Sunday, September 14, 2014

ICB 1213 TISO M06 Bases Antropologiques del Servei Social


 EXTRACTE DE LA PROGRAMACIÓ DEL CRÈDIT O MATÈRIA A LLIURAR A L’ALUMNE


PROFESSOR
Domenec Mendez
NIVELL EDUCATIU
CFGS Integració Social 1er
CURS
2012-2013
CRÈDIT / MATÈRIA
Bases Antropològiques i Psicosociològiques


TEMARI


Unitats didàctiques
1a
Avaluació
UNITAT 1. Introducció a la psicologia


UNITAT 2. Introducció a l’antropologia
2a
Avaluació
UNITAT 2. Introducció a l’antropologia


UNITAT 3. Introducció a la sociologia

3a
Aval
UNITAT 3. Introducció a la sociologia

UNITAT 4 mètodes i tècniques d’investigació social.

                                                           TOTAL
35  setmanes
105 hores

CRITERIS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ


L’avaluació serà continua i a  cada trimestre l’alumne rebrà una  qualificació global segons el següent barem:

1.      Proves escrites. Representen un 50% de la nota final del Trimestre
2.      Exercicis individuals i/o grupals: Representen un 30% de la nota
3.      Actitud (assoliment de les competències clau) i assistència: Representen un 20%


La qualificació final del crèdit serà la resultant de la mitjana aritmètica entre les puntuacions obtingudes en cada trimestre. Si la nota resultant és inferior a cinc, l’alumne tindrà la possibilitat de recuperar l’avaluació pendent durant el mes de juny en les dates que el Centre determini. En cas de suspendre aquesta recuperació de l’avaluació ordinària, l’alumne tindrà dret a la Convocatòria extraordinària. Aquesta convocatòria és de caràcter voluntari i només s’hi pot presentar una vegada. Si no s’hi presenta, no perd la convocatòria.

BIBLIOGRAFIA


-          Carter, R. (1999). Mapping the Mind. Los
- Angeles: University of California Press,
-          Castillo , S. i Sanchéz  M. Habilidades Sociales . Ed. Altamar 2009
-          Davidoff, L.  Introducción a la psicología.  México.2000 Ed.Mcgraw-Hill
-           Eisler, R. (1987). The Chalice and the blade: our
- history, our future. New York: Harper Collins,
-
-          Orales, J. i Abad, LL. Introducción a la sociologia. Madrid -1988 .Ed.Tecnos
-          McKenna, T. (1994) El Manjar de los Dioses.
-          Mendez, D. Collective-Unconscious Dynamics of Gender Inequality (August 22, 2010). OIDA International Journal of Sustainable Development, Vol. 1, No. 3, pp. 11-18, 2010. Available at SSRN:  http://ssrn.com/abstract=1663350
-          Mendez D. (2010) Lady Liberty. Building the Self in Gender Parity and Linguistic Diversity. Germany: Lambert Academic Publishers.
-          Morris Dm (1967),  El Mono Desnudo,
-    Nash, M. (2007). Mujeres en el mundo: historia,
 retos y movimientos. Madrid: Alianza Editorial,
-    Neumann, E. (2009). La gran madre. Una fenomenología de las creaciones femeninas   de lo inconsciente.  Madrid: Editorial Trotta.  Translated from Die Grosse Mutter. Eine
 Phänomenologie der weiblichen Gestaltungen des Unbewussten. (1974),
-     Skinner,, (1948)  Walden dos,
-     Varius autors. Antropología social. Barcelona 1995. Edicions Proa.
-     Wilber, K (1985) La Conciencia sin Fronteras Barcelona: Editorial Kairos


MATERIAL NECESSARI


     - Llibre de text: Bases antropològiques i psicosociològiques, Editorial Altamar
     - Memòria USB


Dijous, 20 Sept

Presentacions
Extracte i comentari de la programacio del MF, seguirem el llibre excepte en l'ampliacio d'alguns autors i les seves obres.
reflexio: nosaltres, entenent estudiants i aula, som alhora subjecte i objecte del nostre estudi, crear les dinamiques de grup que ens agradarien portar a terme comença ara i aqui.
Explicacio de les parts del debat guiat o pautat
Fitxa de treball entregada al formador

