: El Milagro de Ana Osullivan.
treball per grups.

grups de cinc persones:

escullir entre Mare, Pare, Germa,Hellen Keller, Ana Sullivan,
descriure sis escenes que t'hagin cridat l'atencio en relacio a aquell personatge.

Dilluns 4 de març

primera sessio:
grups per personatge, acordeu tres escenes especialment signigicaties per tots els grups i tres de caire personal de cada personatge.
grups inicials: comenteu les escenes de cada personatge i dins del grup., esculliu, de 10 punts que creieu es el mes important de la pel.licula. tractar de erspondree a la pregunta Quin es el miracle d'Anna Sullivan?

debatre els punts: 
segona sessio:
dinamiques de:
1. fer una figura humana amb plastelina
2. menjarse una peça de fruita o un yogurt

Dimarts 5 de març
presentacio: La Programacio.
segona sessio: exposicions el arte de no amargarse

Dijous 7 de març

presentacio recursos pedagogics.

Divendres 8 de març

veiem video d'exemple de joc heuristic i racons.

1. joc osciodramatic per parelles
2. explicacio joc de lluita
3. joc cooperatiu - passar l'abraçada en rotllanes.
demanar per exemples semblants.
- correr i parar sent l'abraçada la condicio per no ser agafat,
4. els nens perduts.
5. la recerca del tresor,
6. passejada amb basto per parelles,
7. menjar alguna cosa - fer una figura humana amb plastilina i a cegues.

venen els alumnes de segon a la segona sessio i fem jocs a classe i al pati
a canvi, nosaltres farem RECONS i TALLERS per ells el proper divendres.

Dilluns 11 de març

revisio general de temari fet fins ara d'aquesta unitat formativa:
PEC, Diversitat (amb la pel.licula el miracle d'Anna Sullivan i el debat) Programacio, i Metodologia.

nf 6. pg. 141 - 1 i 2.
nf. 7 pg. 156 - 1 i 2 - per corregir.
nf. 8 pg. 184 - 2 i 3 que acabem de corregir.

mentretant faig una valoracio individual per alumne de la segona avaluacio.

Dimarts 12 de Març

FITXA DE RECONS per grups pg. 179. model pg. 175
FITXA DE TALLERS per grups pg. 181 mateix model anterior.

possibles exposicions

Dijous 14 de Març

acabar d'organitzar RECONS i TALLERS

Divendres 15 de Març

una hora per implementar-los i decorar la classe i organitzar-los
la segona hora vindran els alumnes de segon com a convidats.

a tercera hora, vam venir els alumnes de 1 CD com a convidats i vam participar dels recons, tallers i gresca general. vam fer una classe practica de com fer amics i afavorir la socialitzacio -del modul de SOCIOAFECTIU.

Dilluns 18 de Març

repas general dels continguts i possibles preguntes d'examen.

Dividir la classe en grups de cinc
donar un model d'unitat didactica a cadascu.
que l'elaborin i disenyin per grups.

Dimarts 19 de Març

ordinadors. continuar amb l'activitat anterior.

presentacions orals

Dijous 21 de Març

exposcion orals de socioafectiu.

Dimarts 2 d'Abril

ordinadors.

acabar la unitat didactica,

Dijous, 4 d'Abril

preparar examen

Divendres 5 d'ABril
EXAMEN UF 3

Dilluns 8 d'Abril

comentari examen

comencem esborrall de l'examen d'autoavaluacio per grups

Dimarts 9 d'Abril
ordinadors.
examen d'autavaluacio de NF 8 per grups passat a l'ordinador.
unitat didactica - activitats

Dijous 11 d'Abril
repassem conceptes i dubtes de l'examen del NF 8
repasem l'organitzacio del LIPDUB
els alumnes consideren que falten dues sessions de dues hores per acabar treball de didactica i quedem que serien els dos propers divendres.

Divendres 12 d'abril
ordinadors
activitats de la unitat didactica.