Dimecres 26 Setembre

tornar fixes de treball
recordar la reflexió del dia anterior iCFGS ISO C6 Bases Antropològiques Ins Camps Blancs 2012-13
Presentació credit - Domènec Méndez

El propòsit d'aquesta activitat és repassar els continguts generals del crèdit definint els conceptes bàsics de cada disciplina per tal de proporcionar a l'alumne una visió de conjunt que li pugui ajudar des d'ara a definir les seves preferències professionals i alhora li ajudin a definir la temàtica del seu treball de curs del que hem inclòs alguns exemples.

Visionat del video: Humor TV - EL CLUB DEL CHISTE – Antena3.com

L'adopcio va sortir com a treball de curs.
els vaig donar cinc minuts al final de classe per comentar d'altres possibles treballs de classe.

Dijous, 27 Set

Introducció a la Psicologia,
Dinàmica de grup


dimecres, 3 Oct

Introduccio a la Unitat didactica i avaluacio: exam + exposicio oral + treball de sintesis/joc de cartes
fotocopia dina3: esborrall pel joc de cartes

dinamica: castells
Explicació del concepte Performance of Understanding a la Teoria de Multiple Intelligences.

Introduccio a la Psicologia.
Explicacio sobre la propera activitat:
CONDUCTISME. + video: Els pinguins de Madagascar: Peus Reials
Explicacio blog de classe i diari de classe (class log)

Dijous, 4 Octubre

fotocopia: mapa conceptual sobre corrents de psicologia
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/10/mapa-conceptual-de-teories-de-psicologia.htmlCONDUCTISME. + video: Els pinguins de Madagascar: Peus Reials
deures: explica l'argument de l'episodi en termes conductistes

Dimecres, 10 Oct.

deures. treball en grup 10 minuts. discussio sobre l'argument en termes conductistes -
OBJECTIU: familiaritzar-se amb aquest vocabulari

Introduccion a Walden dos de Skinner,
http://livescripts.blogspot.com.es/2012/03/auroville-india-op.html

Audicions recomenades.
Mickel Jackson - Heal the World
John Lenon - Imagine

VIDEO. Un metodo peligroso.

Dijous 11 Octubre
continuar amb el video anterior.
Freud i el psicoanalisi http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis

psicoanalisis d'aquesta fotografia:

http://livescripts.blogspot.com.es/2010/12/lady-liberty-christ-tied-up-to-his.html

Deures: pg. 35 -1 al 9 - humanisme i cognitivisme.
treball de cartes.

Dimecres, dijous, 17 i 18 Oct- vaga d'estudiants


Dimecres, 24 Oct

reunio de pares - no n'hi ha classe


Dijous, 25 Oct

presentacio sobre conceptes generals d'aquesta primera unitat de psicologia que ens permeti corregir els deures per una banda i, per una altra banda, començar el treball de sintesi de les cartes.
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/10/bases-antropologiques-un1-pg-35-ex-1-9.htmlhttp://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/10/psychololgy-general-presentation.html

deures

Dimecres 31 Octubre
deures

presentacio sobre teories de l'aprenentage

http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/10/learning-theories.html

Ambdues presentacions en power point haurien de servir igualment com a exemples per que ells, per grups, facin les seves propies presentacions.

paral.lelisme continguts i cartes
escullir tema per grups.