Dilluns 15 d'abril
sortida a escola de bressol

Dimarts 16 d'abril
EXAMEN NF 8

Dijous 18 d'abril
LIPDUB organitzacio
nucli formatiu L'AVALUACIO

Divendres 19 d'abril
ultima sessio d'ordinadors per la unitat didactica.

Dilluns 22 d'abril


Dimarts 23 d'abril
sortida Sant Jordi - fitxa individual per entregar dia de sortida i tornar al tutor el mateix dia.

Dijous 25 d'abril

Divendres 26 d'abril

Dilluns 29 d'abril

Dimarts 30 d'abril

teniem examen del nucli 8 pero el vam posposar el dia anterior a Dimarts 7 de maig.

Dijous 2 maig


Divendres 3 maig
sala d'ordinadors.
preparacio LiPDub

Dilluns 6 maig

repas general dels continguts

Dimarts 7 de maig

EXAMEN

Divendres 10 maig
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2013/05/2on-assaig-lipdub-institut-camps-blancs.html


2on assaig LipDub Institut Camps Blancs 2012-13 - Educacio Infantil
2on assaig LipDub Institut Camps Blancs 2012-13 – Educacio Infantil.
Nom ___________________________________________ grup _____ data ____________
Components de grup
 2______________________ 3________________________ 4_____________________
Indica quina ha estat la teva contribucio
                                                                      TEMPORITZACIO-COREOGRAFIA-FIGURANTS
Diego Torres – Color de Esperanza                                              ADEREZZO

Sé que hay en tus ojos con solo mirar
que estas cansado de andar y de andar
y caminar girando siempre en un lugar

Sé que las ventanas se pueden abrir
cambiar el aire depende de ti
te ayudara vale la pena una vez más

Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

Es mejor perderse que nunca embarcar
mejor tentarse a dejar de intentar
aunque ya ves que no es tan fácil empezar

Sé que lo imposible se puede lograr
que la tristeza algún día se irá
y así será la vida cambia y cambiará

Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

Sentirás que el alma vuela
por cantar una vez más

Vale más poder brillar
que solo buscar ver el sol

Saber que se puede querer que se pueda
quitarse los miedos sacarlos afuera
pintarse la cara color esperanza
tentar al futuro con el corazón

professors a classes de 17:00 a 18:00
Anna Montes 1ABISO B110 Mserrano 2EST B103A
JA Gascon 1ABAFI B203
FBurguete 1A IDT E12
S Velasco 1AB AUT D13
JARomero 1 MEL E01 Slopez 1CPER B07
Aprats 1 STI E10 Mguimera 2C PER B05
Mestrade 1EIB B08

Temporitzacio de les sessions d'avui Divendres, 10 de Maig a la tarda:

PRIMERA OPCIO

Divendres 10 Maig -  15.00 h. Aula B10 - grups 1AB i 2AB -Professors Ernest i Mingo

- repartir la fitxa corresponent. 
- penjar copia d'aquestes instruccions a l'aula.
- Posar el video en el projector. Cantar la canço tots junts.


- Insistir que es tracta d'un assaig general i que si hi hagues interes per part d'alumnes i professors -i permis de la direccio- es podria organitzar un LipDub amb mes detall l'ultima setmana de maig.
- els alumnes d'EIN no poden entrar a cap classe a demanar col.laboracio d'altres alumnes si previament els professors no han donat el seu consentiment.
- la dinamica generara una nota de treball per M02 Didactica i M07 Socioafectiu dels quatre grups d'EIN per l'ultim nucli formatiu.