Dimecres 7 Novembre

sala d'informatica: treball per grups,

primer grup. Lluisa, Rosa
les edats de la vida
segon grup. Meri, Joan, Didac, Judith, Ariadna.
Procesos mentals
tercer grup.

quart grup.
cinque grup. treball de continguts trasversals basat en cançons
Angel, Cristina


Dijous 8 Novembre

sala d'informatica:
cal lliurar tres treballs,
1. presentacio power point o open office realitzada a classe el dia de l'explicacio.
2. guio de la presentacio per escrit: imatge o captura de pantalla de cada diapositiva amb el nom de l'alumne que fara l'explicacio aixi com l'explicacio escrita corresponenet.
3. e.mail que inclogui les captures de pantalla de cada diapositiva,
tema/subject: CCFF ISO - Bases. TITOL DE LA PRESENTACIO
adreça: domenec.mendeth.valverde@blogger.com


comproveu que es veu correctament visitant el blog, playarchetypes.com
i repetir el proces si cal
Dimecres 14 Novembre
vaga general

Dijous 15 Novembre
treball per grups

Dimecres 21 Novembre
presentacio primer grup: edats de la vida
presentacio segon grup: Procesos mentals

des d'avui a dimecres 28 novembre presentacio de l'esborrall del joc de cartes.

Dijous 22 novembre

presentacio tercer grup
presentacio quart grup
explicacio sobre el tema d'avaluacio.

Dimecres 28 novembre

explicacio sobre el tema d'avaluacio.
treball sobre les cartes
debat guiat sobre la mort

Dijous 29 novembre

treball cartes
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/-QHsslqVaoE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Dimecres 4 desembre
comentar examen - vam quedar en tres preguntes, dues obertes (es a dir, que canviaria alguna cosa de l'enunciat) i una inventada,  he afegit una quarta pregunta i a canvi, la primera pregunta es literal, sortira tal qual a l'examen i podeu triar.-->
CCFF Integracio Social – Bases Antropològiques – Institut Camps Blancs 2012-13
Nom.......................................................................... grup …..... data …....................


1. Un senyor no pot pujar a l'avió perque té fòbia-en Joan no té bones relacions familiars ni socials- la Júlia està feliçment casada, els seus fills estudien a la universitat, ella en te feina i el seu marit l'estima de veritat però ella està pateix tal depressió que ha hagut d'agafar la baixa- Marc i Angels s'han divorciat després de 20 anys de casament i dos fills adolescents en comú- Toni és ludòpata – Carme pateix bulímia- Dani no pot deixar l'alcohol- escull un d'aquests casos, a. resumeix el marc teòric dels principals corrents psicologics i com es relacionen amb la problemática que escullis, despres, b. desenvolupa una teràpia que ajudi a superar-la. a. 2 punts (noms i dates 0,5) b. 2 punts (noms i dates 0,5)


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Com relacionaries a. les teories de l'aprenentatge i la resta de continguts d'aquesta unitat formativa amb b. la metodologia que s'imparteix en aquests cicles formatius? puntuacio a. 2 puntuacio b. 1 (noms i dates 0'25)

Teories / Autor
Explicació
Metodologia CCFF

3. Com relacionaries aquesta vinyeta amb els processos psicològics de a. la percepció i b. la motivació així com c. la resta de continguts de la unitat formativa? Puntuacio a. 0'75 punts- Puntuació b. 0'75 punts – Puntuació c. 0,5 punts.

Percepció ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Motivacio___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

D'altres continguts ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________


4. a. inventa una pregunta que estimuli el sentit crític i la relació entre contignuts diversos sobre l'apartat de les edats de la vida d'aquesta unitat formativa i b. respon-la. puntuacio a. origininalitat 0'25 relevancia 0'25 - puntuacio b. 0'5

pregunta ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
resposta
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dilluns 10 desembre
examen- avancem la classe del dimecres i dimecres no han de venir.

Dimecres 12 desembre
classe adelantada a l'examen de dilluns 10 de desembre

Dijous 12 desembre
revisio examen
notes i comentaris
valoracio personal i anonima si es vol escrita al blog de classe.
introduccio Antropologia

Dimecres 18 desembre 

Dinamiques inconscients sobre paritat de genere

presentacio antropologia
be amb aquesta presentacio:

Dinamiques inconscients de paritat de genere

o mes probablement:
amb aquesta altra presentacio:
http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/03/how-to-make-dough-from-scratch.html

i a partir d'aqui en grups, com relacionaries aquesta presentacio amb els continguts d'antropologia.