- donar instrucions i repartir les tasques entre els grups de treball:

1. veure el video clip de Diego Torres i anotar el temps en que canta cada vers, i comunicar-lo a la resta de grups,

2. transcriure aquesta temporitzacio al planol de l'escola segons un primer recorregut aproximat:
2a. accedir per la porta d'entrada de l'escola i arribar directament al hall,
2b. aprofitar la decoracio tan maca del hall per filmar alguna actuacio en alla, -previament, demanar permis a Joan i Maribel per ser filmats.
2c. procedir cap al gimnas i tambe filmar alguna actuacio, sortir directament al pati.
2d. si alumnes d'altres cicles volen participar, hi aniriem a l'aula o aules corresponents.
2e. procedir cap a l'edifici B, igualment, si alumnes d'altres cicles volen participar, hi aniriem a l'aula o aules corresponents. d'altrament, pujar a l'aula B101, filmar en alla,
2f. procedir cap a d'altres aules
2e. procedir cap al laboratori -previament demanar permis.
2g. filmar el pati des de la finestra del laboratori als alumnes que s' hauran concentrat al pati per realitzar una ultima coreografia o ball, 

3. repartir-se aquests trajectes per grups tenint en compte el grup d'EIN  CD que s'incorporara despres,
4. preveure la possibilitat d'incloure una segona canço al LipDub i realitzar la mateixa temporitzacio que s'ha fet per la primera.
5. contactar amb alumnes d'altres aules per una possible col.laboracio.

Divendres 10 Maig -  16.00 h. Aula B10 - grups 1AB i 2AB -Professors Ernest, Mingo i Merce

6. Incorporar els alumnes de 1CD -demanar previament permis a Merce.
7. veure algun LipDub d'Internet com a exemple i per generar idees o el primer assaig que van realitzar els alumnes dEIN l'any passat i donar les mateixes instruccions als alumnes.
8. assignar alumnes de 1CD als grups corresponents per disenyar balls, cartells, etc...
9. contactar amb altres alumnes d'altres aules per una possible col.laboracio.

Divendres 10 Maig -  17.00 h. Aula B10 - grups 1AB i 2AB -Professors Ernest, Mingo i Isabel

10. fixar el recorregut definitiu del camara al llarg de les instal.lacions de l'escola,
11. confirmar el responsable o responsables de filmar l'actuacio.
12. 17:45 tothom al seu lloc, aules que col.laboren alertades.
13. 17:50 comencem a gravar i acabem a les 18:05 amb les imatges del pati.
14. 18:15 alumnes d'EIN 1AB han de tornar a l'aula B10.
(alumnes d'EIN 1CD acaben les classes a les 18:00)
(Alumnes d'EIN 2AB tenen classe amb l'Isabel a les 18:30)
15. intercanvi d'arxius per procedir a l'edicio del video.
16. 19:00 h. acabem classes amb 1CD

si per qualsevol motiu no es pogues realitzar aquest assaig general de LipDub o es veies interrompuda per alguna rao.

OPCIO B

Divendres 10 Maig -  15.00 h. 17:00 Aula B10 - grups 1AB  

SocioAfectiu: 

pg. 158 - Exercici 1. com a Linia de Temps -en comptes d'una taula- i preparacio de l'ultim examen.

pg. 113 - exercici 11 i 14 com a debat de classe.

pg. 114 - exercici 16 per escrit i corregit com a debat de classe.


17:00 h. Aula B11 grups 1CD o be juntament amb 1AB

SocioAfectiu

pg. 115 activitat 3.1, 3.2 (portar diaris a classe) i pg. 117. activitat 3.4

18:30 h. Aula B10 grups 1AB

Didactica

repartir examens i treballs i comentar-los,
Presentacio diapositives sobre l'ultim nucli formatiu,

pg. 235 - exercicis 1, 7 i 8

explicar com sera el proper examen i les raons per fer-ho d'aquesta manera.

Recordar data del proper examen, i la necessitat de rependre les presentacions sobre El Arte de No Amargarse la Vida, proposant un dia per cada parella de presentadors.