http://playarchetypes.blogspot.com.es/2012/12/mapa-conceptual-dantropologia.html

Aquesta presentacio te varies finalitats:

- servir com a introduccio general de la materia d'antropologia,
- servir com a model pel treball individual/avaluació que cal presentar segons suggeriment d'un alumne.
- proposar l'activitat de l'ultim dia de classe: que cadascu porti algun menjar diferent  per il.lustrar els conceptes de multiculturalisme i interculturalisme.

deures per nadal: acabar el treball de les cartes
be, considerant que us he proporcionat el mapa conceptual d'aquest tema, i hem fet un exemple de presentacio oral/examen, heu de començar a preparar el vostre tema, i hauriem de fer els seguents deures:  pg. 70 - 4, 7 i 8 - (per suposat, donarem temps a classe per acabar de preparar el tema, fer recerca, presentacio en diapositives i treball escrit.)

D'altra banda, recordeu les lectures recomanades "El Caliz y la Espada" y "El Manjar de los Dioses".

i pel.licules com "El Muro" o "Hair"

Dijous 20 de desembre

- cada alumne hauria de portar un menjar etnic diferent,
- petita presentacio personal del menjar aportat
- menjar-s'ho
- sessio de karaoke opcional - porteu titols pensats

Dimecres 9 de gener

( proposta "QUADERN DE CAMP")
Dinamiques inconscients - presentacio i debat.

treball de cartes-pendent

Dijous 10 de gener

debat guiat sobre paritat de genere

Angel-Anabel-Rosa
Tots d'acord amb frases 3,5,8 i tots en desacord amb 2,4,
Home i dones per igual hem estat victimes del sistema.

Emma-Meritxell-Manuel
Tots d'acord amb 3,5,6
Emfasi sobre el respecte mutu, la igualtat, la tolerancia (i el compromis).
Una societat no pot progressar realment sense la col.laboracio de tots dos generes.

Cristina-Marta-Cynthia-Joan
Tots d'acord amb 3, 5, 6, 7, 8, 9
En el passat la dona tenia un paper molt important i ha estat el motor del progres,
pero amb el pas del temps s'ha reprimit la seva presencia publica.
Malgrat la tendencia cap a la paritat, encara existeixen situacions discriminatories.

Lluisa-Ariadna-Didac

faltava la part de conclusions en les seves fitxes

En general podriem concloure:

1. sembla que hi hagi hagut un tipus de moralitat primitiva que impliques una certa paritat de genere i el caracter sagrat i magic de la sexualitat humana lligada a la fecunditat de la terra i els remats, i que un altre tipus de moralitat mes patriarcal i androcentrica els va conquerir i va aconseguir imposar la seva ideologia fins ara.

2. sembla que hi hagi una diferencia d'interessos entre la classe dirigent i la resta de classes o ciutadans.

Dimecres 16 de gener

acabar debat guiat.
presentacio sobre ALTERITAT

Dijous 17 gener
organigrama sobre grups primaris/secundaris, formals/informals...

Dimecres 23 de generpresentacio sobre grups formals/ filiacio
discussio sobre diferents aspectes del matrimoni

Dijous 24 de gener
vam assumir que eren una colonia grega com ara Ampuries i haviem de decidir la reparticio de rols dins del grup. va sortir una dinamica interessant
deures: subratllat de tot el tema del llibre, definicions i titols mes importants.
que ens permetin activitats mes dinamiques a classe.

Dimecres 30 de gener
documental BARAKA, per grups, explicacio als dos grups de les fitxes a omplir.
http://youtu.be/jH3HLjnCZyo

Dijous 31 de gener
acabar de veure el documental
inferir coneixements basics d'antropologia.

fer un guio de la seva presentacio

Dimecres 6 febrer
vaga estudiants
Dijous 7 febrer
vaga estudiants

Dimecres 13 febrer
sessio d'ordinadors

Dijous 14 de febrer
sessio d'ordinadors

Dimecres 20 de febrer
explicar els seguents indicadors per vincular el seu tema de treball amb l'antropologia.

http://playarchetypes.blogspot.com.es/2013/02/presentacio-oral-dun-tema-personal.html
presentacions/examen

Dijous 21 febrer
presentacions/ examen

Dimecres 27 febrer
presentacions examen

Dijous 28 febrer
presentacions examen

Dimecres 6 març
presentacions examen

Dijous 7 març
presentacions examen

Dimecres 13 de març
Comencem SOCIOLOGIA per l'apartat El Mon Actual,
la descripcio del llibre de text coincideix prou amb la realitat actual.
a partir d'aqui definim el concepte de sociologia.

treball en grups:
mapa conceptual buit de SOCIOLOGIA per omplir
dividim els apartats del mapa conceptual entre components de diferents grups.
despres s'organitzen per grups novament compartint la informacio.

Dijous 14 de març
seguim amb el treball del dia anterior

Dimecres 20 de març

correccio parcial de l'activitat anterior
fotocopia sobre ERIKSON i deures per setmana santa.
similituds i diferencies entre Freud i Erikson aixi com les etapes de la sociolatizacio humana segons Erikson. sera pregunta d'examen.
dates d'examen: SOCIOLOGIA 17 d'abril, ESTADISTICA 24 d'abril
el capitol de RECERCA nomes tindra Exposicio oral per grup o individual com cadascu vulgui.

Dijous 21 de març
ISO 1A i 1B fem classe conjunta.
el professor els dona el seu propi exemple de mapa conceptual com a referencia.
treballem l'apartat de CANVI SOCIAL i com aplicar-ho al treball de sociologia/curs.

Dimecres 3 d'abril
acabem de corregir i explicar el mapa conceptual de sociologia

Dijous 4 d'abrilDimecres 10 d'abril
el tema del metode dialectic de Hegel quedava per explicar, l'expliquem.
continuem amb els agents socialitzacidors.
corregim deures d'erikson i ens quedem en l'etapa 5.
el dia de l'examen, els alumnes han d'entregar: 
- deures escrits
- mapa conceptual
- examen d'autoavaluacio individual
Dijous 11 d'abril

Acabar d'explicar el tema de SOCIOLOGIA, recordar els treballs a entregar.

proposar activitats i avaluacio sobre ESTADISTICA.
1. els alumnes faran un resum del llibre i farem un exemple practic a classe
2. l'examen consistira en un exemple practic pel qual poden disposar del resum que han fet.
3. al final de l'examen els alumnes hauran de donar el resum individual.Dimecres 17 d'abril

EXAMEN SOCIOLOGIA

Dijous 18 d'abril
recordar la tipologia del treball de curs/sociologia.
1- hipotesis
2- recerca: enquestes i entrevistes, estadistiques, grafiques.
apendix 2a. relacio del tema amb psicologia
apendix 2b. relacio del tema amb antropologia
3- conclusio: es compleix la hipotesis o no.
4- es pot estructurar el tema dins dels estatuts d'una associacio sense afany de lucre -opcional.
5- presentacio amb diapositives explicant el tema
6- exposicio del tema a classe
acabar resum d'estadistica i exemple practic.

Dimecres 24 d'abril

EXAMEN ESTADISTICA

Dijous 25 d'abril

El metode cientific, grup classe per grups de treball.
realitzacio d'hipotesis
planificacio d'enquestes i entrevistes
recerca d'estadistiques i grafiques aplicades al treball
relacio amb psicologia i antropologia.
començar presentacio en diapositives.

Dimecres 1 de maig

festa

Dijous 2 de maig

ordinadors.

Dimecres 8 de maig

ordinadors.

Dijous 9 de maig

ordinadors

Dimecres 15 de maig
ordinadors

Dijous 16 de maig

ordinadors

Dimecres 22 de maig

presentacions treballs

Diljous 23 de maig

presentacions treballs? Credit de sintesi?

Dimecres 29 de maig.

presentacio treballs.

Dijous 30 de maig

presentacio de treballs
notes i comentaris

No comments:

Post a Comment