Aula d'Ordinadors B110

pg. 235 exercicis 2 i 3. o be pg. 236 activitat 10.1

Dimecres, 15 de maig

http://playarchetypes.blogspot.com.es/2013/05/cicles-superiors-m02-didactica-de.html

Aquesta Unitat formativa te el handicap de coincidir amb tot un seguit de dies no lectius per un motiu o un altre, una festa local el proper divendres, segona pasqua el proper divendres, credit de sintesi els propers dos dies i una sortida al museu dijous que ve.

En aquest context, creiem mes adient donar la unitat formativa mitjançant la presentacio amb diapositives, fer algunes de les activitats que proposa el llibre de text i puntuar aquest esforç.

La planificacio i l'assaig de LipDub dels dos ultims divendres es pot considerar com a activitat en la educacio no formal tal com suggereix el llibre de texte.

Tampoc descarto la possibilitat d'introduir alguna altra activitat en aquest sentit, com pintar mandalas que pugui lligar amb el concepte de relaxacio de MO7 Desenvolupament SocioAfectiu que ha de contar com a treball puntuable pels dos moduls.

En aquest context, hem preparat l'examen inclos adalt:

- l'examen reflexiona sobre el paper del TEI en l'educacio no formal d'aquesta unitat formativa pero tambe en l'educacio formal,  i valora habilitats dels futurs educadors en proporcions que considerem adequades a la formacio rebuda al llarg del curs, com poden ser:


- capacitat de sintesi escrita i oral,
- creativitat escrita i artistica,
- capacitat per escoltar i sintetitzar la informacio d'un interlocutor o company,
- capacitat per avaluar el propi treball o d'altres,
- expressio oral,

en aquest sentit:

- la part escrita i artistica consta un 60 % de la nota,
- l'exposicio oral conta un 40 % de la nota.

procedirem com segueix:

Divendres, 24 de maig

15:00 h. 17:00 h.

repartim fulles DIN A 3 amb l'examen indicat, i els alumnes tenen dues hores per completar les preguntes de l'1 al 5.  (fulla apart per la representacio grafica). ja tenen coneixement d'aquestes preguntes i les poden preparar a casa i estudiar-les pero el dia de l'examen no es permet aquest material d'estudi o cap altre ajut.

en acabar, els alumnes donen l'examen al professor.

18:30 h. 20:30 h.

els alumnes reben el mateix examen que han complert anteriorment per completar la pregunta sis, llevat de l'alumne que exposa, que pot tenir unes notes amb quatre frases resumint les quatre respostes a exposar oralment.

mentre un alumne exposa oralment, el seguent alumne pot sortir fora de classe per preparar la seva intervencio posterior.

les exposicions orals han de durar entre 8 i 9 minuts.

Dilluns 27 de maig

15:00 h. 17:00 hores

acabarem les exposicions orals començades l'ultim dia,
una vegada acabades, els mateixos alumnes s'asseguraran que la resta de companys han pres nota correctament de les seves propies exposicions orals a la regunta 6, corregint-lo si cal, tal com vam fer els primers examens de curs.

es tornara els examens al professor.


Dijous 16 Maig

Presentacion de diapositives sobre la unitat formativa 10,
Similituts i diferencies entre l'educacio formal i no-formal.
Resaltar que a la UF 1 pg. 17 del llibre de text ja vam introduir els centres d'educacio no formal i que fins i tot vam fer un treball a la sala d'ordinadors on vam repartir els diferents municipis de la comarca entre els alumnes per tal que busquessin ludoteques, aules hospitalaries... i que aquestes semblances i treball previ justifica el tipus d'avaluacio que farem el proper dia.

activitats de la pg. 135, exercici 1. per escrit i entregat al professor.

Dimarts. Dimecres 21 i 22 Maig
Credit de sintesi de 2n, els alumnes tenen un treball d'una altra assignatura

Dijous, 23 Maig
Sortida Museo Miro

Divendres 24 Maig

EXAMEN

Dilluns 27 Maig

EXAMEN

Dimarts 28 Maig
exposicionsNo comments:

Post a Comment